Oznámení k článkům CZECH  ATLANTIC  FORUM č. 2/2021

Článek Nestydatá arogance Německé justice v CZECH  ATLANTIC  FORUM č. 2/2021 vyjadřuje osobní názor autora, nikoli oficiální postoj České atlantické komise. Těm, kteří by se případně cítili dotčeni, jeho vyzněním se omlouváme.
Článek Praní špinavých peněz v CZECH  ATLANTIC  FORUM č. 2/2021 uvádí kontakt na Bezpečnostní informační službu. Případní oznamovatelé by se měli obracet přímo na Policii ČR. Děkujeme.

Norský masakr – 10. výročí

Norský masakr – 10. výročí

Dne 22.7. tomu bylo přesně 10 let od masakru – teroristického útoku v Norsku. Anders Behring Breivik povraždil 77 (sic!) vesměs mladých lidí v Oslu a hlavně na ostrově Utoya. Byl odsouzen k 21 letům odnětí svobody a letos může požádat o podmíněné propuštění na svobodu (po výkonu poloviny trestu).

Norsko bylo v šoku. Norský trestní systém a zvláště vězeňství je známo jako světově nejhumánnější k pachatelům s vysokým komfortem výkonu trestu a nižšími trestními sazbami.

MEMENTO MORI!

Pavel Bílek

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY ČAKO

S účinností od 1. srpna 2021 zřizuji ODDĚLENÍ VĚDY A VÝZKUMU České atlantické komise.

Za členy určuji následující osoby:

Doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. – vedoucí vědecký pracovník

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. – samostatný vědecký pracovník a vědecký sekretář

Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c. – samostatný vědecký pracovník

Ing. Jaroslav Vítek, MBA – samostatný výzkumný pracovník

Úkolem tohoto oddělení bude zpracovávat vědecké texty a výzkumné studie v oblasti bezpečnosti státu a společnosti, a to v úzké součinnosti s vybranými univerzitními a akademickými pracovišti.

Výše uvedený výčet osob není uzavřený a může se průběžně měnit.

V Praze dne 30. 7. 2021

Pavel Bílek

Předseda a generál ČAKO

ANZAC DAY 20.6.2020

Odložená akce Slavnostní pietní akt ANCAZ DAY se uskuteční v sobotu dne 20.6.2020 od 11 hod. v zámeckém parku Tabor-Měšice. Všichni členové, přátelé ČAKO a zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni.

Pietní akt „Anzac Day“ na barokním zámku v Táboře-Měšicích, dne 25.04. 2020, se z důvodu corona viru, nekoná.

Vážení přátelé / Dear friends / Chers amis / Liebe Freunde

Pietní akt „Anzac Day“ na barokním zámku v Táboře-Měšicích, dne 25.04. 2020, se z důvodu corona viru, nekoná.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Commemorative Act „Anzac Day“ at the Baroque Chateau in Tábor-Měšice at 25.04. 2020, because of the corona virus, does not take place.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Acte commémoratif „Anzac Day“ au château baroque de Tábor-Měšice, 25.04. 2020, à cause du virus corona, n’a pas lieu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Der Gedenkfeier „Anzac Day“ im Barockschloss Tábor-Měšice am 25.04. 2020 findet, wegen des Corona-Virus, nicht statt

Přednáška – EUROATLANTICKÁ CIVILIZACE V PROMĚNÁCH ČASU

ČESKÁ ATLANTICKÁ KOMISE, NATO

I SVAZ DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, pobočka Praha,

si vás dovoluje pozvat na přednášku a následnou diskuzi předsedy České atlantické komise, NATO

pana

doc. JUDr. Pavla BÍLKA, PhD.,

na téma:

EUROATLANTICKÁ CIVILIZACE V PROMĚNÁCH ČASU

– Lidská práva, právní stát a bezpečnost –

Přednáška se uskuteční v „Rytířském sále“ barokního zámku v Táboře-Měšicích, Chýnovská 1/67, dne 02.06. 2019 (neděle) v 10:00 hod.

Pan doc. JUDr. Pavel BÍLEK, PhD., je vynikajícím znalcem uvedené problematiky.

Z jeho úst uslyšíte vysoce odborné postoje a názory člověka, který je příkladným humanistou a bojovníkem za lidská práva.

