Předseda Vojenského výboru NATO v Praze

Dva dny strávil v ČR na oficiální návštěvě admirál Rob Bauer, předseda Vojenského výboru NATO.

Předmětem jeho jednání s českými partnery byly současné bezpečnostní hrozby (Rusko, mezinárodní terorismus) i výzvy (Čína) a potenciální posílení východního křídla Severoatlantické aliance. Debaty se vedly také o novém aliančním modelu sil, o válčení budoucnosti a o schopnosti implementace strategických dokumentů.

Předseda Vojenského výboru NATO je nejvýše postaveným vojenským představitelem Aliance, přičemž tento post v minulosti zastával i současný prezident ČR Petr Pavel.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Slovo Prezidenta

IUS EST ARS BONI ET AEQUI

Vážení členové a příznivci ČAKO,

letošní podzim je opravdu žhavý a plný znepokojujících událostí na mezinárodní scéně. Kromě stále trvající ruské invaze na Ukrajině (boje pokračují) se v říjnu odehrál teroristický útok brutálního ražení na Stát Izrael, který spáchalo hnutí Hamás. Tento nelidský čin ostře odsuzujeme a vyjadřujeme plnou solidaritu izraelskému lidu včetně podpory odpovídající reakce Izraele. Region Blízkého východu tímto vstoupil do fáze významné nestability až otevřeného konfliktu a je potřeba učinit diplomaticky vše pro to, aby stávající válečná situace nepřerostla v širší mezinárodní vážnou krizi.

Každodenním bezpečnostním rizikem české současnosti se již plně staly četné a paralyzující kybernetické útoky. Hybridní formy ataků v demokratických státech Evropy (včetně sofistikovaných dezinformačních praktik) ovlivňují naše životy a kladou vysoké nároky na vytvoření institucionální i individuální resilience pro orientaci a zvládnutí informačního veletoku dneška.

Začátkem září se delegace ČAKO již tradičně zúčastnila slavnostní piety za padlé vojáky v misích NATO, kterou pořádá NATO Memorial Federation ve francouzském Fréthunu. Blíže čtěte v našem čtvrtletníku Czech Atlantic Forum č. 4/2023.

Při příležitosti Dne české státnosti (28. 9.) ČAKO v Praze tradičně uspořádalo Slavnostní svatováclavské shromáždění, na kterém zazněly podstatné bezpečnostní projevy a byly oceněny další osobnosti české bezpečnostní komunity (25. 9., Karlov). Více čtěte na tomto webu www.cakomise.cz.

V prosinci ČAKO uskuteční letošní druhé Křeslo pro hosta – setkání s osobností ve spojení s uctěním památky příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, kteří ve službě položili své životy.

Dne 11. 11. jsme si připomněli Den válečných veteránů, vzpomeňme všech našich hrdinů!

Ve stejný den nás zasáhla zpráva o skonu Karla VII. Schwarzenberga, významného českého státníka a bývalého předsedy ČAKO. Čtěte LAUDATIO POST MORTEM na tomto webu www.cakomise.cz.

Dne 17. 11. jsme si připomněli znovunabytí svobody, která však není samozřejmostí a o kterou je třeba vytrvale pečovat.

Ve stejný den členská schůze ČAKO zvolila  nové vedení ČAKO, a to jednomyslně v totožném složení jako dosud. Zvoleným blahopřeji!

DICERE NON EST FACERE
(jednejme v souladu s našimi slovy).

Přeji všem radostné a klidné Vánoce.

Váš

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

ZEMŘEL KAREL SCHWARZENBERG (LAUDATIO POST MORTEM)

Zemřel Karel Schwarzenberg, předlistopadový předseda Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva ve Vídni a polistopadový předseda České atlantické komise (Mezinárodní asociace atlantické smlouvy), posléze její čestný člen.

K. Schwarzenberg pocházel z orlické větve šlechtického rodu Schwarzenbergů, studoval práva ve Vídni a Štýrském Hradci a lesnictví v Mnichově, studia nedokončil. Do roku 1989 žil v zahraničním exilu, po listopadové revoluci se stal kancléřem prezidenta Václava Havla.

