ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2024) ve fotografii Zdeňky Pustayové

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 25 let členství ČR v NATO a 20 let členství ČR v EU (27. 4. 2024, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 27. 4. 2024 se v zámeckém areálu Tábor – Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením květin Uniformovaného sboru ČAKO, tentokráte ve spojení s oslavou 25. výročí vstupu ČR do NATO a 20. výročí vstupu ČR do EU.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář Bc. I. Bařinka). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen živou trubkou (P. Novák) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele, kterou vedl vikář CČSH Bc. I. Bařinka. Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů členům ČAKO. Přítomné oslovil i majitel zámku dr. J. Berwid-Buquoy a předseda Českého helsinského výboru Mgr. M. Krutina.

Na závěr dne proběhla v zámeckém exteriéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara včetně lehké recepce.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení).

Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to  ve smyslu posilování kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze také Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Právník roku 2023

Již od roku 2005 pořádají Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ celojustiční soutěž Právník roku. Galavečer letošního 18. ročníku se konal 17. května 2024 v reprezentativních prostorách pražského Obecního domu. Ocenění pro vítěze jednotlivých kategorií, skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právníků, si ze Smetanovy síně odneslo celkem osm právnických osobností, přičemž poctu nejvyšší, svatého Yva za celoživotní přínos českému právu, získal a do Právnické síně slávy byl uveden Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory ČR.

Během galavečera byla předána také Zvláštní cena sv. Yva za přínos české justici. Od prezidenta Unie státních zástupců Tomáše Foldyny ji přijal emeritní nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Jak zaznělo ve Smetanově síni pražského Obecního domu, Pavel Zeman se během svého působení ve funkci státního zástupce a zejména ve funkci nejvyššího státního zástupce významně zasloužil o rozvoj spolupráce napříč právnickými profesemi v české justici.

V rámci slavnostního večera bylo na základě rozhodnutí představenstva ČAK uděleno i nejvyšší advokátní vyznamenání, Záslužný kříž české advokacie, nedávno zesnulému doktoru Václavu Vlkovi, a to za obětavou mnohaletou práci ve prospěch advokacie. Záslužný kříž převzala z rukou člena představenstva Komory Lukáše Trojana dcera doktora Vlka Veronika v doprovodu své maminky Evy Tomanové.

VÍTĚZOVÉ A VÍTĚZKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Soutěžní kategorie

Občanské právo

JUDr. Vlasta Formánková, emeritní ústavní soudkyně

Trestní právo

Prof. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát, AK Gřivna & Šmerda, s. r. o, Praha, a akademik PF UK

Právo IT

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M., vedoucí advokátka AK PORTOS, Praha

Insolvenční právo

JUDr. Jiřina Lužová, advokátka a insolvenční správkyně, AK JUDr. Jiřina Lužová

Kategorie se zvláštními kritérii

Talent roku

  1. JUDr. Aneta Pelcman Stieranková, samostatná advokátka, AK LAWMED, Prahaač
  2. Mgr. David Hron, advokátní koncipient, AK Kutějová, Maršál, Briaský, s. r. o., Praha
  3. Mgr. Petr Brožovský, samostatný advokát, AK Mgr. Petr Brožovský, Plzeň

Ocenění PRO BONO

JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., advokát, AK Ronald Němec Legal, s. r. o., Praha

Právnická síň slávy

JUDr. Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory, místopředseda Jednoty českých právníků a předseda Pražského sdružení JČP

„Chtěl bych vyjádřit potěšení z toho, že i letos se nám podařilo naplnit myšlenku, s níž jsem v roce 2005, tedy před devatenácti lety, Právníka roku zakládal – tedy představit veřejnosti, a to nejen odborné, ale i laické, ty nejlepší z nejlepších justičních osobností, které se podílejí na budování pozitivního obrazu českého práva v očích občanů naší země,“ uzavřel zakladatel soutěže předseda představenstva společnosti EPRAVO.CZ Miroslav Chochola.

Hradec Králové už po 26. hostil konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)

Do Hradce Králové se na konferenci ISSS každoročně sjíždějí vrcholní političtí představitelé a zástupci soukromého sektoru, kteří digitalizují českou veřejnou správu. Na letošní konferenci ISSS 2024 si během dvou dnů 13. a 14. května mohli hosté poslechnout více než 180 přednášek, které se věnují využití umělé inteligence v úřadech, kyberbezpečnosti nebo 588, také načerpat inspiraci u téměř 50 vystavovatelských firem. Na pondělním zahájení dostali slovo zástupci obou komor Parlamentu ČR, představitelé a ředitelé státních institucí a ředitelé předních ICT firem.

Konferenci ISSS spolupořádá Kraj Vysočina, spolupracuje s ní Královéhradecký kraj a město Hradec Králové. Generálním partnerem konference ISSS 2024 je Česká spořitelna, hlavními partnery jsou Asseco, CETIN, CISCO, Česká pošta, EVIDEN, ICZ, Microsoft a Vita. Pořádá ji společnost Triada a spolupořádá spolek Český zavináč, který je také pořadatelem mezinárodní konference V4 DIS, v rámci níž se potkávají přední politici ze zemí Visegradské skupiny.

První proslov přednesla primátorka Statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová, která hosty přivítala v pořadatelském městě. Připomněla, že konference je pro pořadatelské město důležitou a tradiční akcí, která pomáhá digitalizovat už 26 let českou veřejnou správu.

Královéhradecký kraj zastupoval 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček, který prezentoval nový obor na Univerzitě Hradec Králové – Kyberbezpečnost. Ten vznikl jako odpověď na stále větší kyberútoky na státní ale i soukromý sektor a s nimi se zvyšující se poptávkou po cybersecurity expertech.

Dalším projevem pokračoval předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, který vyzdvihl přidanou hodnotu konference, jelikož je formálním i neformálním prostorem pro rozhovory. Připomněl, že v digitalizaci je zapotřebí spolupracovat i napříč politickým spektrem.

1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová hovořila o tom, že digitalizace je zdrojem rychlých změn a pro starší generaci je problém se tomuto trendu přizpůsobovat. Navíc zdůraznila, že, že existuje i opačný směr – například právo být off-line, či možnost platit hotovostí.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj, začal proslov připomínkou, že plány v digitalizaci prezentované na minulé konferenci byly během roku převedeny do praxe – jde například o projekty na Ministerstvu dopravy či na Ministerstvu práce a sociálních věcí, či eDoklady, které v současnosti používá přes 400 tisíc obyvatel. Vyjmenoval čtyři body důležité pro úspěšnou digitalizaci státu – spolupráce, koordinace, jasný cíl a vize.