Hojná účast je vítána!

„ANZAC DAY“ BERLIN 2019

„ANZAC DAY“ BERLIN 2019

H A R M O N O G R A M

Středa, 24.04. 2019, příjezd do 20:00 hod.

Bývalý francouzský vojenský hotel „STEPS HOTEL„, Liebenwalder Str. 22, 13347 Berlín-Wedding (bývalý francouzský okupační sektor). Ubytováni a společná večeře.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Čtvrtek, 25.04. 2019,

05:00 hod. Odjezd k britskému hřbitovu „British War Cemetery“ v Berlíně-Charlottenburgu. Bude tam na nás čekat zástupce australského vojenského atašé Clare McENIERY. Musíme mu odevzdat náš věnec do 05:45 hod., aby nás mohlo australské diplomatické zastoupení zařadit do tzv. „Dawn Service“ (Bohoslužba za ranního rozbřesku).

Protože se náš stát od roku 1918 této vzpomínkové akce nikdy nezúčastnil, je Česká atlantická komise, NATO (ČAKO) považována za oficiální delegaci České republiky.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

06:00 hod.. Zahájení pietního aktu ANZAC DAY, bohoslužba DAWN SERVICE a položení věnců k hlavnímu katafalku. Poté odchod delegace ČAKO k hrobkám 4 československých letců a zapíchnutí českých, a také britských vlaječek před náhrobní štít.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

08:15 hod. Rozhovor s vládními zástupci Austrálie, Nového Zélandu a Velké Británie na téma „Anzac Day“ také v České republice a když ano, za jakých okolností.

Vyjednávání s australským a novozélandským diplomatickým zastupitelstvem o podpoře ČAKO při zavádění ANZAC DAY na území České republiky a vybudování pomníku ANZAC DAY v parku barokního zámku Tábor-Měšice s nápisem „Obětem válek a státního násilí“ (viz příloha), přední strana pomníku. Dále s nápisem „Obětem válek, revolucí, fašistických a nacistických, stejně jako i komunistických diktatur.“ Vše čtyřjazyčně: Česky, anglicky, francouzsky a německy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

09:00 hod. Odchod české delegace ČAKO na snídani k nejlepšímu berlínskému pekařství „Thoben“ v Berlíně-Spandau (bývalý britský okupační sektor).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:00 hod.

PAMÁTNÍK PLÖTZENSEE – BERLIN-WEDDING, UCTĚNÍ PAMÁTKY POPRAVENÝCH ČESKÝCH DŮSTOJNÍKŮ od 11:00 hod. Položení věnce. V popravčí věznici Berlin-Plötzensee bylo v letech 1939 – 1945 prokazatelně popraveno celkem 109 příslušníků československé předválečné armády (1939 – 2016 = 80. výročí). Čest jejich památce!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12:00 hod. Oběd v restauraci „Doreedos„, výborná mezinárodní kuchyně, Berlin-Wedding (bývalý francouzský okupační sektor).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14:00 hod. Pietní akt Zavěšení malého věnce na zeď budovy bývalé „Československé vojenské mise “ v Berlíně-Dahlemu, a tím uctění památky generála Františka HRABČÍKA.

Prvním vedoucím a velitelem „Československé vojenské mise“ v Berlíně 1946 (bývalý americký okupační sektor), byl generál František HRABČÍK (1894 – 1967). Náhle byl ze své funkce odvolán, v roce 1949 komunistickou státní bezpečností zatčen, vyslýchán, degradován na vojína a z armády vyloučen (70. výročí). Čest jeho památce!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16:00 hod. Přesun delegace ČAKO k Braniborské bráně, položení malého věnce k památníku „Obětem Berlínské zdi 13. srpen 1961 “ (datum vystavění Berlínské zdi), nápis v originále „Den Opfern der Mauer, 13. August 1961“.

Návštěva sovětského válečného monumentálního památníku, omylem postaveného Rudou armádou v britském vojenském sektoru hned po ukončení II. svět. války 1945.

Vchod lemují dva tanky T 34, které jako první vjely do Berlína a dvě houfnice 152 mm, ML-20, které jako první zahájily dělostřeleckou přípravu před útokem na Berlín 1945.