Mezi roky 2007 až 2009 a znovu v letech 2010 až 2013 byl ministrem zahraničí, v roce 2013 v první přímé volbě prezidenta postoupil do druhého kola, ve kterém těsně neuspěl s M. Zemanem. V letech 2004 až 2010 byl Schwarzenberg senátorem a po roce 2010 i poslancem.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 se jako 79letý stal nejstarším zvoleným poslancem v české historii.

Schwarzenberg byl uznávaným českým státníkem, který se významně zasloužil o vstup ČR do NATO v r. 1999 – právě v té době vedl Českou atlantickou komisi a mně bylo ctí s ním úzce spolupracovat v pozici jeho místopředsedy a ředitele ČAKO, do které si mne vybral.

Silné rodové kořeny, brilantní znalost historie a mnoha současných evropských představitelů – to vše ho předurčovalo ke službě vlasti a myšlence evropanství.

K. Schwarzenbergovi dne 28.10. 2023 prezident republiky P. Pavel propůjčil Řád bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát a přísluší mu i zlatá medaile ČAKO za vynikající zásluhy v oblasti diplomacie, bezpečnosti a lidských práv.

Čest jeho památce! Nezapomeneme!

Doc. Pavel Bílek

   

Diplomacie a bezpečnost

Prezident ČR Petr Pavel ve svém projevu na konferenci Diplomacie a bezpečnost (MZV ČR) poukázal na bezpečnostní hrozby současnosti.

Uvedl, že existující konflikty se prohlubují a přibývají nové. K obavám podle něj vedou rostoucí sebevědomí a asertivita revizionistických mocností i teroristických organizací, polarizace uvnitř společností, překotný technologický rozvoj, dezinformační kampaně, křehkost a rozkolísanost mezinárodního řádu nebo možné dopady klimatické změny. Upozornil na znepokojující vlnu vojenských převratů v afrických zemích a zejména na výbušný potenciál současné krize na Blízkém východě, kterou vyvolal barbarský útok Hamásu na Izrael.

Prezident Pavel zdůraznil, že diplomacie musí zůstat významným nástrojem pro zajištění bezpečnosti a apeloval na to, aby přispívala k nerozšiřování konfliktů a hledala řešení vedoucí k mírovému soužití mezi národy.

Zdroj: ČTK

Den válečných veteránů

Den veteránů (Veterans Day) je americký termín, ve Spojeném království a zemích Commonwealthu je tento den stále připomínán jako Den vzpomínek (Remembrance Day). Většina oslav spojených s tímto svátkem se koná v neděli, která je datu 11. listopadu nejbližší, a ta je nazvána Nedělí vzpomínek (Remembrance Sunday).

Ve Francii se 11. listopad slaví od roku 1922 jako státní svátek pod názvem Den příměří (jour de l’Armistice), nebo Den vzpomínky (jour du Souvenir). Ale již v letech 1919 a 1920 se 11. listopadu konaly pietní oslavy a u vítězného oblouku byl zřízen hrob Neznámého vojína, který měl symbolizovat všechny francouzské vojáky, kteří padli za vlast.

Rovněž v Belgii je 11. listopad státním svátkem, a to od roku 1922, kdy byl také za přítomnosti krále Alberta I. slavnostně odhalen Hrob Neznámého vojína v Bruselu. Do té doby se oficiální vzpomínání belgických obětí 1. světové války, 40 tisíc vojáků a 60 tisíc civilistů, konaly 4. srpna, což byl den, kdy německá vojska napadla Belgii. Již při prvním výročí, v roce 1919, vznikla tradice pokládání květů chryzantém na hroby padlých vojáků. Ve 30. až 50. letech byla v Belgii květinou vzpomínky také sedmikráska, symbol míru, která se prodávala při charitativních akcích.

V Polsku se 11. listopad připomíná jako Svátek nezávislosti (Narodowe Święto Niepodległości), protože konec 1. světové války umožnil obnovení polského státu po 123 letech od jeho rozdělení mezi okolní mocnosti (1795–1918). Tento státní svátek se slaví od roku 1937.

SVÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

V českých zemích byla památka na 11. listopadu vždy ve stínu významnějších výročí, protože boje na východní frontě byly zastaveny již v důsledku míru uzavřeného v Brestu Litevském ze dne 3. března 1918. Dále, Rakousko-Uhersko, jehož byly České země součástí, uzavřelo separátní mír s dohodovými mocnostmi již 4. listopadu 1918. A v české společnosti rovněž tyto události byly převrstveny vyhlášením samostatného státu dne 28. října 1918.

Teprve v roce 2003 navrhla vláda Vladimíra Špidly doplnit do novely zákona o státních svátcích také 11. listopad, jako významný den (nikoli státní svátek), který je věnován veteránům všech válečných konfliktů a slaví se ve všech demokratických zemích Evropy, USA a Kanadě jako významná připomínka vítězství demokracie ve světě, ke kterému pomohly i Československé legie. Návrh vlády byl potom vtělen do zákona č. 101/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

Symbol dne veteránů

Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Vlčí mák jako symbol pro padlé vojáky 1. světové války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům.

Zdroj: WikipediE

Prezident P. Pavel vyznamenal K. Schwarzenberga

Prezident ČR Petr Pavel propůjčil Řád bílého lva Karlu Schwarzenbergovi, bývalému předsedovi a současnému čestnému členovi České atlantické komise. Jedná se o nejvyšší státní vyznamenání pro osobnost, která stála v čele Kanceláře prezidenta Václava Havla a sloužila i jako český ministr zahraničních věcí, poslanec a senátor. Angažoval se v ochraně lidských práv, v oblasti bezpečnosti a mezinárodních vztahů.

Gratulujeme a k nadcházejícím 86. narozeninám přejeme tolik potřebné zdraví do dalších let!

Doc. Pavel Bílek

105 let od vzniku samostatného Československa

Letošní rok si připomínáme 105 let od vzniku Československé republiky. Všichni si u této historické události vybaví jména jako Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik.

Avšak bez mužů, kteří bojovali po boku Dohodových států, by byla jejich pozice těžší. Československé legie bojovali v Rusku, ve Francii a Itálii. Další muži bojovali v řadách dalších Dohodových států, jako například Srbsko, Velká Británie nebo USA. Na tomto místě musím vyvrátit i jeden mýtus, a to ten, že Masaryk odešel do zahraničí, aby tam formoval legie. Není to pravda, protože první dobrovolnické jednotky vznikly nezávisle na sobě ve Francii a v Rusku již v roce 1914, tedy v době kdy byl Masaryk ještě v Rakousko-Uhersku. Masaryk odešel do zahraničí až na konci roku 1914. Avšak podíl těchto tří mužů na znovuobnovení československých jednotek ve Francii, a vznik československé legie v Itálii je nesporný. Českoslovenští dobrovolci (dobový termín) bojovali zpočátku za různé ideje. Ve Francii bojovali za myšlenku republiky, zatímco v Rusku se bojovalo za restauraci Českého království, jelikož carský režim nechtěl pochopitelně o nějaké republice ani slyšet. Teprve po únorové revoluci se začalo mezi ruskými dobrovolci mluvit o republice.