Za spolupořadatele konference ISSS 2024 Kraj Vysočina mluvil hejtman Vítězslav Schrek, který otevřel téma možné digitalizace ve sportu.

Tradiční kavárna

Od zdravic a proslovů se program zahájení přenesl do bloku tradičně přezdívaného „kavárna“, který moderoval Jan Pokorný. Ten postupně diskutoval se všemi hosty na pódiu, mezi které patřili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka. Poslanec za ANO Robert Králíček, poslanec Národní rady SR a primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, Jiří Koubek, vrchní ředitel sekce na Ministerstvu vnitra, předseda Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert a Roman Saraj, předseda Oblastní rady Zakarpatské Ukrajiny.

„Umělá inteligence je stále pouze stroj, co plní rozkazy člověka. Nachází se v podobném stavu jako internet v 90. letech, který neměl téměř žádná omezení a právní rámec. Bylo na něm možné téměř cokoliv. Umělá inteligence se postupně zapojuje do našeho každodenního života, prolíná se všemi odvětvími, veřejnou správu nevyjímaje. Je tedy nutné, aby u umělé inteligence do budoucna byly jasně vykolíkované mantinely a vytvořená pravidla. A právě my, tady na konferenci ISSS, máme možnost nastavit diskurs a debatovat o možnostech využití umělé inteligence ve veřejné správě,“ řekl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

Výhercem celostátního kola Zlatého erbu 2024 je Plzeň. Na konferenci ISSS 2024 v Hradci Králové výherci celostátního kola Zlatého erbu 2024, soutěže o nejlepší webový portál, převzali během pondělního galavečera 13. května 2024 ocenění. Letos se konal 26. ročník, ve kterém se hodnotilo ve 12 krajích, celkem se hodnotilo 287 obcí, z toho pak 168 obcí s rozšířenou působností. V této kategorii zvítězila Plzeň. V kategorii obcí, které nemají rozšířenou působnost, zvítězil Poděšín. Cenu Jana Savického za nejlepší zvládnutí kritéria povinné informace získala obec Mnetěš. Cena veřejnosti pak putovala do Moravských Budějovic a Líšťan.

Letos soutěž Zlatý erb zaštítil Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Sdružení místních samospráv ČR, hlavním organizátorem byl spolek Český zavináč, hlavním partnerem byla IT společnost Gordic a hlavními mediálními partnery byly Deník veřejné správy a měsíčník PRO města a obce. Spolupořádala ji firma Triada.

Další ročník této prestižní konference se uskuteční ve dnech 12. – 13 .5. 2025.

Pavel Bílek, Jaroslav Prošek

International Conference „Czechia and Ibero-America – Facing Together the Challenges in the Globalized World“ (The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Prague, Czernin Palace, May 14, 2024)

This important Conference mainly focused on Latin America – EU relations with special concentration on the position of the Czech Republic.

See more belowe.

Assoc. Prof. Pavel Bílek
President and General
Czech Atlantic Commission

International Conference

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2024) ve fotografii Mgr. Jana Parkmana

V sobotu 27. 4. 2024 se v zámeckém areálu Tábor – Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením květin Uniformovaného sboru ČAKO, tentokráte ve spojení s oslavou 25. výročí vstupu ČR do NATO a 20. výročí vstupu ČR do EU.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář Bc. I. Bařinka). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen živou trubkou (P. Novák) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele, kterou vedl vikář CČSH Bc. I. Bařinka. Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů členům ČAKO. Přítomné oslovil i majitel zámku dr. J. Berwid-Buquoy a předseda Českého helsinského výboru Mgr. M. Krutina.

Na závěr dne proběhla v zámeckém exteriéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara včetně lehké recepce.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení).

Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to  ve smyslu posilování kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze také Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

 

 

 

 

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2024)

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 25 let členství ČR v NATO a 20 let členství ČR v EU (27. 4. 2024, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 27. 4. 2024 se v zámeckém areálu Tábor – Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením květin Uniformovaného sboru ČAKO, tentokráte ve spojení s oslavou 25. výročí vstupu ČR do NATO a 20. výročí vstupu ČR do EU.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář Bc. I. Bařinka). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen živou trubkou (P. Novák) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele, kterou vedl vikář CČSH Bc. I. Bařinka. Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů členům ČAKO. Přítomné oslovil i majitel zámku dr. J. Berwid-Buquoy a předseda Českého helsinského výboru Mgr. M. Krutina.

Na závěr dne proběhla v zámeckém exteriéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara včetně lehké recepce.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení).

Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to  ve smyslu posilování kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze také Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Fotografická dokumentace:
Mgr. Dariana Kričková
RNDr. Milan Minčič
Petr Pešek
Božena Waisová

 

Konference „Připraveni k boji? Jak vědci přispívají ke společenské odolnosti vůči hybridním hrozbám“

Klíčové projevy přednesli gen. Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády ČR (dříve ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost), gen. Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby a Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která celou konferenci uspořádala.

Shrnutí a závěry konference budou zformulovány a publikovány.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Z projevu ředitele BIS

Evropa se musí stát vskutku politickým projektem svých euroobčanů

To je jedno z poselství konference, kterou v pondělí 4. 12. 2023 uspořádali v Poslanecké sněmovně zástupci Renew Europe v podobě  think-tanku Institutu evropských demokratů ve spolupráci s Evropským hnutím v České republice, Evropským institutem Renaissance a Českým centrem Mezinárodního PEN klubu. Účastníci se shodli na nutnosti bránit evropské hodnoty před ohrožením zvnějšku, ale i zevnitř, k čemuž by mělo přispět i zefektivnění rozhodovacích procesů na úrovni Evropské unie. Řečníci po velmi otevřené výměně názorů na efektivitu evropské pomoci napadené Ukrajině poukázali mj. na potřebu celoevropského a skutečně politického přístupu i ke koordinaci obranného průmyslu. 

