Audience u císaře Karla I. (29. 4. 2023, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)

Prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek se jako čestný host zúčastnil tradiční Audience u císaře Karla I. pod záštitou JCKV arcivévody Karla Habsburského, hlavy Domu Rakouského – viz níže přiložená pozvánka a program.

Tato kulturně-historická událost má svoji letitou tradici, která upomíná na mírové snahy posledního držitele brandýského panství, blahoslaveného Karla I., v poslední fázi 1. světové války.

Vědomí společných křesťanských tradic a hodnot, z nichž vyrostla naše evropská civilizace, je zvláště významné v dnešní době relativizace hodnot a rozkolísaného vývoje postmoderní společnosti obecně.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2023) ve fotografii Mgr. Dariany Kričkové

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 30 LET EXISTENCE ČAKO (22. 4. 2023, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 22. 4. 2023 se v zámeckém areálu Tábor- Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením velkověnce Uniformovaného sboru ČAKO tentokrát ve spojení s oslavou 30. výročí založení (právní registrace) ČAKO.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, dr. J. Berwid – Buquoy, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář O. Soběslavský). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen excelentní živou trubkou (Mgr. M. Trungelová) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele s živými vstupy saxofonu a trubky (souběžně prohlídka zámeckých interiérů). Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů nově přijatým členům ČAKO.

Následně ve freskovém sále zámku zazněl klavírní koncert klasické hudby (Mgr. Beránek), kdy některé skladby byly ztvárněny společně s trubkou. Celé vystoupení bylo doplněno slovem poezie (P. Ermite).

Na závěr dne proběhla v zámeckém interiéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení). Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to pro kultivaci kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze k němu přidala ještě Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

     

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2023) ve fotografii Zdeňky Pustayové

 

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 30 LET EXISTENCE ČAKO (22. 4. 2023, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 22. 4. 2023 se v zámeckém areálu Tábor- Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením velkověnce Uniformovaného sboru ČAKO tentokrát ve spojení s oslavou 30. výročí založení (právní registrace) ČAKO.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, dr. J. Berwid – Buquoy, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář O. Soběslavský). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen excelentní živou trubkou (Mgr. M. Trungelová) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele s živými vstupy saxofonu a trubky (souběžně prohlídka zámeckých interiérů). Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů nově přijatým členům ČAKO.

Následně ve freskovém sále zámku zazněl klavírní koncert klasické hudby (Mgr. Beránek), kdy některé skladby byly ztvárněny společně s trubkou. Celé vystoupení bylo doplněno slovem poezie (P. Ermite).

Na závěr dne proběhla v zámeckém interiéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení). Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to pro kultivaci kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze k němu přidala ještě Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

 

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2023) ve fotografii Mgr. Jana Parkmana

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 30 LET EXISTENCE ČAKO (22. 4. 2023, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 22. 4. 2023 se v zámeckém areálu Tábor- Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením velkověnce Uniformovaného sboru ČAKO tentokrát ve spojení s oslavou 30. výročí založení (právní registrace) ČAKO.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, dr. J. Berwid – Buquoy, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář O. Soběslavský). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen excelentní živou trubkou (Mgr. M. Trungelová) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele s živými vstupy saxofonu a trubky (souběžně prohlídka zámeckých interiérů). Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů nově přijatým členům ČAKO.

Následně ve freskovém sále zámku zazněl klavírní koncert klasické hudby (Mgr. Beránek), kdy některé skladby byly ztvárněny společně s trubkou. Celé vystoupení bylo doplněno slovem poezie (P. Ermite).

Na závěr dne proběhla v zámeckém interiéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení). Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to pro kultivaci kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze k němu přidala ještě Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO
 

 

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ

Blíží se termíny významných paměťových svátků, a to ANZAC DAY (konec dubna) a Dne vítězství (začátek května).

ČAKO při těchto příležitostech koná slavnostní pietní akt pro zvané členy bezpečnostní komunity.

Připomínka válečných hrůz první a druhé světové války, a to včetně obětí nesvobodných režimů, je důležitým počinem pro budoucnost naší civilizace.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností – Křeslo pro hosta ČAKO a Pietní akt ČAKO (fotograf RNDr. Milan Minčič)

V pátek 2. 12. 2022 se uskutečnilo již čtvrté Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta. Naším milým hostem byl tentokrát plk. v. v. Mgr. Radek Galaš, ředitel Muzea Policie ČR.