V řadách cizinecké legie 1914 – 1916

Ve Francii vznikla z českých krajanů již v roce 1914 1. rota praporu C 2. pochodového pluku 1. pluku Cizinecké legie. Pod tímto dlouhým názvem se ukrývá název roty Nazdar. Tento název si však nedali sami Češi, jak by se mohlo řadě čtenářů zdát, ale dali nám ho Francouzi, jelikož slyšeli od vojáků této jednotky sokolský pozdrav nazdar. Rota 12. října 1914 slavnostně přísahala v Bayonne. 23. října odjíždí rota na frontu do Champagne. Tam strávila několik měsíců, přičemž zde utrpěla první ztráty na padlých, raněných a nemocných. Slavnějším bojištěm našich dobrovolců ve Francii se však stal Arras. Dne 9. května 1915 byla podniknuta francouzská ofenzíva, do které se zapojila i rota Nazdar. Útok slavil úspěch. Byla dobyta kóta 140, ale následný německý protiútok donutil francouzské síly ustoupit z kóty na její svah a zde se fronta ustálila. Z celkového počtu 250 vojáků jich 42 padlo a dalších zhruba 100 bylo raněno. Rota Nazdar tak po těchto bojích zaniká, ale česká jednotka ve Francii ještě ne. Ještě v červnu 1916 bojuje u vesnice Belloy-en-Santerre česká četa. Během těchto bojů má však četa 15 padlých a 28 raněných, a tak zaniká poslední česká jednotka v rámci Francouzské cizinecké legie.

Vznik Československých legií ve Francii 1917 – 1918

Další již československé jednotky vznikají až v roce 1917. Vedoucí představitelé československé odbojové akce zahájili rozsáhlou politicko-diplomatickou aktivitu, jež si kladla za cíl ustavit samostatné čs. jednotky. Výsledkem byl dekret francouzské vlády o zřízení autonomní čs. armády, která po vojenské linii podléhala vrchnímu velení francouzské armády a po linii politické ji řídila Československá národní rada. Tento dekret podepsal francouzský prezident Raymond Poincaré 19. prosince 1917. Vojenské jednotky se začali skládat z vojáků, kteří se ve dvou transportech dostali z Ruska do Francie (Husákův a Gibišův transport), z válečných zajatců z Rumunska, Srbska a Itálie, z vojáků, kteří bojovali v srbské armádě, zbylých Čechů, kteří bojovali ve Francouzské cizinecké legii roztroušeni v různých jednotkách, krajanů z Austrálie a krajanů z USA. Právě posledně jmenované do legií dostával Štefánik. V USA byl ale problém, jelikož nedlouho předtím vstoupily do války, a tak mohl Štefánik nabírat jen mezi usedlíky, kteří již překročili odvodový věk nebo ještě nezískali americké občanství. Z těchto mužů vznikly ještě během války 2 pluky, další 2 vznikly až po válce. 12. ledna 1918 vznikl 21. čs. střelecký pluk. 20. května 1918 vznikl 22. čs. střelecký pluk. Tyto dva pluky vytvořily Československou střeleckou brigádu ve Francii. Důležité datum, pro naše legie ve Francii se stal 30. červen 1918. Tento den proběhla v Darney slavnostní přísaha a předání praporu 21. čs. střeleckému pluku. Tento pluk byl v červenci 1918 nasazen na frontě v Alsasku.

Nasazení v Alsasku a Argonne 1918

V noci z 19. na 20. srpna provedl poručík Pán, pobočník velitele 2. praporu, s poručíkem Lexou a adjutanty Horáčkem, Zeleným a Lukasem spolu se 70 dobrovolníky náhlý přepad německé pozice v Nieder-Aspachu. Celková doba přepadu 55 minut. Přepad byl tak náhlý, že Němce úplně překvapil. Dříve, než se jejich dělostřelectvo vzpamatovalo, vrátili se naši úderníci beze ztrát.“ Takto popsal budoucí generál Oldřich Španiel jednu z akcí na Alsaské frontě. Avšak ztráty se ani na této frontě našim vojákům nevyhýbaly, a tak je na vojenských hřbitovech v místech někdejších bojů pochováno několik desítek našich padlých. Po nasazení v Alsasku čekalo naše legionáře nasazení ještě slavnější, ale také krvavější. Boje u Terronu, Vandy a Vouziers. 1. prapor 21. střeleckého pluku bojoval o obec Terron, kde proběhla 21. října krvavá řež, při které rota kapitána Šidlíka byla nucena před německou přesilou ustoupit z Terronu, avšak protiútokem celého 1. praporu pod velením majora Husáka se podařilo obec dobýt zpět. 3. prapor 21. střeleckého pluku bojoval u Vandy. 22. střelecký pluk bojoval u Vouziers, kde se pokoušel dobýt kótu 153. Bohužel však neúspěšně. Během tohoto posledního nasazení československých legionářů na západní frontě padlo 9 důstojníků a 174 mužů. Dalších 876 mužů bylo raněno a 68 jich zůstalo navždy nezvěstných. Právě ještě během frontového nasazení, v noci na 29. října pobíhal mezi zákopy a postaveními legionářů poručík a pozdější generál Jaroslav Matička. Mezi legionáře rozšiřoval zprávu, že v Praze proběhl převrat a vznikl samostatný stát. Legionáři tak bojovali poslední dny na Západní frontě se zprávou, že se po válce vrátí do státu, který pomáhali svým bojem tvořit. Nasazení našich legionářů skončilo v noci na 31. října 1918, kdy byly oba pluky staženy z fronty. O několik dnů později 11. listopadu 1918 bylo podepsáno příměří v Compiégne. První světová válka skončila, ale legionáři z Francie měli před sebou ještě Sedmidenní válku s Polskem o Těšínsko, a válku s Maďary o Slovensko. I během těchto bojů řada dalších legionářů padla nebo byla raněných. Ve Francii sloužilo zhruba 10 000 legionářů, 650 z nich padlo.