Nacházejí se zde i hroby celkem 2000 padlých rudoarmějců. Následně obhlídka bývalého Říšského sněmu (nyní Bundestag) zvenčí.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18:00 hod. Večeře v turecké restauraci „Saray „. Vynikající orientální restaurace s chutnými specialitami turecké kuchyně.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pátek, 26.04. 2019,

8:00 hod. snídaně ve „Steps Hotelu“ a odjezd delegace ČAKO do Prahy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Celkové náklady: Za osobu a pobyt (ubytování, včetně snídaně):1600,- Kč. Jeden oběd pro delegaci ČAKO sponzoruje berlínská firma KLEINERT GmbH..

Organizace osvětového zájezdu ČAKO: Dr. et Dr. Jan BERWID-BUQUOY, kpt. v.v., 1. místopředseda ČAKO a předseda Sekce osvěty a zpravodajství.

Vedoucí delegace ČAKO: Ing. Miroslav TLAMICHA, pplk. v.v., místopředseda ČAKO a předseda Sekce bezpečnostní a vojenské.

V našem snažení nám žehnej Bůh!

Tuzemské akce ČESKÉ ATLANTICKÉ KOMISE

AKCE ČESKÉ ATLANTICKÉ KOMISE, NATO (ČAKO)

TUZEMSKÉ POŘADY 2019

(Veranstaltungen im Barockschloß Tabor-Meschitz 2019)

Protože se naších pořadů zúčastňují i návštěvníci z Německa, Rakouska a Švýcarska, jsou názvy jednotlivých akcí, uváděny dvojjazyčně – v češtině a němčině.

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu na Měšicích, barokní zámek Měšice.

1. místopředseda České atlantické komise, NATO a předseda Sekce Osvěty a zpravodajství, kapitán v.v., 2nd Lieutenant i.R., Britské královské armády.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

V. ročník, Novoroční koncert na počest úspěšných akcí České atlantické komise, NATO v roce 2018 „Pozdraveno budíž světlo!“, 06. 01. 2019, od 16:00 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO a barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(Neujahres Konzert „Hoch lebe das Licht“ am 06. 01. 2019 um 16:00 Uhr).

——————————————————————————————————————————————————————-

VI. ročník, Mezinárodní střelecký trénink záložníků a veteránů, (střelnice Borek u Českých Budějovic), 01. 06. 2019, od 09:30 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO, 248 GSU 2nd Regiment British Military Police (Veteráni Britské vojenské policie – Západní Berlín) a Barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(Internationales Schützentraining der Reservisten und Veteranen, Schießstand Borek).

——————————————————————————————————————————————————————-

XII. ročník Mezinárodní měšické slavnosti, „Den s armádou“, 02. 06. 2019, od 14:00 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO, prezentace nástupu 248 GSU 2nd Regiment British Military Police a spolek historického šermu Jezerničtí Páni (válečný středověk). Barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(Internationale Meschitzer Feierlichkeiten, der Tag mit dem internationalen Heer) am 02.06. 2019 um 14:00 Uhr).

——————————————————————————————————————————————————————-

III. ročník „Ohňová Show Jezernických Pánů“, válečný středověk, 26. 06. 2019 od 22:00 hod.

Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO, spolek historického šermu Jezerničtí Páni a Barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(„Feuer Show“am 26. 06. 2019 um 22:00 Uhr)

——————————————————————————————————————————————————————-

V. ročník „Den pro rodiny s dětmi – Armáda dětem“, 30. 06. 2019, od 14:00 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO a spolek historického šermu Jezerničtí Páni, Barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(„Der Tag für Familien und Kinder mit dem Tschechischen Heer“ am 30. 06. 2019 um 14:00 Uhr).

——————————————————————————————————————————————————————-

VII. ročník „Mezinárodní půlnoční mše – Mír a lásku všem!“ v zámeckém kostele sv. Jana Nepomuckého, 24. 12. 2019 od 22:00 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO a ČIMS v zámeckém kostele sv. Jana Nepomuckého, Chýnovská 1/67, 39156 Tábor, dne 24. 12. 2019 od 22:00 hod.

(„Internationale Mitternachtsmesse“ in der Schloßkirche des hl. Johann von Nepomuk am 24. 12. 2019 um 22:00 Uhr).