Místem konání byl společenský klub Muzea Policie ČR na pražském Karlově a setkání překonalo z hlediska zájmu o něj dosavadní počty účastníků, kdy přítomno bylo 40 – 50 členů a hostů ČAKO.

Křeslo pro hosta vedl a s panem ředitelem rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Ten představil plk. Galaše jako předního českého policejního historika, manažera a „styčného důstojníka“ policie a občanské veřejnosti. Po uvedení se ředitel Galaš ujal slova a plasticky (velmi zajímavou formou) načrtl význam policie a její vývoj včetně současného stavu a žádoucích perspektiv. Ve výkladu využil vlastního příběhu a mimořádných profesních zkušeností. Následná diskuse byla bohatá a široká, neformálně vedená, věcná a velmi informativní.

Vyvrcholením křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání vysokého ocenění ČAKO, kterým je Čestné uznání ČAKO, řediteli plk. v. v. Mgr. R. Galašovi za vynikající přínos v oblasti policejní historie, policejní kultury a prezentace Policie ČR, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve velmi přátelské a současně slavnostní atmosféře (živá trubka) a byla dohodnuta další vzájemná odborná spolupráce mezi ČAKO a Muzeem Policie ČR.

Slovo k historické osobnosti KARLA IV. (zakladatel zdejšího kostela) přednesl Dr. Jan Berwid- Buquoy, viceprezident a plk. ČAKO. Poté byl v areálu Muzea Policie ČR proveden Pietní akt ČAKO u Památníku příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Při slavnostním aktu zazněla česká státní hymna a Večerka, byl za účasti pplk. v. v. Ing. Miroslava Tlamichy, velitele US ČAKO, položen velkověnec Uniformovaného sboru ČAKO  a uctěna památka příslušníků uvedených bezpečnostních sborů (za doprovodu živé trubky). Duchovního slova se zhostil mjr. Bc. Ivan Bařinka, farář ČSCH.

Po skončení oficiálního programu následovalo předvánoční setkání členů a hostů ČAKO u pohoštění.

Pavel Bílek

prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností – Křeslo pro hosta ČAKO a Pietní akt ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V pátek 2. 12. 2022 se uskutečnilo již čtvrté Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta. Naším milým hostem byl tentokrát plk. v. v. Mgr. Radek Galaš, ředitel Muzea Policie ČR.

Místem konání byl společenský klub Muzea Policie ČR na pražském Karlově a setkání překonalo z hlediska zájmu o něj dosavadní počty účastníků, kdy přítomno bylo 40 – 50 členů a hostů ČAKO.

Křeslo pro hosta vedl a s panem ředitelem rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Ten představil plk. Galaše jako předního českého policejního historika, manažera a „styčného důstojníka“ policie a občanské veřejnosti. Po uvedení se ředitel Galaš ujal slova a plasticky (velmi zajímavou formou) načrtl význam policie a její vývoj včetně současného stavu a žádoucích perspektiv. Ve výkladu využil vlastního příběhu a mimořádných profesních zkušeností. Následná diskuse byla bohatá a široká, neformálně vedená, věcná a velmi informativní.

Vyvrcholením křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání vysokého ocenění ČAKO, kterým je Čestné uznání ČAKO, řediteli plk. v. v. Mgr. R. Galašovi za vynikající přínos v oblasti policejní historie, policejní kultury a prezentace Policie ČR, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve velmi přátelské a současně slavnostní atmosféře (živá trubka) a byla dohodnuta další vzájemná odborná spolupráce mezi ČAKO a Muzeem Policie ČR.

Slovo k historické osobnosti KARLA IV. (zakladatel zdejšího kostela) přednesl Dr. Jan Berwid- Buquoy, viceprezident a plk. ČAKO. Poté byl v areálu Muzea Policie ČR proveden Pietní akt ČAKO u Památníku příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Při slavnostním aktu zazněla česká státní hymna a Večerka, byl za účasti pplk. v. v. Ing. Miroslava Tlamichy, velitele US ČAKO, položen velkověnec Uniformovaného sboru ČAKO  a uctěna památka příslušníků uvedených bezpečnostních sborů (za doprovodu živé trubky). Duchovního slova se zhostil mjr. Bc. Ivan Bařinka, farář ČSCH.

