Doktrinální ústava ČAKO

I.

ČAKO je jedinečnou entitou, která je založena na tradičních euroatlantických hodnotách a stojí na exkluzivním členství respektovaných osobností české společnosti.

II.

ČAKO hraje zásadní roli na poli bezpečnostní politiky, a to informačně, osvětově, expertně a akademicky. Činí tak ve spojení se strategickými i aktuálními potřebami české bezpečnostní komunity a oficiální politiky státu.

III.

ČAKO tvoří pilíř vojenský (zřizuje a udržuje vlastní Uniformovaný sbor) a civilní (osvětová a diplomatická činnost).

ČAKO je hierarchizovanou organizací s jasně stanovenou strukturou a funkčními interními předpisy.

Vnitřní kultura klade vysoké nároky na morální integritu, odbornost a kultivovanost představitelů i všech členů ČAKO.

IV.

Báze aktivit ČAKO spočívá v originálním analytickém a kritickém působení vnitrostátním, mezinárodním a komunitárním.

Reflektuje podstatné akademické a praktické otázky bezpečnostní politiky NATO, EU a ČR. Aktivně ovlivňuje a kultivuje českou bezpečnostní komunitu (konference, kulaté stoly, vědecké texty).

Ctí a připomíná bojové a vojenské tradice a hrdiny českého národa. Zabývá se historickou, současnou a budoucí podobou české a evropské kolektivní bezpečnosti.

V.

ČAKO vydává čtvrtletník „Czech Atlantic Forum“ v tištěné a elektronické podobě. Tento časopis představuje informační, osvětovou a expertní platformu ozřejmující činnost ČAKO a současně diskutující významné české a mezinárodní bezpečnostní otázky.

ČAKO tradičně vydává vlastní odborné a prezentační publikace pro veřejnost, kompetentní orgány státu, nestátní organizace a pro českou bezpečnostní komunitu.

VI.

ČAKO partnersky spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (včetně ambasád cizích států), s Ministerstvem obrany ČR (včetně Armády ČR) a s Ministerstvem vnitra ČR (včetně Policie ČR).

Kooperuje s vysokými školami (především s Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou obrany v Brně a Policejní akademií ČR) a s obdobně zaměřenými prestižními českými a zahraničními subjekty.

ČAKO se vztahuje primárně k NATO a ATA, k OSN, EU, RE a OBSE.

VII.

ČAKO je politicky nezávislou, hodnotově orientovanou společností plně respektující rámec českého konstitucionalismu a principy demokratického právního státu včetně internacionálního a komunitárního kontextu.

ČAKO plní své poslání s diplomatickým přesahem.

Hymnus ČAKO: Svatováclavský chorál

Znělka Prezidenta ČAKO: Pochod Radeckého

Cena Prezidenta ČAKO: Skleněný artefakt ČAKO za vynikající zásluhy o bezpečnost a lidská práva

Pavel Bílek

Prezident a generál ČAKO