„Diskusi na téma ochrany a aktivního prosazování evropských hodnot a také obranyschopnosti států EU s ohledem na aktuální geopolitickou situaci považuji za nesmírně důležitou,“ zdůraznil ve svém poselství ministr Martin Dvořák, který společně s poslancem Janem Berkim (oba za Hnutí STAN) přijal nad akcí záštitu. Poslanec Jan Berki se dotázal, zda některé z evropských hodnot, jako jsou solidarita, sounáležitost, radost z různorodosti, nejsou v mechanismech EU příliš skryty, zda o nich dostatečně mluvíme a vidíme je. „Pochopili všichni ti, kteří jich využívají, že je třeba je chránit? A že k jejich ochraně musíme být silní? A že silní můžeme být jenom společně?“

Bývalý předseda vlády a evropský komisař a nynější předseda Evropského hnutí v ČR Vladimír Špidla navázal tím, že „Evropská unie byla a je primárně projektem politickým. Ekonomické prvky, jakkoliv jsou důležité, jsou pouze nástrojem k základnímu cíli, totiž k uchování míru. Evropa musí posílit svoji suverenitu, jakkoliv ji můžeme chápat široce, a to jak politickou, obrannou, tak i ekonomickou. V dlouhodobém střetnutí s Ruskou federací je nutné vytvořit daleko silnější vlastní obrannou kapacitu, což není pouze záležitost technická a zbrojní, nýbrž je to i záležitost politická. Unie ovšem potřebuje posílit svoji autonomii nebo chcete-li odolnost i v dalších oblastech – ve vědě a inovacích, např. v oblasti umělé inteligence.“ A apeloval na změny ve fungování EU, aby EU v budoucnu rozšířená na 36 států mohla jednat dostatečně efektivně. „Originalita EU spočívá ve sdílené suverenitě. V komunitární metodě vytvořila evropská unie originální nástroj, jehož efektivita je daleko vyšší než efektivita pouhé mezivládní koordinace. Rozvíjení a uchování této metody je naší povinností, naším vkladem do přežití moderní civilizace,“ uzavřel.

Ve stejném duchu pokračoval i nestor italské politiky, bývalý asistent jednoho z „otců Evropy“ Altiero Spinelliho a nynější předseda Evropského hnutí v Itálii Pier Virgilio Dastoli: V současném uspořádání je evropské občanství ve skutečnosti doplňkové k národnímu občanství. Práva, která Smlouvy EU evropským občanům přiznávají, jsou navíc omezena na určité oblasti, i když důležité; chybí také předpoklady (např. v postupech pro volby do Evropského parlamentu) pro vytvoření evropského veřejného prostoru, kde jsou sdílené hodnoty, práva a povinnosti doprovázeny pocitem loajality ke společným institucím.

Diskuse v prvním bloku se točila kolem neblahého dědictví klausovského utilitárního pohledu na EU jako zdroje peněz a neochotného plnění závazků “přicházejících z Bruselu”. Předseda Českého centra Mezinárodního PEN Klubu Ondřej Vaculík to formuloval následovně: “Jako by Evropské unie byly dvě: Jedna užitečná, která svými dotacemi pomáhá rozvoji našich obcí a obnově krajiny kolem nich, a jedna škodlivá, která nám naopak vnucuje různá nařízení, byrokratizuje náš život a často omezuje to, na čem si zrovna tolik zakládáme. Například nebýt elektromobility, kdo by tušil, jak milujeme spalovací motory?! … Je to rozkladné dílo některých politiků, kteří bez ohledu na vyšší evropské zájmy manipulují své potenciální voliče,” dodal a připomněl, že například Německo či Ukrajina mají pohled diametrálně odlišný.

Přínosy EU jsou však jiné než ekonomické. “Občané očekávají od politiků především zajištění bezpečnosti a prosperity,” zmínil Viktor Daněk, na něhož reagovali další řečníci – bývalá místopředsedkně Senátu Alena Gajdůšková, dřívější ministr zahraničí Černé Hory Miodrag Vlahovič, jenž se logicky věnoval touze nových států po připojení se k EU, a pan Petr Fleischmann.

Blok odpolední se pak věnoval bezpečnosti – a přínosu zemí EU společné obraně v rámci NATO. Místopředseda Evropského hnutí v ČR Pavel Trantina na začátku připomněl prorocká slova Václava Havla z února 2008: „Na východ od prostoru, který chrání NATO, nenápadně, ale nezadržitelně vzniká poměrně nový typ diktatury. Všechny základní lidské a občanské svobody jsou tu zvolna a nenápadně potlačovány…“ řekl tehdy k Rusku a dodal, že „východní hranice Evropské unie a NATO – nejasná na rozdíl od jejich hranic západních – by měla být nejen co nejdřív a co nejpřesněji dohodnuta, ale měla by být i totožná.” Přitom do západního okruhu počítal také budoucí demokratickou Ukrajinu a Bělorusko.

K živé diskusi přispěla také přítomnost ukrajinského plukovníka ve výslužbě Dmitrije Kalužného, který mimo jiné řekl: „27 let jsem pomáhal tvořit novodobou ukrajinskou armádu. Mysleli jsme se, že staneme součástí Evropské unie a NATO před 15 lety, pak ještě před událostmi na Majdanu. Nestalo se, a teď nás to stojí úsilí, životy a hromadu peněz.“ A dodal, že zatímco Ukrajinci snižovali stav armády z 800.000 na nedávných 200.000, Rusové dělali za pomoci hybridní války všechno proto, aby ukořistění ukrajinského území bylo lehkým úkolem. To se jim nezdařilo mj. díky podpoře evropských států, za niž poděkoval, a vyzval k jejímu zesílení. Protože nyní jsou to především stateční Ukrajinci, kteří doslova krvácejí za naše evropské hodnoty.

Český velvyslanec při NATO Jakub Landovský vidí hodnoty evropské jako hodnoty západní. Vysvětlil politiku otevřených dveří, kde “NATO se nerozšiřuje nějakou vědomou činností, je to organizace, která má ve své misi Evropu celistvou, svobodnou a v míru. A na základě této mise, tohoto atraktivního souboru hodnot, se k němu připojují další země.” Ocenil také vysokou míru realistického pohledu na současnou Evropu, NATO, stav mezinárodních vztahů a obranných kapacit ve světě. Tomu, například konkurenci evropských zbraňových systémů ve srovnání s těmi americkými se věnoval expert německého vydavatelství Monch a dlouholetý pracovník Deutsche Marshall Fund v minulých desetiletích Tomáš Chlebeček. Philippe Michel Kleisbauer, poslanec Národního shromáždění Francie v letech 2017-2022, představil velice stručně pozici Francie, kterou měl možnost obhajovat koncem minulého desetiletí jako vedoucí francouzské delegace do Parlamentní shromáždění NATO tak, že Francie je otevřena jakékoli spolupráci v oblasti vývoje a výroby evropským projektům v této oblasti, ale vždy je důležité, aby byly součástí plánování NATO. Mír lze zachovat jen tehdy, bude-li mít potenciální agresor pocit, že nemůže vyhrát, zaznělo v diskusi mnohokrát. NATO je dle Kleisbauera nástrojem naší bezpečnosti, ale nikoli dostačujícím. „Samozřejmě silná ekonomika, schopnost rozhodování, fungující jednotný trh, dodržování vlády práva a úcta k lidské důstojnosti jsou vedle svobody a demokracie základem pro spokojený život Evropanů,“ dodal. I proto rezonovala slova Petra Jantače, že současná Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU v dnešní době nedostačuje. „Evropská unie musí být nadána, vedle současné úřední pravomoci, i politickou mocí. Neboť válka je výsostně politickou záležitostí. Kdo nemůže vládnout, nemůže ani válčit. Kdo nemůže válčit, nemůže ani zajistit zachování míru.” 

