Slovo prezidenta ČAKO

Vážení a milí,

celé období březen až červen 2022 se neslo, bohužel, ve stínu pokračující ruské invaze na Ukrajinu a současně, bohudík, ve znamení jednotného a rozhodného postupu členských států Evropské unie a Severoatlantické aliance. Právě na udržení této jednoty bude záviset další vývoj válečného konfliktu, přičemž velmi záleží na politické a ekonomické stabilitě spojenecké koalice.

ČAKO v daném období uskutečnila celou řadu originálních a podle četných ohlasů úspěšných a záslužných akcí i aktivit.

Počínaje Ceremoniálem – společenským setkáním ČAKO 10.3. v Praze, přes tradiční slavnostní pietní akt ANZAC DAY a Den vítězství dne 7.5. na zámku Tábor – Měšice až k Setkání ČAKO s osobností – Křeslu pro hosta dne 7.6. v Praze. Všechny tři uvedené významné akce naleznete popsány a zdokumentovány na tomto webu ČAKO.

Chystá se zahraniční cesta delegace ČAKO do SRN (Berlín, britský válečný hřbitov) a do Francie (Fréthun, Memorial NATO – 10. výročí odhalení memoriálu a 1. výročí inaugurace českého památníku ČAKO našim vojákům padlým v misích NATO), která proběhne ve dnech 8.-12.9.

Pracuje se na Slavnostním svatováclavském shromáždění ČAKO (konec září v Praze), kde prezident ČAKO před členy a hosty ČAKO pronese zásadní projev a předá ocenění ČAKO vybraným osobnostem české bezpečnostní komunity. Součástí shromáždění bude i kulturní a společenský program.

V přípravě je i další Setkání ČAKO s osobností – Křeslo pro hosta (termín bude oznámen).

Odborná analytická studie ČAKO „Edukační prostor pro NATO“ doc. Mužíka je dokončena a bude předložena novému vedení MŠMT s návrhem vzájemné spolupráce expertní a praktické ve prospěch českého středního školství.

Další projekt „Branná edukace“ pro střední školy je rozpracován doc. Schormem v přímé spolupráci s vedením Univerzity obrany v Brně.

Letošní květen a červen se z hlediska českých bojových tradic nesly v duchu významného 80. výročí zásadních historických událostí – atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (27.5.), barbarského vyhlazení obcí Lidice (10.6.) a Ležáky (24.6.) nacisty a hrdinné smrti našich parašutistů – atentátníků (18.6.). Čest jejich památce!

1.7. počíná české předsednictví Evropské unie. Přejme sobě a naší vládě, nechť se tohoto úkolu zhostí se ctí a důstojně!

Příjemné léto přeje

doc. Pavel Bílek

Slavnostní inaugurace Památníku ČAKO českým vojákům padlým v misích Severoatlantické aliance – NATO Memorial Federation, 11.9. 2021 ve Fréthunu (fotografka Hana Machová)

Ve dnech 8.-13.9. 2021 se uskutečnila vpravdě historická zahraniční cesta delegace ČAKO (vedené jejím prezidentem a generálem doc. Pavlem Bílkem) do SRN a Francie.

Dne 9.9. 2021 byl delegací ČAKO proveden pietní akt na Britském válečném hřbitově v Berlíně – Charlottenburgu (uctění památky a položení věnce našim padlým hrdinům).

Dne 11.9. 2021 byl delegací ČAKO odhalen Památník ČAKO českým vojenským obětem misí NATO na tradiční slavnostní pietě NATO Memorial Federation ve francouzském Fréthunu (za přítomnosti významných politických představitelů Aliance a mnoha členských států).

Následně dne 12. 9. 2021 se delegace ČAKO spolu s belgickou delegací aktivně zúčastnila odhalení Památníku francouzským vojákům padlým v první a druhé světové válce v Gravelines (autentické prostory „Hitlerova atlantického valu“).

Uvedené počiny ČAKO jsou oficiálními autoritami Francie, Velké Británie a SRN velmi kladně hodnoceny.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta ČAKO (fotograf RNDr. Milan Minčič)

V úterý 7. 6. 2022 se uskutečnilo další v řadě ze Setkání s osobností – Křeslo pro hosta. Naším vzácným hostem byla brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně.