——————————————————————————————————————————————————————–

Sämtlichen Veranstaltungen finden im Schloßpark des Barockschloßes Tabor-Meschitz, Chýnovská Str. 1/67, Südböhmen, Tschechische Republik, statt.

E-mail: jan.berwid-buquoy@arcor.de, Tel.: (00420) 607 395 400

Berlínské fórum 2019

AKCE ČAKO

„BERLÍNSKÉ FÓRUM 2019“

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ANZAC DAY, 25. 04. 2019, od 09:30 hod. Britský vojenský hřbitov (War Cemetery), Berlin-Charlottenburg.

Jedná se o pietní akt obětem všech válek a státního násilí (především oběti, nacismu, fašismu a komunismu). Pietní akty „Anzac Day“ se konají hlavně ve Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu.

Svátek vznikl dne 25. 04. 1915 a začal se uctívat nejdříve v Austrálii a na Novém Zélandě. Po I. světové válce se přiřadilo Spojené království Velká Británie. Po II. světové válce se k pietě připojilo dalších 14 států světa včetně Japonska. V roce 1985 přistoupilo na oslavu „Anzac Day“ dokonce i Turecko. Po ukončení studené války v roce 1990 se účastní i Polsko, jako jediná postkomunistická země. Československo, tak jako Česko tuto mezinárodní pietu od roku 1918 zásadně ignoruje. To, že ČAKO je jedinou organizací v ČR, která od Austrálie získala pozvání na daný pietní akt do Berlína, je jasným důkazem důležitosti naší České atlantické komise, NATO.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PIETNÍ AKT, POLOŽENÍ MALÉHO VĚNCE KE ZDI „ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ MISE“ ZÁPADNÍ BERLÍN, 25. 04. 2019, od 14:00 hod. Berlin-Dahlem. Prvním vedoucím a velitelem „Československé vojenské mise“ 1946, byl generál František HRABČÍK (1894 – 1967). Náhle byl ze své funkce odvolán, v roce 1949 komunistickou státní bezpečností zatčen, vyslýchán, degradován na vojína a z armády vyloučen (70. výročí). Čest jeho památce!

Dnešní majitel budovy Dr. GERLACH se na nás již těší a bude nás očekávat se zástupcem záložníka Armády USA.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PAMÁTNÍK PLÖTZENSEE – BERLIN-WEDDING, UCTĚNÍ PAMÁTKY POPRAVENÝCH ČESKÝCH DŮSTOJNÍKŮ, 03. 08. 2019 od 11:00 hod. Položení věnce. V popravčí věznici Berlin-Plötzensee bylo v letech 1939 – 1945 prokazatelně popraveno celkem 109 příslušníků československé předválečné armády (2019 – 1939 = 80. výročí).

Čest jejich památce!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10. VÝROČÍ „SUMMER SUMMIT 248 GSU 2nd ROYAL MILITARY POLICE 03. 08. 2019 od 15:30 hod., královská kasárna Smuts Barracks, Berlin-Spandau. Vedoucí důstojníci 248 GSU zvou všechny příslušníky ČAKO ke slavnostnímu aktu. Příslušníci jiných organizací ČR zásadně zváni nejsou, protože v oblasti Britských ozbrojených sil je – prostě a jednoduše – nikdo nezná. Buďme upřímní: Je to tragédie!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

01. ZÁŘÍ 2019, 80. VÝROČÍ VYPUKNUTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, 01. 09. 2019 od 09:30 hod. „British War Cemetery“, Berlin-Charlottenburg. Jsme coby ČAKO zváni velvyslanectvím Polské republiky v Berlíně. Žádná jiná organizace ČR od Poláků pozvání neobdržela. ČAKO je mezinárodně uznávaná vojenská organizace.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEZINÁRODNÍ DEN ZÁLOŽNÍKŮ (Tag der Reservisten), Britské vojenské letiště Berlin-Gatow ve dnech 07. 09. – 08. 09. 2019, vždy od 11:00 hod. Dostali jsme nabídku a povolení mít tam své vlastní stanoviště s vojenským stanem, ale tak složitá záležitost se nedá dělat bez podpory MO a GŠ AČR. Je nutné vyjednávat, neboť ČR se tohoto aktu bohužel nikdy nezúčastňovala. Tento termín však koliduje s naším projektem „Normandie 2019“, takže je nemožné ho z naší strany v roce 2019 uskutečňovat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

REMEMBRANCE DAY 2019, dne 10. 11. 2019 od 09:30 hod. opět v Berlíně-Charlottenburgu „British War Cemetery“, pod patronátem 248 GSU a po pietním aktu pohoštění v Anglikánském kostele West-End.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu, kpt. v.v. ČAKO, Sekce osvěty a zpravodajství.

