Vítejte na stránkách České atlantické komise

Česká atlantická komise, z.s. [ CZECH ATLANTIC COMMISSION – CZACO ] je nezávislá mimovládní organizace s aktivitou v oblasti domácí i zahraniční politiky a bezpečnosti. Je registrovaným členem ATA v Bruselu.

ČAKO je sdružením a representantem občanů vyznávajících společné hodnoty euroatlantického civilizačního okruhu a jeho posláním je hájit šířit tyto hodnoty a také poskytovat platformu pro vyjadřování potřeb a názorů občanů sdílejících tyto kulturní hodnoty a přispívat aktivně k formování veřejného mínění. Členy sdružení se mohou stát občané ČR i občané spojeneckých zemí Aliance, kteří sdílejí společné hodnoty naší euroatlantické kultury a tradice.