Po skončení oficiálního programu následovalo předvánoční setkání členů a hostů ČAKO u pohoštění.

Pavel Bílek

prezident a generál ČAKO

Slavnostní svatováclavské shromáždění ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

Tato tradiční a reprezentativní akce ČAKO se uskutečnila dne 6. 10. 2022 v Praze na Újezdě. Se zásadními bezpečnostními projevy vystoupili doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (Úvod, Úvaha nad evropskou bezpečnostní resiliencí, závěr), genmjr. Mgr. Vladislav Husák, emeritní prezident Policie ČR (K současné bezpečnostní situaci, fenomén migrace) a Ing. Jaroslav Vítek, MBA, zmocněnec Úřadu vlády ČR, šéfporadce prezidenta ČAKO a plukovník ČAKO (Budoucnost bezpečnostní architektury, aktuální výzvy).

Připomenuta byla osobnost a odkaz britské královny Alžběty II. v oblasti hodnotové a bezpečnostní pro široké mezinárodní společenství.

Prestižní ocenění ČAKO obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) brig. gen. Ing. Andor Šándor,

emeritní velitel Vojenského zpravodajství ČR a bezpečnostní poradce

Skleněný artefakt za zásluhy o bezpečnost ČR

2) Mgr. Petra Vitoušová,

prezidentka-zakladatelka Bílého kruhu bezpečí

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti vnitřní bezpečnosti ČR

3) Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,

emeritní primátor hl.m. Prahy, přednosta kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví a politické kultury

4) Ing. Ludvík František Šlancar, CSc. , O.E.V.E., Col. h. c.,

prokonzul senior Ordo Equestris Vini Europae

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti dlouhodobé odborné spolupráce

a reprezentace ČAKO.

Slavnostní program byl provázen Svatováclavským chorálem, Pochodem maršála Radeckého, fanfárami, předehrou Libuše a českou státní hymnou ve ztvárnění živé trubky.

Po ukončení formální části následovalo neformální setkání účastníků shromáždění s diskusemi nad aktuálními tématy bezpečnostní komunity, a to u kvalitního občerstvení.

Srdečně děkuji všem hostům a členům ČAKO, kteří přijali naše pozvání k aktivní osobní účasti na této události!

Doc. Pavel Bílek,

Prezident a generál ČAKO

Slavnostní svatováclavské shromáždění ČAKO (fotograf RNDr. Milan Minčič)

Tato tradiční a reprezentativní akce ČAKO se uskutečnila dne 6. 10. 2022 v Praze na Újezdě. Se zásadními bezpečnostními projevy vystoupili doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (Úvod, Úvaha nad evropskou bezpečnostní resiliencí, závěr), genmjr. Mgr. Vladislav Husák, emeritní prezident Policie ČR (K současné bezpečnostní situaci, fenomén migrace) a Ing. Jaroslav Vítek, MBA, zmocněnec Úřadu vlády ČR, šéfporadce prezidenta ČAKO a plukovník ČAKO (Budoucnost bezpečnostní architektury, aktuální výzvy).

Připomenuta byla osobnost a odkaz britské královny Alžběty II. v oblasti hodnotové a bezpečnostní pro široké mezinárodní společenství.

Prestižní ocenění ČAKO obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) brig. gen. Ing. Andor Šándor,

emeritní velitel Vojenského zpravodajství ČR a bezpečnostní poradce

Skleněný artefakt za zásluhy o bezpečnost ČR

2) Mgr. Petra Vitoušová,

prezidentka-zakladatelka Bílého kruhu bezpečí

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti vnitřní bezpečnosti ČR

3) Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,

emeritní primátor hl.m. Prahy, přednosta kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví a politické kultury

4) Ing. Ludvík František Šlancar, CSc. , O.E.V.E., Col. h. c.,

prokonzul senior Ordo Equestris Vini Europae

Čestné uznání ČAKO za vynikající přínos v oblasti dlouhodobé odborné spolupráce

a reprezentace ČAKO.

Slavnostní program byl provázen Svatováclavským chorálem, Pochodem maršála Radeckého, fanfárami, předehrou Libuše a českou státní hymnou ve ztvárnění živé trubky.