Zdroj: seznam médium

Juniorní diplomaté absolvovali kurz přežití ve Vyškově

V rámci přípravy na diplomatickou službu se posluchači Diplomatické akademie a juniorní diplomaté Ministerstva zahraničních věcí zúčastnili kurzu zaměřeného na zvládání krizových situací. Ve dnech 13. – 20. října 2023 se pod odborným vedením Vojenské akademie ve Vyškově učili překonávat extrémní psychickou i fyzickou zátěž. Touto cestou tak získali základní průpravu pro práci v náročných teritoriích. 

Kurz speciální přípravy pro krizové situace ve Vyškově proběhl ve dnech 13. – 20. října 2023 a účastnilo se ho 13 juniorních diplomatů Ministerstva zahraničních věcí. Cílem kurzu, který každoročně pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Armády ČR ve Vyškově, je osvojení znalostí i praktických dovedností nezbytných pro přežití v krizových situacích.

Teoretická školení i praktická cvičení absolvovali účastníci během sedmi intenzivních dnů pod dohledem majora Radima Brloha, instruktorů a elitních vojáků se zkušenostmi ze zahraničních misí a operací. Seznámili se s vojenskou technikou i terminologií a byli vystaveni psychické i fyzické zátěži. Zároveň se jim dostalo jedinečné příležitosti naučit se základům topografie, přežití v přírodě, první pomoci, vyjednávání a dalších disciplín. Mohli si také v praxi vyzkoušet některé krizové scénáře, do kterých se reálně mohou diplomaté v rizikových oblastech světa dostat.

Kurz účastníkům poskytl unikátní náhled na každodenní problémy, se kterými se Armáda ČR v konfliktních oblastech potýká. Odnesli jsme si tak vzájemné pochopení na osobní úrovni, které je pro mezirezortní spolupráci naprosto klíčové“ uvedl jeden z posluchačů Diplomatické akademie MZV. Kromě certifikátu si tak účastníci z kurzu odnesli i silný zážitek, cenné znalosti a zkušenosti a také hlubší poznání svých kolegů a v neposlední řadě sebe sama. 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Zemřel válečný veterán Marián Lněnička

Zemřel válečný veterán Marián Lněnička, letos v červenci oslavil 100. narozeniny. Za války pracoval jako technický úředník v Elektrotechně v Praze-Karlíně. Aktivně se zapojil do květnového povstání: ve Štefánikových kasárnách na Smíchově převzal pušku s několika náboji a v okolí Václavského náměstí a Štěpánské ulice se účastnil likvidace nacistických ostřelovačů. Po válce pracoval v rámci organizace letového provozu a podílel se na vzniku Anglicko-českého leteckého slovníku.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Clear Sky 2023: Vzdušné síly testovaly funkčnost protivzdušné obrany

Unikátní cvičení se zapojením všech prvků integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany proběhlo v minulých dnech u 26. pluku velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi. Hlavním námětem společného výcviku téměř všech součástí Vzdušných sil Armády ČR byla ostraha vzdušného prostoru nad ČR v době míru, s přechodem do krize a otevřeného konfliktu.