Ing. Miroslav Tlamicha, pplk. v z. ČAKO, Sekce bezpečnosti a vojenství.

 

Česká atlantická komise, NATO,

barokní zámek Tábor-Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

E-mail: atlantic.commission@seznam.cz

tel. / fax: 381 256 049, mobil: 607 935 400 (Sekce osvěty a zpravodajství)

E-mail: jan.berwid-buquoy@arcor.de (Sekce osvěty a zpravodajství)

Přehled akcí za rok 2018

Akce České atlantické komise, NATO

leden – prosinec

2018

06. 01. 2018 – Novoroční křesťanský koncert táborské skupiny „HLAHOL“, v kostele barokního zámku Tábor-Měšice, věnovaný požehnanému sloganu „Nechť žije znovuzrození České atlantické komise, NATO „.

05. 02. 2018 – Vydání knižní glosy Jana Berwida-Buquoye „Co to bylo ‚Pražské jaro‘ 1968 a přepadení Československa Sovětskou armádou 21. srpna 1968“. Publikace věnovaná 50. výročí „Pražského jara“ 1968.

25. 03. 2018 – Přednáška plk. v.v. Ing. Zbyňka Čeřovského na téma „Persekuce důstojníků a vojáků po 21. srpnu 1968, v době temna, zvané ‚normalizace’…“ Přednáška věnovaná 50. výročí „Pražského jara“ 1968, „Rytířský sál“ barokního zámku Tábor-Měšice.

27. 05. 2018 – XI. ročník Mezinárodních měšických slavností: „Den s armádou“, v zámeckém parku barokního zámku Tábor-Měšice.

24. 06. 2018 – Přednáška pplk. v.v. Ing. Petra Mrázka na téma: „Persekuce důstojníků a vojáků v letech 1948 – 1968 v době totality KSČ“. „Rytířský sál“ barokního zámku Tábor-Měšice.

29. 06. 2018 – Ukázky feudálního vojenství: „Ohňová show středověkých válečníků Jezernických Pánů „, ukončená slavnostním ohňostrojem v zámeckém parku barokního zámku Tábor-Měšice.

01. 07. 2018 – Pořad „Armáda dětem „, odpoledne pro rodiny s dětmi v zámeckém parku, barokního zámku Tábor-Měšice.

30. 07. 2018 – Přátelské setkání „Vojenské grilování“ s veterány německého Bundeswehru, organizované des. v.v. Karl-Heinzem Waffenschmidtem v Heřmaničkách u Benešova. Na závěr pro naše německé přátele – ohňová show a ohňostroj v zámeckém parku barokního zámku Tábor-Měšice.

04. 08. 2018 – Pracovní meeting v Berlíně: „Program a organizace operace ‚Berlínské fórum 2018‘ „. Zastoupení – 248 GSU (Carsten), US Army (Kurzius), ČAKO (Buquoy).

12. 08. 2018 – Přednáška kpt. v.v. Dr. Dr. Jana Berwida-Buquoye na téma: „Mohly USA zabránit okupaci Československa 21 srpna 1968, a pakliže ano, tak jak?“. Přednáška věnovaná 50. výročí „Pražského jara“ 1968, „Rytířský sál“ barokního zámku Tábor-Měšice.

18. 08. 2018 – Akce „Prohlídka britského vojenského letiště Berlin-Gatow „, bývalý britský okupační sektor Berlin-Spandau (součást operace „Berlínské fórum 2018“).

18. 08. 2018 – Akce „Summer Summit 2018 „ společná konference 248 GSU 2nd Regiment British Royal Military Police a Czech Atlantic Commission, NATO v Berlíně-Spandau, britská kasárna „Smuts Barracks“, bývalý britský okupační sektor (součást operace „Berlínské fórum 2018 „).