Z konference jasně vyplynula potřeba představovat Evropu jako politický projekt. Na to se bude Evropské hnutí v České republice v následujícím období, zejména před volbami do Evropského parlamentu, soustředit.

Zdroj: ČTK

Mezinárodní konference „Jak sdílet, prosazovat a chránit evropské a demokratické hodnoty v době války“

 

4. 12. 2023, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

V průběhu konference v Praze zaznělo mnoho konsenzuálních stanovisek i některá kontroverzní, která otevírají otázku, zda současná Evropská unie odpovídá výzvám, kterým jako příznivci demokratického řádu čelíme s ochranou mínění menšin, plně respektujíc ty většinově zvolené. Co je v tomto období podstatné: O vítězi nelze hovořit jako o někom, kdo má největší procento hlasů, ale vítězem je ta politická síla, která má možnost shromáždit vládní kabinet, který následně dostane důvěru parlamentu či sněmu podle předmětného státu. „Evropa není izolovaný ostrov“, zdůraznil Vladimír Špidla, předseda Evropského hnutí v ČR, a dodal: „Evropská unie musí být efektivnější v rozhodování a silnější vůči výzvám, kterým nyní čelíme“. Cestu vidí především v opouštění mezivládní metody a přemýšlení, jak udělat všechny procesy v EU komunitárnějšími. Nejsme povinni použít zrušení veta, ale očekává se, že hlavy členských států, či jejich premiéři najdou způsob. „Jedním z těch kroků je personální unie mezi předsedy Evropské rady a Komise“, mnohokrát opakoval Ivo Kaplán, šéf Evropského Institutu Renaissance. Taková debata o prohloubení před rozšířením EU je nezbytná pro období příštích pěti let. Rozhodnutí má v rukou Rada EU – stále složená z ministrů členských států. Vladimír Špidla rovněž požádal o vedení diskuse o jednotné měně, která musí být závazná pro budoucí státy sjednocené Evropy. Sdílené kompetence – suverenita v moderním ústavním pojetí je ve světě jedinečná a my Evropané můžeme celému světu vysvětlit, že existuje cesta budoucnosti. Pro klimatickou krizi je významné najít cestu, jak na světové úrovni udělat něco, čím bylo Evropské společenství uhlí a oceli před téměř sedmdesáti třemi lety – můžeme parafrázovat závěry Vladimíra Špidly. Pier Virgilio Dastoli se soustředil na ochranu společných hodnot a jejich role v příštím procesu Renew Europe. V každém případě musíme Chartu základních práv považovat nejen za součást, ale i za nevyhnutelný prvek všech našich úvah o Refoundation Smluv, které kodifikují primární právo EU. Pro naši prosperitu potřebujeme jednotný trh. Abychom měli dobře fungující postavení tohoto trhu, potřebujeme sebevědomí a schopnosti chránit hranice území, kde působíme podle „Acquis Communautaire“, což není jen EU, ale i Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a také ostrovy a některá francouzská území v Tichomoří, Indickém oceánu nebo Latinské Americe či nizozemské ostrovy v Karibiku atd. European Movement International v čele s téměř legendárním belgickým premiérem Guyem Verhofstadtem vítá výsledek hlasování Evropského parlamentu o posunutí závěrů debaty o budoucnosti Evropy na úroveň Rady EU ke svolání zástupců členských států, aby tito nejen diskutovali, ale pokud možno skutečně vyjednali schéma, které by reagovalo na vývoj 21. století v rozumně realistickém smyslu. Mohlo by to být skutečné znovuzaložení Evropy, jak připomněl velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský. Bez takové struktury, jež známe jako stát včetně jednotné bezpečnostní, obranné a zahraniční politiky, Evropa nemůže hrát důležitou roli ve světové konfiguraci bez USA, Velké Británie, Kanady a jejich spojenců z asijského kontinentu.

Na druhou stranu pan Philippe Michel Kleisbauer zdůraznil, že francouzský postoj k evropskému společnému odstrašování je stále otevřený, jak zdůraznil Emmanuel Macron před mnichovskou bezpečnostní konferencí před téměř třemi lety. V té době na to německá kancléřka nereflektovala, možná se tak v dalších letech stane. Problém evropské strategické autonomie v otázkách obrany a zahraničních věcí spočívá v tom, že neexistuje možnost mít vůli, kde ostatní naslouchají pouze vedoucímu státu, poznamenal Petr Jantač. Co dělat, abychom to překonali?

Jde o společný úkol a měli bychom si to stanovit jako prioritní cíl jednání v příštím parlamentním období, které začne těsně po ukončení hlasování v členských státech EU několik dní po 6. červnu 2024.

Otázka rozšiřování tu tentokrát bude od samotného vstupu do nového období Evropského parlamentu. Cestu ke schválení bychom měli učinit flexibilnější s respektováním mnoha jedinečných kulturních prvků některých kandidátských zemí. V praxi, když chceme mít Evropské politické společenství s téměř 40 státy, musíme rozlišovat mezi obranou území a dodržováním všech regulací a ochran jednotného trhu a měny. Řešení je nutné hledat už do konce tohoto desetiletí, zdůraznili někteří řečníci. Viktor Daněk jako bývalý novinář nás všechny žádá, abychom našli jednoduchá vysvětlení pro pochopení našich kroků u lidí, kteří nejsou obeznámeni s komplexností připravované změny, kterou je nutné v Konventu projednat jako výstupy z debat, které se prováděli v různých formátech v členských státech i na evropské úrovni v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Demokracie je účinná, když víme, kam jít. Měli bychom mít vizi a nástroje, jak toho dosáhnout. Washingtonská smlouva je způsob ochrany našich území. Do budoucna musíme usilovat o efektivní rozhodovací proces zavádějící politiky do komunity mnohem rychleji a spolehlivěji. Není nutné mít politiky s charismatem. Potřebujeme argumentaci, která nás dovede k dosažení daného cíle. Jde však o implementaci například průmyslového plánu Net Zero, který je již schválen a jehož prostřednictvím můžeme zajistit mnoho nových dobrých, kvalifikovaných pracovních míst pro evropské občany. Nutným krokem je probuzení evropských demokratů, kteří chtějí vytvořit jednotný prostor pro Evropany, aby sledovali stejné hodnoty a zájmy, které mají být chráněny. Rozšíření o západní Balkán bylo dalším tématem konference, na kterém se podílel Miodrag Vlahovič, který se obává, že jsou zpět v procesu rozšiřování 20 let. Apeloval, že nemůžeme čekat na Srbsko, až si to rozmyslí. Černá Hora žádá o jasný individuální plán, jak je vzít jako řádného člena v co nejbližší budoucnosti. Pan Kleisbauer zdůraznil, že falešné zprávy jsou součástí boje a my musíme vytvořit řádný plán vysílání informací, přípravy různých sociálních platforem a sítí. Válka je tady a prakticky nebylo tolik mezer, kdy by jí v nějaké formě nebylo. Možná v roce 2008, ale tehdejší krize Lehman Brothers překonávala možnou cestu k vytvoření dohody mezi námi a Ruskem. Je to navždy? Mohla by tu být šance, protože skončilo období, kdy Rusko stavělo své impérium na manipulaci s vědomím masy lidí. Tato výzva pro nás ukazuje, jak je kybernetická bezpečnost zásadní pro evropský úspěch v bilaterálních jednáních se státy BRICS a jejími spojeneckými státy. Nemůžeme vnímat EU jako subjekt, který nám něco nařizuje nebo zakazuje. Měli bychom mít evropské společenství jako symbol míru a mnohostranné spolupráce.