Po ukončení formální části následovalo neformální setkání účastníků shromáždění s diskusemi nad aktuálními tématy bezpečnostní komunity, a to u kvalitního občerstvení.

Srdečně děkuji všem hostům a členům ČAKO, kteří přijali naše pozvání k aktivní osobní účasti na této události!

Doc. Pavel Bílek,

Prezident a generál ČAKO

Slavnostní inaugurace Památníku ČAKO českým vojákům padlým v misích Severoatlantické aliance – NATO Memorial Federation, 11.9. 2021 ve Fréthunu (fotografka Hana Machová)

Ve dnech 8.-13.9. 2021 se uskutečnila vpravdě historická zahraniční cesta delegace ČAKO (vedené jejím prezidentem a generálem doc. Pavlem Bílkem) do SRN a Francie.

Dne 9.9. 2021 byl delegací ČAKO proveden pietní akt na Britském válečném hřbitově v Berlíně – Charlottenburgu (uctění památky a položení věnce našim padlým hrdinům).

Dne 11.9. 2021 byl delegací ČAKO odhalen Památník ČAKO českým vojenským obětem misí NATO na tradiční slavnostní pietě NATO Memorial Federation ve francouzském Fréthunu (za přítomnosti významných politických představitelů Aliance a mnoha členských států).

Následně dne 12. 9. 2021 se delegace ČAKO spolu s belgickou delegací aktivně zúčastnila odhalení Památníku francouzským vojákům padlým v první a druhé světové válce v Gravelines (autentické prostory „Hitlerova atlantického valu“).

Uvedené počiny ČAKO jsou oficiálními autoritami Francie, Velké Británie a SRN velmi kladně hodnoceny.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta ČAKO (fotograf RNDr. Milan Minčič)

V úterý 7. 6. 2022 se uskutečnilo další v řadě ze Setkání s osobností – Křeslo pro hosta. Naším vzácným hostem byla brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně.

Místem konání bylo opět Muzeum Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl mimořádný zájem (průběžně bylo přítomno 30 – 40 členů a hostů ČAKO).

Křeslo pro hosta vedl a s rektorkou – velitelkou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Po uvedení gen. prof. Kročové se jmenovaná ujala slova: představila Univerzitu obranu a její základní funkce, pohovořila o institucionální i její osobní vizi rozvoje této jediné vysoké státní vojenské školy. Její projev byl otevřený, zasvěcený a poutavý, což přítomní velmi ocenili. Následně s ní prezident Bílek vedl rozhovor o dalších dílčích, avšak významných vojensko – vzdělávacích otázkách. Poté následovala všeobecná diskuse, přičemž padaly k tématu orientované komentáře a dotazy a jasné, vesměs optimistické odpovědi a reakce rektorčiny.

Vyvrcholením Křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání mimořádného ocenění ČAKO, kterým je Skleněný artefakt ČAKO, rektorce – velitelce brig. gen. prof. Z. Kročové za vynikající přínos české bezpečnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve vzájemně vstřícné, přátelské atmosféře a současně ve slavnostním duchu (doprovod živé trubky). Vedení ČAKO oceňuje přístup a pevnou hodnotovou orientaci (včetně rozvojové vize Univerzity obrany) gen. prof. Kročové.

Těšíme se na další odbornou a vědeckou spolupráci s Univerzitou obrany.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

OPERACE ANTHROPOID

OPERACE ANTHROPOID – ATENTÁT NA ZASTUPUJÍCÍHO ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA REINHARDA HEYDRICHA – REKONSTRUKCE U PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ, PRAHA 27. 5. 2022 (VE FOTOGRAFII MGR. J. PARKMANA)

Vážení,

dne 10. 6. jsme si připomněli 80. výročí bestiálního vyhlazení obce Lidice nacistickými okupanty jako odvety za atentát.

Čest památce nevinných obětí – nikdy nezapomeneme!

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V úterý 7. 6. 2022 se uskutečnilo další v řadě ze Setkání s osobností – Křeslo pro hosta. Naším vzácným hostem byla brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně.

Místem konání bylo opět Muzeum Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl mimořádný zájem (průběžně bylo přítomno 30 – 40 členů a hostů ČAKO).

