Organizační struktura

(k 1. 2. 2024)

Prezidium České atlantické komise (ČAKO)

Prezident a generál ČAKO: Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., Dr. h. c., OBE, OSCM, REOT

1. viceprezident a plukovník ČAKO: Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy
Viceprezident a plukovník ČAKO: Mgr. Svatopluk Haugwitz
Viceprezident a plukovník ČAKO: pplk. v. v. Ing. Miroslav Tlamicha
Viceprezident: pplk. v. v. Dr. Miroslav Fehér

Výkonný tajemník, webmaster a major ČAKO: Jaroslav Prošek, BBA, MBA

Česká atlantická komise pracuje ve 4 základních sekcích:

    • Sekce diplomatická – předseda sekce Mgr. Svatopluk Haugwitz,

    • Sekce bezpečnostní – předseda sekce pplk. v. v. Ing. Miroslav Tlamicha,

    • Sekce osvětová – předseda sekce Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy,

    • Sekce organizační – předseda sekce  pplk. v. v. Dr. Miroslav Fehér

 

Čestní členové ČAKO

brig. gen. v. v. Ing. Zbyněk Čeřovský

plk. Mgr. Vladislav Husák

PhDr. Jiří Hýbner in memoriam

 † Eduard „Hroznýš“ Marek, Col.-Com. 

 arm. gen. v. v. Ing. Karel Pezl

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

† Karel kníže Schwarzenberg

JUDr. Jiří Štěpanovský, CSc. in memoriam

OMNIA PRAECLARA RARA

 

Poradní sbor Prezidenta a generála ČAKO

pplk. v. v. Ing. Jaroslav Vítek, MBA, plk. ČAKO
šéfporadce pro oblast analytickou a strategickou
 

plk. Mgr. Vladislav Husák
poradce pro oblast vnitřní bezpečnosti

 Hana Machová, npor. ČAKO
poradkyně pro oblast kulturní a proviantní

Ing. Petr Masopust, pplk. ČAKO
poradce pro oblast organizační a projektovou

pplk. v. v. Petr Mrázek, plk. ČAKO
poradce pro oblast vnější bezpečnosti

 pplk. v. v. RNDr. Milan Minčič, plk. ČAKO
poradce pro oblast forenzních policejních disciplín

 † plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc., plk. ČAKO
poradce pro oblast akademickou a vzdělávací

 plk. v. v. prim. MUDr. Lubomír Šindelář
poradce pro oblast vojenského zdravotnictví

 Ing. Ludvík Šlancar, CSc., OEVE, Col. h. c.
poradce pro oblast technologickou a enologickou

 Hans Weber, MSc., kpt. ČAKO
poradce pro oblast diplomacie

 

Oddělení vědy a výzkumu ČAKO

(vedení)

plk. doc. PhDr. Jaroslav Mužík, CSc., DrSc.
vedoucí vědecký pracovník

† plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.
emer. vedoucí vědecký pracovník Vojenské akademie – Univerzity obrany a ČAKO

 

CzAC Gourmet Diplomatic Club 

Manager: Jaroslav Prošek, BBA, MBA