Místem konání bylo opět Muzeum Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl mimořádný zájem (průběžně bylo přítomno 30 – 40 členů a hostů ČAKO).

Křeslo pro hosta vedl a s rektorkou – velitelkou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Po uvedení gen. prof. Kročové se jmenovaná ujala slova: představila Univerzitu obranu a její základní funkce, pohovořila o institucionální i její osobní vizi rozvoje této jediné vysoké státní vojenské školy. Její projev byl otevřený, zasvěcený a poutavý, což přítomní velmi ocenili. Následně s ní prezident Bílek vedl rozhovor o dalších dílčích, avšak významných vojensko – vzdělávacích otázkách. Poté následovala všeobecná diskuse, přičemž padaly k tématu orientované komentáře a dotazy a jasné, vesměs optimistické odpovědi a reakce rektorčiny.

Vyvrcholením Křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání mimořádného ocenění ČAKO, kterým je Skleněný artefakt ČAKO, rektorce – velitelce brig. gen. prof. Z. Kročové za vynikající přínos české bezpečnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve vzájemně vstřícné, přátelské atmosféře a současně ve slavnostním duchu (doprovod živé trubky). Vedení ČAKO oceňuje přístup a pevnou hodnotovou orientaci (včetně rozvojové vize Univerzity obrany) gen. prof. Kročové.

Těšíme se na další odbornou a vědeckou spolupráci s Univerzitou obrany.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

OPERACE ANTHROPOID

OPERACE ANTHROPOID – ATENTÁT NA ZASTUPUJÍCÍHO ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA REINHARDA HEYDRICHA – REKONSTRUKCE U PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ, PRAHA 27. 5. 2022 (VE FOTOGRAFII MGR. J. PARKMANA)

Vážení,

dne 10. 6. jsme si připomněli 80. výročí bestiálního vyhlazení obce Lidice nacistickými okupanty jako odvety za atentát.

Čest památce nevinných obětí – nikdy nezapomeneme!

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V úterý 7. 6. 2022 se uskutečnilo další v řadě ze Setkání s osobností – Křeslo pro hosta. Naším vzácným hostem byla brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně (viz pozvánka).

Místem konání bylo opět Muzeum Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl mimořádný zájem (průběžně bylo přítomno 30 – 40 členů a hostů ČAKO).

Křeslo pro hosta vedl a s rektorkou – velitelkou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Po uvedení gen. prof. Kročové se jmenovaná ujala slova: představila Univerzitu obranu a její základní funkce, pohovořila o institucionální i její osobní vizi rozvoje této jediné vysoké státní vojenské školy. Její projev byl otevřený, zasvěcený a poutavý, což přítomní velmi ocenili. Následně s ní prezident Bílek vedl rozhovor o dalších dílčích, avšak významných vojensko – vzdělávacích otázkách. Poté následovala všeobecná diskuse, přičemž padaly k tématu orientované komentáře a dotazy a jasné, vesměs optimistické odpovědi a reakce rektorčiny.

Vyvrcholením Křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání mimořádného ocenění ČAKO, kterým je Skleněný artefakt ČAKO, rektorce – velitelce brig. gen. prof. Z. Kročové za vynikající přínos české bezpečnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve vzájemně vstřícné, přátelské atmosféře a současně ve slavnostním duchu (doprovod živé trubky). Vedení ČAKO oceňuje přístup a pevnou hodnotovou orientaci (včetně rozvojové vize Univerzity obrany) gen. prof. Kročové.

Těšíme se na další odbornou a vědeckou spolupráci s Univerzitou obrany.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností

Slavnostní Svatováclavské shromáždění ČAKO

Na této slavnostní a reprezentativní akci ČAKO, která se uskutečnila dne 30. 9. 2021 v Praze na Újezdě, vystoupili se zásadními bezpečnostními projevy doc. JUDr. Pavel Bílek, Ph.D., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (Úvod, Euroatlantická civilizace v proměnách času a právo na bezpečnost) a Ing. Jaroslav Vítek, MBA, zmocněnec Úřadu vlády ČR, šéfporadce prezidenta ČAKO a plukovník ČAKO (Evropská kolektivní bezpečnost – současné hrozby a výzvy). V závěru bylo uvedenými řečníky zformulováno Bezpečnostní poselství ČAKO.