Clear Sky je komplexní cvičení, a troufám si říci, jediné svého druhu v Armádě ČR. Zahrnuje vlastně všechny prvky integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany států Severoatlantické aliance NATINAMDS. Cvičili jsme, a následně i hodnotili, vše od efektivního přehledu o vzdušné situaci, systému varování, velení a řízení, až po nasazení protiletadlových raketových systémů a činnost taktického stíhacího letectva. Současná situace ve světě ukazuje, že bez výkonné protivzdušné obrany to prostě nejde,“ vysvětlil major Milan Chocholouš, který byl zapojený do přípravy a hodnocení cvičení.

Operační personál 261. Střediska řízení a uvědomování spolupracoval během výcviku s mezinárodním centrem vzdušných operací CAOC v německém Uedemu, jeho nadřízeným prvkem v rámci systému NATINAMDS. Specialisté, nepřetržitě sledující náš vzdušný prostor, museli správně reagovat na řadu nestandardních situací. Mezi ně patří například ztráta spojení s pilotem letounu, lety provedené v rozporu s letovým plánem nebo bez diplomatického povolení, řešení civilního letounu v tísni nebo možné použití letadla k teroristickému útoku, a také letecký útok na naše území.

Logistika a ochrana sil

Čisté nebe“ ale nebylo jen o sledování a řízení prostředků na obloze, vojáci také museli prokázat, že jsou schopni vše logisticky zabezpečit a personál operující z hlavního místa velení ochránit. Cvičící si tak museli poradit s výpadkem dodávky elektrické energie, znečištěným zdrojem pitné vody nebo útokem hackera. Na radiotechnických rotách řešili technici poruchy na radarech nebo rušení techniky nepřítelem.

Ochranu a obranu hlavního místa velení zajišťoval 263. prapor podpory. Ochrana sil, tzv. Force Protection (FP), zahrnuje obranu proti pozemnímu napadení, teroristickým útokům, sabotážním činnostem, nepovoleným vstupům a ochranu proti výbušným zařízením a proti účinkům zbraní hromadného ničení včetně detekce těchto látek. Scénář si pro ni nachystal rozmanité incidenty. Jednalo se například o neoprávněný vstup, narušitele v objektu, únik chloru z nedalekého vlakového nádraží, nález podezřelého balíčku, požár, zdravotní problémy příslušníků bojové směny nebo minometný útok.

Výcvik téměř všech součástí vzdušných sil

Clear Sky navazoval na předcházející cvičení vzdušných sil Odolné nebe, proto nebylo překvapením, že jej první den navštívil velitel vzdušných sil generálmajor Petr Čepelka. Ten zdůraznil, že operační příprava jednotek a zvyšování bojeschopnosti je jednou z jeho hlavních priorit, a že základním předpokladem pro úspěšné plnění úkolů je právě kvalitně připravený personál.

Cvičení bylo primárně koncipované jako hodnotící cvičení střediska řízení a uvědomování včetně úkolového uskupení obrany a ochrany plně v souladu s alianční metodikou STEM. Využili jsme však příležitosti a výrazně rozsah rozšířili. Výsledkem tak bylo cvičení nejen střediska samotného, ale i jedné radiotechnické roty, celé řady taktických míst velení i hlavního místa velení 26. pluku velení, řízení a průzkumu s podporou letecké základny i protiletadlovců pod aliančním velením,“ doplnil na závěr řídící cvičení plukovník Martin Novák.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Útok na Izrael

Od dnešních ranních hodin útočí Hamás (palestinští ozbrojenci) na Izrael. Ten zahájil odvetné údery v reakci na tento teroristický atak.