19. 08. 2018 – Akce „Kladení věnců k hrobům padlých čs. letců nad Berlínem 1942 – 1945 “ na britském válečném hřbitově „British War Cemetery“, bývalý britský okupační sektor Berlin-Charlottenburg (součást operace „Pochody k náhrobním štítům“ a „Berlínské fórum 2018 „).

19. 08. 2018 – Akce „Umístění pamětní desky ‚Československá vojenská mise‘, 1946 – 1990 „, bývalý okupační sektor USA, Berlin-Dahlem, za účasti veteránů americké, britské, německé a české armády. Úvodní projev měl nynější majitel budovy Dr. Tilo Gerlach (součást operace „Berlínské fórum 2018“).

19. 08. 2018 – Akce „Položení věnců v ‚Památníku Berlin-Plötzensee‘ (nacistické popraviště 1933 – 1945) „, Berlin-Wedding, bývalý francouzský okupační sektor. Zde byli popravováni v letech 1939 – 1945 důstojníci armády ČSR a také komunistický novinář Julius Fučík (součást operace „Pochody k náhrobním štítům“ a „Berlínské fórum 2018 „).

01. 09. 2018 – Akce „Pietní akt k výročí zahájení 2. světové války „, britský vojenský hřbitov „British War Cemetery“, Berlin-Charlottenburg. Účast: Polsko (velvyslanec Polské republiky v SRN Andrzej Przylebski), Česká republika (vojenský atašé AČR plk. Petr Váňa), ČAKO (kpt. v.v. Dr. Dr. Jan Berwid-Buquoy). Položení věnců (součást operace „Pochody k náhrobním štítům“ a „Berlínské fórum 2018 „).

02. 09. 2018 – Akce „Den záložníků „, Britské vojenské letiště Berlin-Gatow. Vedení letiště (Grimmová), 248 GSU 2nd Regiment British Royal Military Police (Carsten) a ČAKO (Buquoy). Seznamovací prohlídka exponátů (součást operace „Berlínské fórum 2018“).

27. 09. 2018 – Pracovní meeting „Příprava organizace a provedení ‚Remembrance Day 2018‘, tak jako ‚Berlínské fórum 2019‘ „, Berlin-Mariendorf. Přítomni: 248 GSU (Carsten), US Army (Kurzius) a ČAKO (Buquoy). Akce je součástí operace „Berlínské fórum 2018“.

11. 11. 2018 – Akce „Remembrance Day 2018 „, den padlých britských vojáků v 1. a 2. světové válce, tak jako v době nepokojů v bývalých britských koloniích. Kladení věnců na vojenském hřbitově „British War Cemetery“, Berlin-Charlottenburg (součást operace „Pochody k náhrobním štítům“ a „Berlínské fórum 2018 „).

11. 11. 2018 – Akce, návštěva „Vojenského leteckého muzea „, Berlin-Gatow a muzea „Spojeneckých armád – Západní Berlín“ (Allierten Museum), Berlin-Zehlendorf (součást operace „Berlínské fórum 2018 „).

08. 12. 2018 – Přednáška paní brig. gen. Mgr. Lenky Šmerdové. Téma „Vojenský fond solidarity – Smysl a cíle humanitní armádní organizace „. „Rytířský sál“ barokního zámku Tábor–Měšice.

24. 12. 2018Půlnoční mše v kostele barokního zámku Tábor-Měšice k uctění památky obětem z řad letců a vojáků západní fronty perzekuovaných komunistickou diktaturou KSČ po roce 1948 (70. výročí). Duchovní: O. Soběslavský /církev českobratrská/ a Ch. Jackson /církev anglikánská/.

Za necelý rok (06. 01. – 24. 12. 2018) realizujeme celkem 22 vojensko-osvětových akcí ke zviditelnění Armády České republiky zde i v zahraničí.

Nos patriae servamus – Europae servamus

(Sloužíme vlasti – Sloužíme Evropě)

Pozvánka k zájezdu Berlínské fórum v termínu 17. 08. 2018 – 20. 08. 2018

Pozvánka k zájezdu
Berlínské fórum v termínu 17. 08. 2018 – 20. 08. 2018
Organizuje vojenská sekce důstojníků NATO České atlantické komise.
Vedoucí delegace: pplk. v zál. Ing. Miroslav Tlamicha
Průvodce a překladatel: Dr. Jan Berwid-Buquoy

Odjezd v pátek 17.8.2018, od hostince U Kalicha ulice Na bojišti 12-14, Praha 2 v 11,30 hod., kde bude oběd odjezd bude ve 13 hod.,nebo ve 13,30 hod. od čerpací stanice u obchodního centra Letňany
Veselská 663, Praha, Letňany
Doprava vlastními auty a 9 místní dodávkou na dopravu se složíme do 1500 Kč na osobu.
Vzdálenost 357 km se urazí za 3,30 hod. až 4 hod.

Ubytování bude v hotelu, jenž se nazývá Steps-Hotel v Berlíně, adresa je: Liebenwalder Strasse 22, Psč.: 13347, Berlín – Wedding.
Částka za 3 noci by za osobu neměla překročit 40,- EUR (cca. 1.000,- Kč).
Stravování – každý na své náklady.
Cestovní pojištění – doporučujeme, aby si každý uzavřel kompletní cestovní pojištění do zahraničí.
Cestovní doklady – vzít s sebou platný cestovní pas nebo občanský průkaz.
Na níže uvedené akce jsou vstupy zdarma.
Kapesné – doporučené kapesné 150 – 200 EUR/osoba
Ústroj – civilní oděv. Při jednání s vojenskými představiteli německé, britské a americké armády vojáci budou mít vycházkovou uniformu, i na oběd v japonské restauraci „Sakura“.

Program zájezdu:
Dne 17. 8.2018 příjezd do Berlína, ubytování a volný program.

Dne 18. 08. 2018 v 9 hod. se, po snídani, přesuneme na Britské vojenské letiště (dnes Muzeum vzdušných ozbrojených sil) v Berlíně-Gatow, kde nás uvítá velitel letiště.
Dále jsme dne 18.08. 2018 v 15:30 hod. pozváni vedením 284 GSU bývalé britské vojenské policie na SUMMER SUMMIT v prostoru bývalých britských kasáren Smuts Barracks. Zde se bude grilovat a hodovat za doprovodu skotských dudáckých lidových písní. Na konci Summer Summitu bude pro nás uspořádán britský vojenský ohňostroj.

Dne 19. 08. 2018 v 11:00 hod. na britském válečném hřbitově BRITISH WAR CEMETRY v Berlíně-Charlottenburgu (padlí váleční letci RAF v boji o Berlín – mezi nimi Češi, Slováci a Poláci) se zúčastníme odhalení pamětní desky českým a slovenským letcům v boji o osvobození Evropy od nacistické tyranie. Dojde k položení věnce u katafalku „Their name livet for everymore“ (Jejich jména budou žít na věky věků).
19. 08. 2018 ve 12:00 hod. oběd v japonské restauraci „SAKURA“. Majitelka podniku paní Lam z Tokia se na nás těší, neboť ještě žádného Čecha v uniformě nikdy neviděla a v takovém množství už vůbec ne. Dostaneme velmi přátelskou paušální cenu a můžeme sníst, co chceme a kolik toho chceme …
19. 08. 2018 ve 14:00 hod. odhalení pamětní desky ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ MISE v americkém vojenském sektoru Západního Berlína 1946 – 1990 v Berlíně-Dahlemu ( pamětní deska je ve výrobě). Přítomni budou: americké vojenské zastoupení, vojenský atašé Velvyslanectví ČR a nynější majitelé objektu.
V 15:30 hod. návštěva Památníku Plötzensee. Justiční vraždy českých důstojníků (2. odboj) na popravišti v Berlíně-Plötzensee v době nacistické okupace 1939 – 1945. Položení věnců popraveným obětem.

Dne 20. 08. 2018 po snídani v „Quartier Napoléon“ odjezd na trase Berlín – Praha – Tábor.

Přihlášky na zájezd u pplk. v zál. Ing. Miroslava TLAMICHY na email predsedasdappraha@seznam.cz nebo mobil: 604 717 598.

Leaflet Berlínské fórum 2018