Prestižní ocenění ČAKO při této příležitosti obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) genmjr. Mgr. Vladislav Husák, emeritní prezident Policie ČR

– Skleněný artefakt ČAKO za vynikající přínos bezpečnosti ČR.

2) genpor. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MBA, 1. zástupce náčelníka Gen. štábu Armády ČR

– Skleněný artefakt ČAKO za vynikající přínos bezpečnosti ČR

3) prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., prorektor Univerzity Karlovy v Praze

– Skleněný artefakt ČAKO za vynikající přínos ke kultivaci české společnosti

4) brig. gen. JUDr. Libor Lochman, ředitel URNA Policie ČR

– Čestné uznání ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR

5) plk. v. v. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., vedoucí katedry kriminalistiky VŠFS

– Čestné uznání ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR

6) Ing. Karel Charanza, ekonomický diplomat MZV ČR

– Děkovný list ČAKO za významný přínos k bezpečnosti ČR

7) plk. v. v. prim. MUDr. Lubomír Šindelář, primář Ústavu leteckého zdravotnictví

– Děkovný list ČAKO za významný přínos k bezpečnosti ČR

Slavnostní program byl podtržen Svatováclavským chorálem, Pochodem maršála Radeckého a Státní hymnou ČR, vše ztvárněno živými hudebními vstupy trubky.

Součástí slavnosti byl taktéž kulturní program v podobě chvilky poezie a pěveckého operního vystoupení. Po skončení formální části následovalo neformální setkání a debaty u kvalitního pohoštění.

Svatováclavské shromáždění ČAKO se následně dočkalo velmi příznivých odezev ze strany hostů i členů ČAKO.

Pavel Bílek, Prezident a generál ČAKO

Inaugurace Cyklu ČAKO Setkání s osobností

Inaugurace Cyklu ČAKO Setkání s osobností české bezpečnostní komunity – Setkání s genmjr. Mgr. Vladislavem Husákem, emeritním prezidentem a vysokým služebním funkcionářem Policie ČR v posledních třiceti letech, se uskutečnilo v klubu Muzea Policie ČR, Praha 2 – Karlov dne 25. 10. 2021 ve formátu Křesla pro hosta. Účastníky přivítal a s hostem rozmlouval doc. Pavel Bílek. Setkání se zúčastnilo 15 zájemců z řad ČAKO. Prezident Bílek vedl s prezidentem Husákem debatu na téma vnitřní bezpečnosti ČR a na téma poslání a stavu české policie v minulosti, současnosti a budoucím výhledu, a to cca po dobu 90 minut. Následujících zhruba 30 minut bylo věnováno dotazům, námětům a vzájemné diskusi členů ČAKO s prezidentem Husákem.

Přibližně po dvou hodinách byla formální část ukončena a následovala neformální interaktivní část u připraveného kvalitního občerstvení.

Celé setkání bylo naším hostem hodnoceno jako velmi přínosné a panuje jednoznačná shoda v další vzájemné odborné spolupráci mezi ním jakožto mimořádnou policejní osobností ČR a vedením ČAKO.

Příští Setkání ČAKO je připraveno s genpor. Ing. Mgr. Jaromírem Zůnou, Ph.D., MBA, 1. zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR a s brig. gen. prof. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D., rektorkou – velitelkou Univerzity obrany. Setkání se uskuteční v závislosti na vývoji pandemické situace.

V budoucnu jsou plánována také Setkání ČAKO se zahraničními osobnostmi – představiteli bezpečnostní komunity. Vše závisí na aktuálních cestovatelských možnostech.

Pavel Bílek, Prezident a generál ČAKO

Poradní sbor Prezidenta a generála České atlantické komise

pplk. v. v. Ing. Jaroslav Vítek, MBA, plk. ČAKO

šéfporadce pro oblast strategickou a projektovou

PhDr. Mgr. Pavel Hájek, plk. ČAKO

poradce pro oblast vnitřní bezpečnosti

JUDr. Jitka Lenková, mjr. ČAKO

poradkyně pro oblast juristickou a publicistickou

Hana Machová, por. ČAKO

poradkyně pro oblast kulturní a proviantní

pplk. v. v. Petr Mrázek, pplk. ČAKO

poradce pro oblast vnější bezpečnosti

pplk. v. v. RNDr. Milan Minčič, plk. ČAKO

poradce pro oblast forenzních policejních disciplín

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc., plk. ČAKO

poradce pro oblast akademickou a vzdělávací

plk. v. v. prim. MUDr. Lubomír Šindelář

poradce pro oblast vojenského zdravotnictví

Ing. Ludvík Šlancar, CSc., OEVE, Col. h. c.

poradce pro oblast technologickou a enologickou

Praha, leden 2022

Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c.

