Organizační struktura

Prezidium České atlantické komise (ČAKO)

Prezident a generál ČAKO: Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., Dr. h. c.

1. viceprezident a plukovník ČAKO: Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy
Viceprezident a plukovník ČAKO: Mgr. Svatopluk Haugwitz
Viceprezident a plukovník ČAKO: pplk. v. v. Ing. Miroslav Tlamicha
Viceprezident: pplk. v. v. Dr. Miroslav Fehér

Výkonný tajemník a major ČAKO: Jaroslav Prošek, BBA, MBA

Česká atlantická komise pracuje ve 4 základních sekcích:

    • Sekce diplomatická – předseda sekce Mgr. Svatopluk Haugwitz,
    • Sekce bezpečnostní – předseda sekce pplk. v. v. Ing. Miroslav Tlamicha,
    • Sekce osvětová – předseda sekce Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy,
    • Sekce organizační – předseda sekce  pplk. v. v. Dr. Miroslav Fehér

Čestní členové ČAKO

brig. gen. v. v. Ing. Zbyněk Čeřovský

PhDr. Jiří Hýbner in memoriam

 Eduard „Hroznýš“ Marek, Col.-Com. 

arm. gen. v. v. Ing. Karel Pezl

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

Karel kníže Schwarzenberg

JUDr. Jiří Štěpanovský, CSc. in memoriam

OMNIA PRAECLARA RARA

Poradní sbor Prezidenta a generála ČAKO

pplk. v. v. Ing. Jaroslav Vítek, MBA, plk. ČAKO

šéfporadce pro oblast analytickou a strategickou

 

PhDr. Mgr. Pavel Hájek, plk. ČAKO

poradce pro oblast vnitřní bezpečnosti

 

JUDr. Jitka Lenková, mjr. ČAKO

poradkyně pro oblast juristickou a publicistickou

 

Hana Machová, por. ČAKO

poradkyně pro oblast kulturní a proviantní

 

Ing. Petr Masopust, mjr. ČAKO

poradce pro oblast organizační a projektovou

 

pplk. v. v. Petr Mrázek, pplk. ČAKO

poradce pro oblast vnější bezpečnosti

 

pplk. v. v. RNDr. Milan Minčič, plk. ČAKO

poradce pro oblast forenzních policejních disciplín

 

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc., plk. ČAKO

poradce pro oblast akademickou a vzdělávací

 

plk. v. v. prim. MUDr. Lubomír Šindelář

poradce pro oblast vojenského zdravotnictví

 

Ing. Ludvík Šlancar, CSc., OEVE, Col. h. c.

poradce pro oblast technologickou a enologickou

Vědecká skupina ČAKO

(vedení)

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, CSc., DrSc.

vedoucí vědecký pracovník a vědecký sekretář ČAKO

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

emeritní vedoucí vědecký pracovník Vojenské akademie – Univerzity obrany a ČAKO

Stav ke dni 1. 9. 2022