Organizační struktura

Prezidium České atlantické komise (ČAKO)

Prezident a generál ČAKO: Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., Dr. h. c., O.S.C.M., R.E.O.T.

1. viceprezident a plukovník ČAKO: Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy
Viceprezident a plukovník ČAKO: Mgr. Svatopluk Haugwitz
Viceprezident a plukovník ČAKO: pplk. v. v. Ing. Miroslav Tlamicha
Viceprezident: pplk. v. v. Dr. Miroslav Fehér

Výkonný tajemník, webmaster a major ČAKO: Jaroslav Prošek, BBA, MBA

Projektová manažerka a kapitánka ČAKO: Mgr. Dariana Kričková

 

Česká atlantická komise pracuje ve 4 základních sekcích:

    • Sekce diplomatická – předseda sekce Mgr. Svatopluk Haugwitz,

    • Sekce bezpečnostní – předseda sekce pplk. v. v. Ing. Miroslav Tlamicha,

    • Sekce osvětová – předseda sekce Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy,

    • Sekce organizační – předseda sekce  pplk. v. v. Dr. Miroslav Fehér

 

Čestní členové ČAKO

brig. gen. v. v. Ing. Zbyněk Čeřovský

PhDr. Jiří Hýbner in memoriam

 † Eduard „Hroznýš“ Marek, Col.-Com. 

 arm. gen. v. v. Ing. Karel Pezl

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

Karel kníže Schwarzenberg

JUDr. Jiří Štěpanovský, CSc. in memoriam

OMNIA PRAECLARA RARA

 

Poradní sbor Prezidenta a generála ČAKO

pplk. v. v. Ing. Jaroslav Vítek, MBA, plk. ČAKO
šéfporadce pro oblast analytickou a strategickou

 

PhDr. Mgr. Pavel Hájek, plk. ČAKO
poradce pro oblast vnitřní bezpečnosti

 

Hana Machová, por. ČAKO
poradkyně pro oblast kulturní a proviantní

 

Ing. Petr Masopust, pplk. ČAKO

poradce pro oblast organizační a projektovou

 

pplk. v. v. Petr Mrázek, pplk. ČAKO
poradce pro oblast vnější bezpečnosti

 

pplk. v. v. RNDr. Milan Minčič, plk. ČAKO
poradce pro oblast forenzních policejních disciplín

 

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc., plk. ČAKO
poradce pro oblast akademickou a vzdělávací

 

plk. v. v. prim. MUDr. Lubomír Šindelář
poradce pro oblast vojenského zdravotnictví

 

Ing. Ludvík Šlancar, CSc., OEVE, Col. h. c.
poradce pro oblast technologickou a enologickou

 

 Hans Weber, MSc., kpt. ČAKO
poradce pro oblast diplomacie

Oddělení vědy a výzkumu ČAKO

(vedení)

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, CSc., DrSc.
vědecký sekretář ČAKO

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.
emeritní vedoucí vědecký pracovník Vojenské akademie – Univerzity obrany a ČAKO