Prezident a generál ČAKO

Čestní členové České atlantické komise

brig. gen. v. v. Ing. Zbyněk Čeřovský

PhDr. Jiří Hýbner in memoriam

Eduard „Hroznýš“ Marek, Col.-Com. 

arm. gen. v. v. Ing. Karel Pezl

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

Karel kníže Schwarzenberg

JUDr. Jiří Štěpanovský, CSc. in memoriam

OMNIA PRAECLARA RARA

Praha, leden 2022

Doc. JUDr. et  Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c.

Prezident a generál ČAKO

Oznámení k článkům CZECH  ATLANTIC  FORUM č. 2/2021

Článek. Nestydatá arogance Německé justice v CZECH  ATLANTIC  FORUM č. 2/2021 vyjadřuje osobní názor autora, nikoli oficiální postoj České atlantické komise. Těm, kteří by se případně cítili dotčeni jeho vyzněním se omlouváme.
Článek. Praní špinavých peněz v CZECH  ATLANTIC  FORUM č. 2/2021 uvádí kontakt na Bezpečnostní informační službu. Případní oznamovatele by se měli obracet přímo na Policii ČR. Děkujeme.

ANZAC DAY 20.6.2020

Odložená akce Slavnostní pietní akt ANCAZ DAY se uskuteční v sobotu dne 20.6.2020 od 11 hod. v zámeckém parku Tabor-Měšice. Všichni členové, přátelé ČAKO a zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni.

Přednáška – EUROATLANTICKÁ CIVILIZACE V PROMĚNÁCH ČASU

ČESKÁ ATLANTICKÁ KOMISE, NATO

I SVAZ DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, pobočka Praha,

si vás dovoluje pozvat na přednášku a následnou diskuzi předsedy České atlantické komise, NATO

pana

doc. JUDr. Pavla BÍLKA, PhD.,

na téma:

EUROATLANTICKÁ CIVILIZACE V PROMĚNÁCH ČASU

– Lidská práva, právní stát a bezpečnost –

Přednáška se uskuteční v „Rytířském sále“ barokního zámku v Táboře-Měšicích, Chýnovská 1/67, dne 02.06. 2019 (neděle) v 10:00 hod.

Pan doc. JUDr. Pavel BÍLEK, PhD., je vynikajícím znalcem uvedené problematiky.

Z jeho úst uslyšíte vysoce odborné postoje a názory člověka, který je příkladným humanistou a bojovníkem za lidská práva.

Hojná účast je vítána!

„ANZAC DAY“ BERLIN 2019

„ANZAC DAY“ BERLIN 2019

H A R M O N O G R A M

Středa, 24.04. 2019, příjezd do 20:00 hod.

Bývalý francouzský vojenský hotel „STEPS HOTEL„, Liebenwalder Str. 22, 13347 Berlín-Wedding (bývalý francouzský okupační sektor). Ubytováni a společná večeře.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Čtvrtek, 25.04. 2019,

05:00 hod. Odjezd k britskému hřbitovu „British War Cemetery“ v Berlíně-Charlottenburgu. Bude tam na nás čekat zástupce australského vojenského atašé Clare McENIERY. Musíme mu odevzdat náš věnec do 05:45 hod., aby nás mohlo australské diplomatické zastoupení zařadit do tzv. „Dawn Service“ (Bohoslužba za ranního rozbřesku).

Protože se náš stát od roku 1918 této vzpomínkové akce nikdy nezúčastnil, je Česká atlantická komise, NATO (ČAKO) považována za oficiální delegaci České republiky.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

06:00 hod.. Zahájení pietního aktu ANZAC DAY, bohoslužba DAWN SERVICE a položení věnců k hlavnímu katafalku. Poté odchod delegace ČAKO k hrobkám 4 československých letců a zapíchnutí českých, a také britských vlaječek před náhrobní štít.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

08:15 hod. Rozhovor s vládními zástupci Austrálie, Nového Zélandu a Velké Británie na téma „Anzac Day“ také v České republice a když ano, za jakých okolností.

Vyjednávání s australským a novozélandským diplomatickým zastupitelstvem o podpoře ČAKO při zavádění ANZAC DAY na území České republiky a vybudování pomníku ANZAC DAY v parku barokního zámku Tábor-Měšice s nápisem „Obětem válek a státního násilí“ (viz příloha), přední strana pomníku. Dále s nápisem „Obětem válek, revolucí, fašistických a nacistických, stejně jako i komunistických diktatur.“ Vše čtyřjazyčně: Česky, anglicky, francouzsky a německy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

09:00 hod. Odchod české delegace ČAKO na snídani k nejlepšímu berlínskému pekařství „Thoben“ v Berlíně-Spandau (bývalý britský okupační sektor).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:00 hod.

PAMÁTNÍK PLÖTZENSEE – BERLIN-WEDDING, UCTĚNÍ PAMÁTKY POPRAVENÝCH ČESKÝCH DŮSTOJNÍKŮ od 11:00 hod. Položení věnce. V popravčí věznici Berlin-Plötzensee bylo v letech 1939 – 1945 prokazatelně popraveno celkem 109 příslušníků československé předválečné armády (1939 – 2016 = 80. výročí). Čest jejich památce!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12:00 hod. Oběd v restauraci „Doreedos„, výborná mezinárodní kuchyně, Berlin-Wedding (bývalý francouzský okupační sektor).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14:00 hod. Pietní akt Zavěšení malého věnce na zeď budovy bývalé „Československé vojenské mise “ v Berlíně-Dahlemu, a tím uctění památky generála Františka HRABČÍKA.

Prvním vedoucím a velitelem „Československé vojenské mise“ v Berlíně 1946 (bývalý americký okupační sektor), byl generál František HRABČÍK (1894 – 1967). Náhle byl ze své funkce odvolán, v roce 1949 komunistickou státní bezpečností zatčen, vyslýchán, degradován na vojína a z armády vyloučen (70. výročí). Čest jeho památce!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16:00 hod. Přesun delegace ČAKO k Braniborské bráně, položení malého věnce k památníku „Obětem Berlínské zdi 13. srpen 1961 “ (datum vystavění Berlínské zdi), nápis v originále „Den Opfern der Mauer, 13. August 1961“.

Návštěva sovětského válečného monumentálního památníku, omylem postaveného Rudou armádou v britském vojenském sektoru hned po ukončení II. svět. války 1945.

Vchod lemují dva tanky T 34, které jako první vjely do Berlína a dvě houfnice 152 mm, ML-20, které jako první zahájily dělostřeleckou přípravu před útokem na Berlín 1945.

Nacházejí se zde i hroby celkem 2000 padlých rudoarmějců. Následně obhlídka bývalého Říšského sněmu (nyní Bundestag) zvenčí.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18:00 hod. Večeře v turecké restauraci „Saray „. Vynikající orientální restaurace s chutnými specialitami turecké kuchyně.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pátek, 26.04. 2019,

8:00 hod. snídaně ve „Steps Hotelu“ a odjezd delegace ČAKO do Prahy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Celkové náklady: Za osobu a pobyt (ubytování, včetně snídaně):1600,- Kč. Jeden oběd pro delegaci ČAKO sponzoruje berlínská firma KLEINERT GmbH..

Organizace osvětového zájezdu ČAKO: Dr. et Dr. Jan BERWID-BUQUOY, kpt. v.v., 1. místopředseda ČAKO a předseda Sekce osvěty a zpravodajství.

Vedoucí delegace ČAKO: Ing. Miroslav TLAMICHA, pplk. v.v., místopředseda ČAKO a předseda Sekce bezpečnostní a vojenské.

V našem snažení nám žehnej Bůh!

Berlínské fórum 2019

AKCE ČAKO

„BERLÍNSKÉ FÓRUM 2019“

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ANZAC DAY, 25. 04. 2019, od 09:30 hod. Britský vojenský hřbitov (War Cemetery), Berlin-Charlottenburg.

Jedná se o pietní akt obětem všech válek a státního násilí (především oběti, nacismu, fašismu a komunismu). Pietní akty „Anzac Day“ se konají hlavně ve Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu.

Svátek vznikl dne 25. 04. 1915 a začal se uctívat nejdříve v Austrálii a na Novém Zélandě. Po I. světové válce se přiřadilo Spojené království Velká Británie. Po II. světové válce se k pietě připojilo dalších 14 států světa včetně Japonska. V roce 1985 přistoupilo na oslavu „Anzac Day“ dokonce i Turecko. Po ukončení studené války v roce 1990 se účastní i Polsko, jako jediná postkomunistická země. Československo, tak jako Česko tuto mezinárodní pietu od roku 1918 zásadně ignoruje. To, že ČAKO je jedinou organizací v ČR, která od Austrálie získala pozvání na daný pietní akt do Berlína, je jasným důkazem důležitosti naší České atlantické komise, NATO.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PIETNÍ AKT, POLOŽENÍ MALÉHO VĚNCE KE ZDI „ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ MISE“ ZÁPADNÍ BERLÍN, 25. 04. 2019, od 14:00 hod. Berlin-Dahlem. Prvním vedoucím a velitelem „Československé vojenské mise“ 1946, byl generál František HRABČÍK (1894 – 1967). Náhle byl ze své funkce odvolán, v roce 1949 komunistickou státní bezpečností zatčen, vyslýchán, degradován na vojína a z armády vyloučen (70. výročí). Čest jeho památce!

Dnešní majitel budovy Dr. GERLACH se na nás již těší a bude nás očekávat se zástupcem záložníka Armády USA.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PAMÁTNÍK PLÖTZENSEE – BERLIN-WEDDING, UCTĚNÍ PAMÁTKY POPRAVENÝCH ČESKÝCH DŮSTOJNÍKŮ, 03. 08. 2019 od 11:00 hod. Položení věnce. V popravčí věznici Berlin-Plötzensee bylo v letech 1939 – 1945 prokazatelně popraveno celkem 109 příslušníků československé předválečné armády (2019 – 1939 = 80. výročí).

Čest jejich památce!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10. VÝROČÍ „SUMMER SUMMIT 248 GSU 2nd ROYAL MILITARY POLICE 03. 08. 2019 od 15:30 hod., královská kasárna Smuts Barracks, Berlin-Spandau. Vedoucí důstojníci 248 GSU zvou všechny příslušníky ČAKO ke slavnostnímu aktu. Příslušníci jiných organizací ČR zásadně zváni nejsou, protože v oblasti Britských ozbrojených sil je – prostě a jednoduše – nikdo nezná. Buďme upřímní: Je to tragédie!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

01. ZÁŘÍ 2019, 80. VÝROČÍ VYPUKNUTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, 01. 09. 2019 od 09:30 hod. „British War Cemetery“, Berlin-Charlottenburg. Jsme coby ČAKO zváni velvyslanectvím Polské republiky v Berlíně. Žádná jiná organizace ČR od Poláků pozvání neobdržela. ČAKO je mezinárodně uznávaná vojenská organizace.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEZINÁRODNÍ DEN ZÁLOŽNÍKŮ (Tag der Reservisten), Britské vojenské letiště Berlin-Gatow ve dnech 07. 09. – 08. 09. 2019, vždy od 11:00 hod. Dostali jsme nabídku a povolení mít tam své vlastní stanoviště s vojenským stanem, ale tak složitá záležitost se nedá dělat bez podpory MO a GŠ AČR. Je nutné vyjednávat, neboť ČR se tohoto aktu bohužel nikdy nezúčastňovala. Tento termín však koliduje s naším projektem „Normandie 2019“, takže je nemožné ho z naší strany v roce 2019 uskutečňovat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

REMEMBRANCE DAY 2019, dne 10. 11. 2019 od 09:30 hod. opět v Berlíně-Charlottenburgu „British War Cemetery“, pod patronátem 248 GSU a po pietním aktu pohoštění v Anglikánském kostele West-End.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu, kpt. v.v. ČAKO, Sekce osvěty a zpravodajství.

Ing. Miroslav Tlamicha, pplk. v z. ČAKO, Sekce bezpečnosti a vojenství.

 

Česká atlantická komise, NATO,

barokní zámek Tábor-Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

E-mail: atlantic.commission@seznam.cz

tel. / fax: 381 256 049, mobil: 607 935 400 (Sekce osvěty a zpravodajství)

E-mail: jan.berwid-buquoy@arcor.de (Sekce osvěty a zpravodajství)