Ing. Ivo Kaplán
Evropský institut Renaissance

Aktivními účastníky mezinárodní konference byli také představitelé České atlantické komise, viz připojená fotodokumentace.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností – Křeslo pro hosta ČAKO a Pietní akt ČAKO (fotografie RNDr. Milan Minčič, Zdeňka Pustayová a Mgr. Dariana Kričková)

V pondělí 4. 12. 2023 se uskutečnilo již šesté Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta. Naším váženým hostem byl tentokrát doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc., emeritní přednosta a současný zástupce přednosty Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK v Praze.

Místem konání byl opět společenský klub Muzea Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl velký zájem, zúčastnilo se kolem 40 členů a hostů ČAKO.

Křeslo pro hosta vedl a s panem přednostou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Ten představil doc. Pilina jako předního českého oborového znalce a experta. Po uvedení se doc. Pilin ujal slova a poutavou formou načrtl význam svých odborných (forenzních) disciplín pro trestní právo. Ve výkladu využil vlastního příběhu (včetně pobytu v Libyi) a svých mimořádných profesních zkušeností. Následná diskuse byla živá a bohatá, neformálně vedená, věcná a velmi informativní – případová.

V rámci Křesla pro hosta proběhl akt slavnostního udělení vysokého ocenění ČAKO, kterým je stříbrná medaile ČAKO, čestným členům Eduardu Hroznýši Markovi, Col. h. c. a plk. doc. Ing. Stanislavu Schormovi, CSc. Medaile in memoriam převzali zástupce českých skautů (pro E. Marka) a bratr (pro doc. S. Schorma), a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Závěrem doc. Pavel Bílek přednesl teoreticko – odbornou úvahu o stavu a směřování současné společnosti.

Celé setkání proběhlo v přátelské a zároveň slavnostní atmosféře (živá trubka) a první reakce přítomných byly jednoznačně příznivé.

Poté byl v areálu Muzea Policie ČR proveden Pietní akt ČAKO u Památníku příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Při slavnostním aktu zazněla česká státní hymna a Večerka a za účasti pplk. v. v. Ing. Miroslava Tlamichy, velitele Uniformovaného sboru (dále jen US) ČAKO, byl položen velkověnec US ČAKO a uctěna památka příslušníků uvedených bezpečnostních sborů (za doprovodu živé trubky). Duchovního slova se zhostil mjr. Bc. Ivan Bařinka, vikář ČSCH.

Po skončení oficiálního programu následovalo předvánoční setkání členů a hostů ČAKO u tradičně kvalitního pohoštění.

Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Slavnostní svatováclavské shromáždění ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

Tato tradiční a reprezentativní akce ČAKO se uskutečnila dne 25. 9. 2023 v Muzeu Policie ČR v Praze na Karlově. Se zásadními bezpečnostními projevy vystoupili doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (úvod, Ústavní stát a bezpečnostní identita, závěr), pplk. Ing. Petr Masopust, emeritní ředitel SMOSK a poradce prezidenta ČAKO (Ke společenské úloze ČAKO), plk. Petr Mrázek, předseda Vojenského spolku rehabilitovaných Armády ČR a poradce prezidenta ČAKO (Víme, co je obrana?) a plk. Ing. Jaroslav Vítek, MBA, pověřenec Úřadu vlády ČR a šéfporadce prezidenta ČAKO (Bezpečnost moderního světa a MY).

Připomenuti byli zemřelí čestní členové ČAKO, kteří se mimořádně zasloužili o naši organizaci. Bylo rozhodnuto, že všichni zesnulí čestní členové ČAKO za zásluhy o ČAKO a bezpečnost ČR obdrží záslužnou medaili ČAKO. Navíc byl nedávno zemřelému plk. doc. Ing. Stanislavu Schormovi, CSc. udělen Skleněný artefakt ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR (in memoriam).

Prestižní ocenění ČAKO obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) JUDr. Cyril Svoboda,

emeritní ministr zahraničních věcí, vnitra a spravedlnosti ČR, současný ředitel Diplomatické akademie

– Skleněný artefakt ČAKO za zásluhy o bezpečnost a diplomacii ČR,

2) genmjr. JUDr. Jiří Komorous,

vrcholový služební funkcionář – manažer Policie ČR, současný ředitel Ochranné služby Policie ČR

–  Skleněný artefakt ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR,

3) Ing. Edvard Outrata,

emeritní předseda Českého statistického úřadu a místopředseda Senátu Parlamentu ČR

– Čestné uznání ČAKO za významný přínos v oblasti tvorby demokratických institucí ČR,

4) Doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.,

emeritní přednosta a současný zástupce přednosty Ústavu soudního lékařství 1. LF UK

– Čestné uznání ČAKO za významný přínos v oblasti vnitřní bezpečnosti a soudní medicíny,

5) npor. Hana Machová,

poradkyně prezidenta ČAKO,

– Děkovný list za dlouholetou obětavou a kvalifikovanou činnost pro ČAKO.

Slavnostní program byl provázen Svatováclavským chorálem, Pochodem Radeckého, fanfárami, předehrou Libuše, Večerkou a českou státní hymnou ve ztvárnění virtuózní trubky.

Po ukončení formální části následovalo neformální setkání účastníků shromáždění s diskusemi nad aktuálními tématy bezpečnostní komunity, a to u živé hudby a kvalitního občerstvení.

Srdečně děkuji všem hostům a členům ČAKO, kteří přijali naše pozvání k aktivní osobní účasti na této události. Blahopřeji vyznamenaným!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

KŘESLO PRO HOSTA – SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V úterý 6. 6. 2023 se v Muzeu Policie ČR na pražském Karlově uskutečnilo již páté Křeslo pro hosta – setkání s osobností české bezpečnostní komunity.

Tentokrát jsme uvítali hned dvě vzácné osobnosti: plk. doc. PhDr. Felixe Černocha, CSc. (emeritní rektor a expert rezortu obrany) a pana Romana Cabálka (emeritní generální ředitel Microsoft ČR a současný generální ředitel Dell Technologies ČR).

Křeslo pro hosta vedl a s hosty rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Ten představil gen. řed. Romana Cabálka jako špičkového a úspěšného manažera a odborníka v oblasti kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence a celého odboru IT. Jmenovaný ve své brilantní řeči poukázal na aktuální bezpečnostní hrozby a význam informačních technologií pro dnešní společnost, to vše s využitím vlastního profesního a životního příběhu. Dále doc. Pavel Bílek uvedl doc. Felixe Černocha jako významného akademika celoživotně působícího v českém rezortu obrany a posléze i jako rektora civilních VŠ. Jmenovaný se ve svém projevu zabýval historickým vývojem společností (válka – mír) a originálně vystavěnou teorií tzv. paxologie.

Diskusi obou hostů s plénem moderoval Ing. Petr Masopust, pplk. ČAKO, přičemž tato byla bohatá a současně koncentrovaná na recentní společenský vývoj a názory pozvaných osobností na něj.

Vrcholem Setkání se stalo předání vysokého ocenění ČAKO, kterým je Čestné uznání ČAKO, za významný přínos pro českou bezpečnostní komunitu. Toto ocenění převzaly obě výše uvedené osobnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Slavnostní ráz celé akce byl umocněn živým doprovodem virtuózní trubky v podání Mgr. Miloslavy Trungelové za přítomnosti cca 40 členů a hostů ČAKO.

Po skončení oficiálního programu následovalo neformální diskusní setkání s občerstvením.

Těšíme se na další konkrétní odbornou spolupráci!

Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Audience u císaře Karla I. (29. 4. 2023, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)

Prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek se jako čestný host zúčastnil tradiční Audience u císaře Karla I. pod záštitou JCKV arcivévody Karla Habsburského, hlavy Domu Rakouského – viz níže přiložená pozvánka a program.

Tato kulturně-historická událost má svoji letitou tradici, která upomíná na mírové snahy posledního držitele brandýského panství, blahoslaveného Karla I., v poslední fázi 1. světové války.

Vědomí společných křesťanských tradic a hodnot, z nichž vyrostla naše evropská civilizace, je zvláště významné v dnešní době relativizace hodnot a rozkolísaného vývoje postmoderní společnosti obecně.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2023) ve fotografii Mgr. Dariany Kričkové

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 30 LET EXISTENCE ČAKO (22. 4. 2023, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 22. 4. 2023 se v zámeckém areálu Tábor- Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením velkověnce Uniformovaného sboru ČAKO tentokrát ve spojení s oslavou 30. výročí založení (právní registrace) ČAKO.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, dr. J. Berwid – Buquoy, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář O. Soběslavský). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen excelentní živou trubkou (Mgr. M. Trungelová) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele s živými vstupy saxofonu a trubky (souběžně prohlídka zámeckých interiérů). Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů nově přijatým členům ČAKO.

Následně ve freskovém sále zámku zazněl klavírní koncert klasické hudby (Mgr. Beránek), kdy některé skladby byly ztvárněny společně s trubkou. Celé vystoupení bylo doplněno slovem poezie (P. Ermite).

Na závěr dne proběhla v zámeckém interiéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení). Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to pro kultivaci kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze k němu přidala ještě Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

     

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2023) ve fotografii Zdeňky Pustayové

 

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 30 LET EXISTENCE ČAKO (22. 4. 2023, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 22. 4. 2023 se v zámeckém areálu Tábor- Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením velkověnce Uniformovaného sboru ČAKO tentokrát ve spojení s oslavou 30. výročí založení (právní registrace) ČAKO.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, dr. J. Berwid – Buquoy, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář O. Soběslavský). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen excelentní živou trubkou (Mgr. M. Trungelová) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele s živými vstupy saxofonu a trubky (souběžně prohlídka zámeckých interiérů). Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů nově přijatým členům ČAKO.

Následně ve freskovém sále zámku zazněl klavírní koncert klasické hudby (Mgr. Beránek), kdy některé skladby byly ztvárněny společně s trubkou. Celé vystoupení bylo doplněno slovem poezie (P. Ermite).

Na závěr dne proběhla v zámeckém interiéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení). Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to pro kultivaci kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze k němu přidala ještě Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

 

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2023) ve fotografii Mgr. Jana Parkmana

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 30 LET EXISTENCE ČAKO (22. 4. 2023, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 22. 4. 2023 se v zámeckém areálu Tábor- Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením velkověnce Uniformovaného sboru ČAKO tentokrát ve spojení s oslavou 30. výročí založení (právní registrace) ČAKO.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, dr. J. Berwid – Buquoy, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář O. Soběslavský). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen excelentní živou trubkou (Mgr. M. Trungelová) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele s živými vstupy saxofonu a trubky (souběžně prohlídka zámeckých interiérů). Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů nově přijatým členům ČAKO.

Následně ve freskovém sále zámku zazněl klavírní koncert klasické hudby (Mgr. Beránek), kdy některé skladby byly ztvárněny společně s trubkou. Celé vystoupení bylo doplněno slovem poezie (P. Ermite).

Na závěr dne proběhla v zámeckém interiéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení). Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to pro kultivaci kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze k němu přidala ještě Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO
 

 

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ

Blíží se termíny významných paměťových svátků, a to ANZAC DAY (konec dubna) a Dne vítězství (začátek května).

ČAKO při těchto příležitostech koná slavnostní pietní akt pro zvané členy bezpečnostní komunity.

Připomínka válečných hrůz první a druhé světové války, a to včetně obětí nesvobodných režimů, je důležitým počinem pro budoucnost naší civilizace.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností – Křeslo pro hosta ČAKO a Pietní akt ČAKO (fotograf RNDr. Milan Minčič)

V pátek 2. 12. 2022 se uskutečnilo již čtvrté Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta. Naším milým hostem byl tentokrát plk. v. v. Mgr. Radek Galaš, ředitel Muzea Policie ČR.

Místem konání byl společenský klub Muzea Policie ČR na pražském Karlově a setkání překonalo z hlediska zájmu o něj dosavadní počty účastníků, kdy přítomno bylo 40 – 50 členů a hostů ČAKO.

Křeslo pro hosta vedl a s panem ředitelem rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Ten představil plk. Galaše jako předního českého policejního historika, manažera a „styčného důstojníka“ policie a občanské veřejnosti. Po uvedení se ředitel Galaš ujal slova a plasticky (velmi zajímavou formou) načrtl význam policie a její vývoj včetně současného stavu a žádoucích perspektiv. Ve výkladu využil vlastního příběhu a mimořádných profesních zkušeností. Následná diskuse byla bohatá a široká, neformálně vedená, věcná a velmi informativní.

Vyvrcholením křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání vysokého ocenění ČAKO, kterým je Čestné uznání ČAKO, řediteli plk. v. v. Mgr. R. Galašovi za vynikající přínos v oblasti policejní historie, policejní kultury a prezentace Policie ČR, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve velmi přátelské a současně slavnostní atmosféře (živá trubka) a byla dohodnuta další vzájemná odborná spolupráce mezi ČAKO a Muzeem Policie ČR.

Slovo k historické osobnosti KARLA IV. (zakladatel zdejšího kostela) přednesl Dr. Jan Berwid- Buquoy, viceprezident a plk. ČAKO. Poté byl v areálu Muzea Policie ČR proveden Pietní akt ČAKO u Památníku příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Při slavnostním aktu zazněla česká státní hymna a Večerka, byl za účasti pplk. v. v. Ing. Miroslava Tlamichy, velitele US ČAKO, položen velkověnec Uniformovaného sboru ČAKO  a uctěna památka příslušníků uvedených bezpečnostních sborů (za doprovodu živé trubky). Duchovního slova se zhostil mjr. Bc. Ivan Bařinka, farář ČSCH.

Po skončení oficiálního programu následovalo předvánoční setkání členů a hostů ČAKO u pohoštění.

Pavel Bílek

prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností – Křeslo pro hosta ČAKO a Pietní akt ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V pátek 2. 12. 2022 se uskutečnilo již čtvrté Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta. Naším milým hostem byl tentokrát plk. v. v. Mgr. Radek Galaš, ředitel Muzea Policie ČR.

Místem konání byl společenský klub Muzea Policie ČR na pražském Karlově a setkání překonalo z hlediska zájmu o něj dosavadní počty účastníků, kdy přítomno bylo 40 – 50 členů a hostů ČAKO.

Křeslo pro hosta vedl a s panem ředitelem rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Ten představil plk. Galaše jako předního českého policejního historika, manažera a „styčného důstojníka“ policie a občanské veřejnosti. Po uvedení se ředitel Galaš ujal slova a plasticky (velmi zajímavou formou) načrtl význam policie a její vývoj včetně současného stavu a žádoucích perspektiv. Ve výkladu využil vlastního příběhu a mimořádných profesních zkušeností. Následná diskuse byla bohatá a široká, neformálně vedená, věcná a velmi informativní.

Vyvrcholením křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání vysokého ocenění ČAKO, kterým je Čestné uznání ČAKO, řediteli plk. v. v. Mgr. R. Galašovi za vynikající přínos v oblasti policejní historie, policejní kultury a prezentace Policie ČR, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve velmi přátelské a současně slavnostní atmosféře (živá trubka) a byla dohodnuta další vzájemná odborná spolupráce mezi ČAKO a Muzeem Policie ČR.

Slovo k historické osobnosti KARLA IV. (zakladatel zdejšího kostela) přednesl Dr. Jan Berwid- Buquoy, viceprezident a plk. ČAKO. Poté byl v areálu Muzea Policie ČR proveden Pietní akt ČAKO u Památníku příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Při slavnostním aktu zazněla česká státní hymna a Večerka, byl za účasti pplk. v. v. Ing. Miroslava Tlamichy, velitele US ČAKO, položen velkověnec Uniformovaného sboru ČAKO  a uctěna památka příslušníků uvedených bezpečnostních sborů (za doprovodu živé trubky). Duchovního slova se zhostil mjr. Bc. Ivan Bařinka, farář ČSCH.

Po skončení oficiálního programu následovalo předvánoční setkání členů a hostů ČAKO u pohoštění.

Pavel Bílek

prezident a generál ČAKO

Slavnostní svatováclavské shromáždění ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

Tato tradiční a reprezentativní akce ČAKO se uskutečnila dne 6. 10. 2022 v Praze na Újezdě. Se zásadními bezpečnostními projevy vystoupili doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (Úvod, Úvaha nad evropskou bezpečnostní resiliencí, závěr), genmjr. Mgr. Vladislav Husák, emeritní prezident Policie ČR (K současné bezpečnostní situaci, fenomén migrace) a Ing. Jaroslav Vítek, MBA, zmocněnec Úřadu vlády ČR, šéfporadce prezidenta ČAKO a plukovník ČAKO (Budoucnost bezpečnostní architektury, aktuální výzvy).

Připomenuta byla osobnost a odkaz britské královny Alžběty II. v oblasti hodnotové a bezpečnostní pro široké mezinárodní společenství.

Prestižní ocenění ČAKO obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) brig. gen. Ing. Andor Šándor,

emeritní velitel Vojenského zpravodajství ČR a bezpečnostní poradce

Skleněný artefakt za zásluhy o bezpečnost ČR

2) Mgr. Petra Vitoušová,

prezidentka-zakladatelka Bílého kruhu bezpečí

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti vnitřní bezpečnosti ČR

3) Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,

emeritní primátor hl.m. Prahy, přednosta kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví a politické kultury

4) Ing. Ludvík František Šlancar, CSc. , O.E.V.E., Col. h. c.,

prokonzul senior Ordo Equestris Vini Europae

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti dlouhodobé odborné spolupráce

a reprezentace ČAKO.

Slavnostní program byl provázen Svatováclavským chorálem, Pochodem maršála Radeckého, fanfárami, předehrou Libuše a českou státní hymnou ve ztvárnění živé trubky.

Po ukončení formální části následovalo neformální setkání účastníků shromáždění s diskusemi nad aktuálními tématy bezpečnostní komunity, a to u kvalitního občerstvení.

Srdečně děkuji všem hostům a členům ČAKO, kteří přijali naše pozvání k aktivní osobní účasti na této události!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

 

Slavnostní svatováclavské shromáždění ČAKO (fotograf RNDr. Milan Minčič)

Tato tradiční a reprezentativní akce ČAKO se uskutečnila dne 6. 10. 2022 v Praze na Újezdě. Se zásadními bezpečnostními projevy vystoupili doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (Úvod, Úvaha nad evropskou bezpečnostní resiliencí, závěr), genmjr. Mgr. Vladislav Husák, emeritní prezident Policie ČR (K současné bezpečnostní situaci, fenomén migrace) a Ing. Jaroslav Vítek, MBA, zmocněnec Úřadu vlády ČR, šéfporadce prezidenta ČAKO a plukovník ČAKO (Budoucnost bezpečnostní architektury, aktuální výzvy).