Široké mezinárodní společenství agresi odsuzuje a vyzývá k ukončení násilí.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Česká republika a Evropa

Český prezident vystoupil v Evropském parlamentu s projevem, ve kterém zdůraznil nutnost účinného boje s dezinformacemi, poukázal na význam blížících se eurovoleb a prohlásil, že klíčem k míru a prosperitě Evropy jsou její jednota a rozmanitost.

Český premiér se účastní jednání Evropského politického společenství, které jako nový politický koncept přesahuje současný rigorózní formát Evropské unie a jejích orgánů. Osvědčí se? Sledujme pozorně.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Slavnostní svatováclavské shromáždění ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

Tato tradiční a reprezentativní akce ČAKO se uskutečnila dne 25. 9. 2023 v Muzeu Policie ČR v Praze na Karlově. Se zásadními bezpečnostními projevy vystoupili doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (úvod, Ústavní stát a bezpečnostní identita, závěr), pplk. Ing. Petr Masopust, emeritní ředitel SMOSK a poradce prezidenta ČAKO (Ke společenské úloze ČAKO), plk. Petr Mrázek, předseda Vojenského spolku rehabilitovaných Armády ČR a poradce prezidenta ČAKO (Víme, co je obrana?) a plk. Ing. Jaroslav Vítek, MBA, pověřenec Úřadu vlády ČR a šéfporadce prezidenta ČAKO (Bezpečnost moderního světa a MY).

Připomenuti byli zemřelí čestní členové ČAKO, kteří se mimořádně zasloužili o naši organizaci. Bylo rozhodnuto, že všichni zesnulí čestní členové ČAKO za zásluhy o ČAKO a bezpečnost ČR obdrží záslužnou medaili ČAKO. Navíc byl nedávno zemřelému plk. doc. Ing. Stanislavu Schormovi, CSc. udělen Skleněný artefakt ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR (in memoriam).

Prestižní ocenění ČAKO obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) JUDr. Cyril Svoboda,

emeritní ministr zahraničních věcí, vnitra a spravedlnosti ČR, současný ředitel Diplomatické akademie

– Skleněný artefakt ČAKO za zásluhy o bezpečnost a diplomacii ČR,

2) genmjr. JUDr. Jiří Komorous,

vrcholový služební funkcionář – manažer Policie ČR, současný ředitel Ochranné služby Policie ČR

–  Skleněný artefakt ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR,

3) Ing. Edvard Outrata,

emeritní předseda Českého statistického úřadu a místopředseda Senátu Parlamentu ČR

– Čestné uznání ČAKO za významný přínos v oblasti tvorby demokratických institucí ČR,

4) Doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.,

emeritní přednosta a současný zástupce přednosty Ústavu soudního lékařství 1. LF UK

– Čestné uznání ČAKO za významný přínos v oblasti vnitřní bezpečnosti a soudní medicíny,

5) npor. Hana Machová,

poradkyně prezidenta ČAKO,

– Děkovný list za dlouholetou obětavou a kvalifikovanou činnost pro ČAKO.

Slavnostní program byl provázen Svatováclavským chorálem, Pochodem Radeckého, fanfárami, předehrou Libuše, Večerkou a českou státní hymnou ve ztvárnění virtuózní trubky.

Po ukončení formální části následovalo neformální setkání účastníků shromáždění s diskusemi nad aktuálními tématy bezpečnostní komunity, a to u živé hudby a kvalitního občerstvení.

Srdečně děkuji všem hostům a členům ČAKO, kteří přijali naše pozvání k aktivní osobní účasti na této události. Blahopřeji vyznamenaným!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Mnichovská dohoda

Je tomu 85 let, co byla podepsána tzv. Mnichovská dohoda.

Výsledkem jednání evropských velmocí o nás bez nás bylo třetinové územní okleštění demokratického Československa. Jejím důsledkem byla plná okupace Čech a Moravy a rozpoutání války hitlerovským Německem.

Ústupky vnímá agresor jako slabost a zpravidla je jimi ještě více posílen. Mějme na zřeteli!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Svatováclavská slavnost v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

Na Den české státnosti (sv. Václav) se ve Staré Boleslavi konala tradiční slavnostní Svatováclavská poutní bohoslužba (J. Exc. arcibiskup Graubner, primas český, J. Emin. kardinál Duka, J. Exc. biskup Baxant a další církevní hodnostáři) za účasti prezidenta ČR P. Pavla, emeritního prezidenta V. Klause s chotí a dalších významných hostů.

Na následném společenském setkání na brandýském zámku byla příležitost k projednání témat duchovního a státního ukotvení české vlasti.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI (SVATÝ VÁCLAV)

Vážení přátelé,

28. 9. je dnem historicky a tradičně svatováclavským a po zásluze též nedávno uzákoněným státním svátkem ČR.

ČAKO u této příležitosti a k jeho uctění koná Slavnostní svatováclavské shromáždění. Letos úspěšně proběhlo 25. 9. v Praze na Karlově, kde zazněly odborné přednášky a byly oceněny osobnosti české bezpečnostní komunity (viz pozvánka). Podrobný článek k této události čtěte již brzo zde na webu ČAKO.

Nechť žije odkaz svatého Václava, ať vzkvétá česká státnost!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

cestna pozvanka zari 2023

Prezentace IZS v Praze

Dnes se na pražském výstavišti představily všechny složky Integrovaného záchranného systému, a to včetně dynamických ukázek. Veřejnost měla též možnost prohlídky využívané moderní techniky.

Praktická edukace obyvatelstva v této životy zachraňující oblasti je zásadní pro žádoucí kvalitní spolupráci občanů se složkami IZS.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál Č AKO

Valné shromáždění OSN skončilo

V New Yorku skončilo vrcholné jednání největší světové organizace. Na cestě zpět do vlasti je i český prezident, který na VS aktivně vystoupil a svého pobytu využil též k jednání s představiteli jiných zemí.

Do popředí se opět dostala nutnost vnitřních reforem OSN, zejména její Rady bezpečnosti. Bez dlouhodobě požadovaných změn hrozí, že tato tradiční a původně široce respektovaná instituce utone ve vlastní neefektivitě. Přejme odvahu k reformě!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Britský král ve Francii

Francouzský prezident. E. Macron uvítal v Paříži britského panovníka Karla. Dnes na jeho počest uspořádal slavnostní banket na zámku ve Versailles.

Tato dlouho připravovaná oficiální návštěva má být dokladem vynikajících vztahů obou západních velmocí.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Prezident ČR v OSN

Prezident ČR dnes odcestoval do USA (New York) na Valné shromáždění OSN.

Při této příležitosti bude také individuálně jednat s vybranými světovými státníky.

OSN je vrcholnou mezinárodní institucí, která usiluje o globální mír a bezpečnost.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

USA a Vietnam

Americký prezident oznámil tento týden na oficiální návštěvě Vietnamu povýšení vzájemných diplomatických vztahů na všeobecné strategické partnerství.

Technologické společnosti obou zemí budou úzce spolupracovat zejména v oblasti umělé inteligence a výroby čipů.

Vietnam je jednou z klíčových zemí ve sféře dodávek nerostných surovin.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Švédské královské výročí

Dne 15. 9. Švédsko slaví 50 let od nástupu na trůn krále Carla XVI. Gustafa.

Panovník se vyznačuje osobní skromností a svůj úřad vede neokázale. Ačkoli má jen ceremoniální funkce, požívá ve švédské společnosti přirozené autority a respektu.

Švédsko je vyspělou severskou zemí, která nyní vstupuje do Severoatlantické aliance.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Velká Británie a Česko

Rychlou a silnou odpovědí na ruskou invazi na Ukrajině potvrdila Velká Británie svůj mezinárodní význam. Nerozpadne se, ale do Evropské unie se také v blízké budoucnosti nevrátí.

Česko má teď v Británii skvělou pověst a pověst Čechů je rovněž výborná.

Výše uvedené řekla v rozhovoru pro iDNES.cz (5.9.) česká velvyslankyně ve Spojeném království Marie Chatardová.

Pěstujme prémiové česko-britské vztahy!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO