Organizační struktura

Předsednictvo České atlantické komise z. s.
zvolené na členské schůzi dne 15. července 2018:

Předseda a generál ČAKO: Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c.
místopředseda a plukovník ČAKO: Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy
místopředseda a plukovník ČAKO: Mgr. Svatopluk Haugwitz
místopředseda a plukovník ČAKO: pplk. v z. Ing. Miroslav Tlamicha
místopředseda a šéfredaktor Czech Atlantic Forum: pplk. v v. Dr. Miroslav Fehér

 

výkonný tajemník a major ČAKO: Jaroslav Prošek BBA, MBA

Česká atlantická komise pracuje ve 4 sekcích:

    • Sekce diplomatické spolupráce – předseda sekce Mgr. Svatopluk Haugwitz,
    • Sekce bezpečnostní a vojenská – předseda sekce pplk. v z. Ing. Miroslav Tlamicha,
    • Sekce osvěty a zpravodajství – předseda sekce Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy.
    • Sekce organizační – předseda sekce  pplk. v v. Dr. Miroslav Fehér                                                                                                               – místopředseda sekce Jaroslav Prošek BBA, MBA