Připomenuta byla osobnost a odkaz britské královny Alžběty II. v oblasti hodnotové a bezpečnostní pro široké mezinárodní společenství.

Prestižní ocenění ČAKO obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) brig. gen. Ing. Andor Šándor,

emeritní velitel Vojenského zpravodajství ČR a bezpečnostní poradce

Skleněný artefakt za zásluhy o bezpečnost ČR

2) Mgr. Petra Vitoušová,

prezidentka-zakladatelka Bílého kruhu bezpečí

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti vnitřní bezpečnosti ČR

3) Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,

emeritní primátor hl.m. Prahy, přednosta kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví a politické kultury

4) Ing. Ludvík František Šlancar, CSc. , O.E.V.E., Col. h. c.,

prokonzul senior Ordo Equestris Vini Europae

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti dlouhodobé odborné spolupráce

a reprezentace ČAKO.

Slavnostní program byl provázen Svatováclavským chorálem, Pochodem maršála Radeckého, fanfárami, předehrou Libuše a českou státní hymnou ve ztvárnění živé trubky.

Po ukončení formální části následovalo neformální setkání účastníků shromáždění s diskusemi nad aktuálními tématy bezpečnostní komunity, a to u kvalitního občerstvení.

Srdečně děkuji všem hostům a členům ČAKO, kteří přijali naše pozvání k aktivní osobní účasti na této události!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Slavnostní inaugurace Památníku ČAKO českým vojákům padlým v misích Severoatlantické aliance – NATO Memorial Federation, 11.9. 2021 ve Fréthunu (fotografka Hana Machová)

Ve dnech 8.-13.9. 2021 se uskutečnila vpravdě historická zahraniční cesta delegace ČAKO (vedené jejím prezidentem a generálem doc. Pavlem Bílkem) do SRN a Francie.

Dne 9.9. 2021 byl delegací ČAKO proveden pietní akt na Britském válečném hřbitově v Berlíně – Charlottenburgu (uctění památky a položení věnce našim padlým hrdinům).

Dne 11.9. 2021 byl delegací ČAKO odhalen Památník ČAKO českým vojenským obětem misí NATO na tradiční slavnostní pietě NATO Memorial Federation ve francouzském Fréthunu (za přítomnosti významných politických představitelů Aliance a mnoha členských států).

Následně dne 12. 9. 2021 se delegace ČAKO spolu s belgickou delegací aktivně zúčastnila odhalení Památníku francouzským vojákům padlým v první a druhé světové válce v Gravelines (autentické prostory „Hitlerova atlantického valu“).

Uvedené počiny ČAKO jsou oficiálními autoritami Francie, Velké Británie a SRN velmi kladně hodnoceny.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta ČAKO (fotograf RNDr. Milan Minčič)

V úterý 7. 6. 2022 se uskutečnilo další v řadě ze Setkání s osobností – Křeslo pro hosta. Naším vzácným hostem byla brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně.

Místem konání bylo opět Muzeum Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl mimořádný zájem (průběžně bylo přítomno 30 – 40 členů a hostů ČAKO).

Křeslo pro hosta vedl a s rektorkou – velitelkou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Po uvedení gen. prof. Kročové se jmenovaná ujala slova: představila Univerzitu obranu a její základní funkce, pohovořila o institucionální i její osobní vizi rozvoje této jediné vysoké státní vojenské školy. Její projev byl otevřený, zasvěcený a poutavý, což přítomní velmi ocenili. Následně s ní prezident Bílek vedl rozhovor o dalších dílčích, avšak významných vojensko – vzdělávacích otázkách. Poté následovala všeobecná diskuse, přičemž padaly k tématu orientované komentáře a dotazy a jasné, vesměs optimistické odpovědi a reakce rektorčiny.

Vyvrcholením Křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání mimořádného ocenění ČAKO, kterým je Skleněný artefakt ČAKO, rektorce – velitelce brig. gen. prof. Z. Kročové za vynikající přínos české bezpečnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve vzájemně vstřícné, přátelské atmosféře a současně ve slavnostním duchu (doprovod živé trubky). Vedení ČAKO oceňuje přístup a pevnou hodnotovou orientaci (včetně rozvojové vize Univerzity obrany) gen. prof. Kročové.

Těšíme se na další odbornou a vědeckou spolupráci s Univerzitou obrany.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

OPERACE ANTHROPOID

OPERACE ANTHROPOID – ATENTÁT NA ZASTUPUJÍCÍHO ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA REINHARDA HEYDRICHA – REKONSTRUKCE U PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ, PRAHA 27. 5. 2022 (VE FOTOGRAFII MGR. J. PARKMANA)

Vážení,

dne 10. 6. jsme si připomněli 80. výročí bestiálního vyhlazení obce Lidice nacistickými okupanty jako odvety za atentát.

Čest památce nevinných obětí – nikdy nezapomeneme!

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V úterý 7. 6. 2022 se uskutečnilo další v řadě ze Setkání s osobností – Křeslo pro hosta. Naším vzácným hostem byla brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně.

Místem konání bylo opět Muzeum Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl mimořádný zájem (průběžně bylo přítomno 30 – 40 členů a hostů ČAKO).

Křeslo pro hosta vedl a s rektorkou – velitelkou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Po uvedení gen. prof. Kročové se jmenovaná ujala slova: představila Univerzitu obranu a její základní funkce, pohovořila o institucionální i její osobní vizi rozvoje této jediné vysoké státní vojenské školy. Její projev byl otevřený, zasvěcený a poutavý, což přítomní velmi ocenili. Následně s ní prezident Bílek vedl rozhovor o dalších dílčích, avšak významných vojensko – vzdělávacích otázkách. Poté následovala všeobecná diskuse, přičemž padaly k tématu orientované komentáře a dotazy a jasné, vesměs optimistické odpovědi a reakce rektorčiny.

Vyvrcholením Křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání mimořádného ocenění ČAKO, kterým je Skleněný artefakt ČAKO, rektorce – velitelce brig. gen. prof. Z. Kročové za vynikající přínos české bezpečnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve vzájemně vstřícné, přátelské atmosféře a současně ve slavnostním duchu (doprovod živé trubky). Vedení ČAKO oceňuje přístup a pevnou hodnotovou orientaci (včetně rozvojové vize Univerzity obrany) gen. prof. Kročové.

Těšíme se na další odbornou a vědeckou spolupráci s Univerzitou obrany.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností