Historie

Česká atlantická komise vznikla v roce 1993 jako občanské sdružení reprezentující po sametovém převratu zejména občanský zájem české veřejnosti o nejen vojenskou bezpečnost státu, ale i touhu po pevném zakotvení naší znovu nabyté svobody v euroatlantických hodnotách západní kultury, jako garance naší tisícileté evropské kulturní tradice.

Jejím spoluzakladatelem a prvním předsedou se stal prof JUDr. Jiří Štěpanovský, CSc. (1925 – 2017). Při svém založení dostala, po holandském vzoru, název Česká atlantická komise. V dalších letech byl jedním z předsedů komise také významný český politik a pozdější ministr zahraničních věcí ČR pan Karel Schwarzenberg. Pan Karel Schwarzenberg je také čestným předsedou České atlantické komise.

Právní forma občanského sdružení byla v r. 2014 po změně občanského zákona transformována na zapsaný spolek – z.s.

Význam České atlantické společnosti se plně projevil hlavně v letech před a při vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Po vstupu do NATO roku 1999 je její hlavní úloha ve standardních výchovně vzdělávacích aktivitách jako registrovaného člena ATA [ ATLANTIC TREATY ASSOCIATION ] – Asociace atlantické smlouvy, která je vlastně civilní „občanskou sestrou NATO“ pro styk s veřejností členských zemí.