Křeslo pro hosta vedl a s rektorkou – velitelkou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Po uvedení gen. prof. Kročové se jmenovaná ujala slova: představila Univerzitu obranu a její základní funkce, pohovořila o institucionální i její osobní vizi rozvoje této jediné vysoké státní vojenské školy. Její projev byl otevřený, zasvěcený a poutavý, což přítomní velmi ocenili. Následně s ní prezident Bílek vedl rozhovor o dalších dílčích, avšak významných vojensko – vzdělávacích otázkách. Poté následovala všeobecná diskuse, přičemž padaly k tématu orientované komentáře a dotazy a jasné, vesměs optimistické odpovědi a reakce rektorčiny.

Vyvrcholením Křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání mimořádného ocenění ČAKO, kterým je Skleněný artefakt ČAKO, rektorce – velitelce brig. gen. prof. Z. Kročové za vynikající přínos české bezpečnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve vzájemně vstřícné, přátelské atmosféře a současně ve slavnostním duchu (doprovod živé trubky). Vedení ČAKO oceňuje přístup a pevnou hodnotovou orientaci (včetně rozvojové vize Univerzity obrany) gen. prof. Kročové.

Těšíme se na další odbornou a vědeckou spolupráci s Univerzitou obrany.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ na zámku Tábor – Měšice dne 7. 5. 2022 (fotografka Zdeňka Pustayová)

V sobotu 7. 5. 2022 se u Památníku ČAKO v areálu zámku Tábor – Měšice uskutečnil již tradiční pietní akt u příležitosti ANZAC DAY a DNE VÍTĚZSTVÍ a k uctění památky obětí světových válečných konfliktů a nedemokratických režimů (viz pozvánka).

Na slavnostním aktu před početnými shromážděnými členy a hosty ČAKO promluvili prezident a generál ČAKO Pavel Bílek, první viceprezident a plukovník ČAKO Jan Berwid Buquoy, viceprezident a plukovník ČAKO Miroslav Tlamicha, šéfporadce prezidenta a generála ČAKO Jaroslav Vítek (plukovník ČAKO, pověřenec Úřadu Vlády ČR) a duchovní ČAKO Ondřej Soběslavský.

Poté byl v zámeckém parku odhalen Monument česko – německého porozumění jako živý doklad vzájemného usmíření.

Následovalo pohoštění originální c. a. k. vojenské polní kuchyně (první světová válka).

Odpoledne se neslo v kulturně – pietním duchu. V zámecké kapli byla sloužena mše svatá a ve freskové komnatě zámku zazněl klavírní koncert. Program dne byl završen závěrečným slovem prezidenta a generála ČAKO a společenským setkáním účastníků piety.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Pozvanka Anzac Day VIP2022

ANZAC DAY a DEN VÍTĚZSTVÍ na zámku Tábor – Měšice dne 7. 5. 2022 (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V sobotu 7. 5. 2022 se u Památníku ČAKO v areálu zámku Tábor – Měšice uskutečnil již tradiční pietní akt u příležitosti ANZAC DAY a DNE VÍTĚZSTVÍ a k uctění památky obětí světových válečných konfliktů a nedemokratických režimů (viz pozvánka).

Na slavnostním aktu před početnými shromážděnými členy a hosty ČAKO promluvili prezident a generál ČAKO Pavel Bílek, první viceprezident a plukovník ČAKO Jan Berwid Buquoy, viceprezident a plukovník ČAKO Miroslav Tlamicha, šéfporadce prezidenta a generála ČAKO Jaroslav Vítek (plukovník ČAKO, pověřenec Úřadu Vlády ČR) a duchovní ČAKO Ondřej Soběslavský.

Poté byl v zámeckém parku odhalen Monument česko – německého porozumění jako živý doklad vzájemného usmíření..

Následovalo pohoštění originální c. a. k. vojenské polní kuchyně (první světová válka).

Odpoledne se neslo v kulturně – pietním duchu. V zámecké kapli byla sloužena mše svatá a ve freskové komnatě zámku zazněl klavírní koncert. Program dne byl završen závěrečným slovem prezidenta a generála ČAKO a společenským setkáním účastníků piety.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Pozvanka Anzac Day VIP2022

Ceremoniál ČAKO v Muzeu Policie ČR

Dne 10.3. 2022 se ve společenských prostorách Muzea Policie ČR uskutečnil ceremoniál – slavnostní setkání členů, příznivců a blízkých spolupracovníků ČAKO. Prezident P. Bílek v reakci na aktuální ruskou invazi na Ukrajinu seznámil přítomné s publikovaným Prohlášením ČAKO v této věci a následně byla vzdána úcta civilním obětem této absurdní války.

Dále připomněl významná institucionální výročí – 30 let od založení Československého atlantického klubu a 23 let od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance.

Upozornil i na významná osobní jubilea – nedožité 105. narozeniny právě zesnulého Eduarda Hroznýše Marka, čestného člena ČAKO, 95. narozeniny armádního generála Ing. Karla Pezla, čestného člena ČAKO, 90. narozeniny brig. gen. Ing. Zdeňka Čeřovského, čestného člena ČAKO, 83. narozeniny plk. doc. Ing. Stanislava Schorma, CSc., čestného člena ČAKO a dalších.

Poté prezident P. Bílek vedl rozhovor s plk. doc. Stanislavem Schormem, který se v Křesle pro hosta vyznal ze svých celoživotních aktivit v oblasti bezpečnosti a spolupráce s NATO v rámci jeho působení na Vojenské akademii, respektive Univerzitě obrany v Brně.

Na závěr setkání prezident P. Bílek vyhlásil zřízení čestného titulu Veterán XX. století při ČAKO a jeho vedením pověřil plk. Ing. Jaroslava Vítka, MBA.

Po oficialitách následovala neformální část setkání, kde přítomní rozvinuli bohatou diskusi o současné bezpečnostní situaci v Evropě a perspektivách evropské bezpečnostní architektury.

Pavel Bílek, Prezident ČAKO

remoniál v Muzeu Policie

Slavnostní Svatováclavské shromáždění ČAKO

Na této slavnostní a reprezentativní akci ČAKO, která se uskutečnila dne 30. 9. 2021 v Praze na Újezdě, vystoupili se zásadními bezpečnostními projevy doc. JUDr. Pavel Bílek, Ph.D., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (Úvod, Euroatlantická civilizace v proměnách času a právo na bezpečnost) a Ing. Jaroslav Vítek, MBA, zmocněnec Úřadu vlády ČR, šéfporadce prezidenta ČAKO a plukovník ČAKO (Evropská kolektivní bezpečnost – současné hrozby a výzvy). V závěru bylo uvedenými řečníky zformulováno Bezpečnostní poselství ČAKO.

Prestižní ocenění ČAKO při této příležitosti obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) genmjr. Mgr. Vladislav Husák, emeritní prezident Policie ČR

– Skleněný artefakt ČAKO za vynikající přínos bezpečnosti ČR.

2) genpor. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MBA, 1. zástupce náčelníka Gen. štábu Armády ČR

– Skleněný artefakt ČAKO za vynikající přínos bezpečnosti ČR

3) prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., prorektor Univerzity Karlovy v Praze

– Skleněný artefakt ČAKO za vynikající přínos ke kultivaci české společnosti

4) brig. gen. JUDr. Libor Lochman, ředitel URNA Policie ČR

– Čestné uznání ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR

5) plk. v. v. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., vedoucí katedry kriminalistiky VŠFS

– Čestné uznání ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR

6) Ing. Karel Charanza, ekonomický diplomat MZV ČR

– Děkovný list ČAKO za významný přínos k bezpečnosti ČR

7) plk. v. v. prim. MUDr. Lubomír Šindelář, primář Ústavu leteckého zdravotnictví

– Děkovný list ČAKO za významný přínos k bezpečnosti ČR

Slavnostní program byl podtržen Svatováclavským chorálem, Pochodem maršála Radeckého a Státní hymnou ČR, vše ztvárněno živými hudebními vstupy trubky.

Součástí slavnosti byl taktéž kulturní program v podobě chvilky poezie a pěveckého operního vystoupení. Po skončení formální části následovalo neformální setkání a debaty u kvalitního pohoštění.

Svatováclavské shromáždění ČAKO se následně dočkalo velmi příznivých odezev ze strany hostů i členů ČAKO.

Pavel Bílek, Prezident a generál ČAKO

Inaugurace Cyklu ČAKO Setkání s osobností (fotograf Mgr. Jan Parkman)

Inaugurace Cyklu ČAKO Setkání s osobností české bezpečnostní komunity – Setkání s genmjr. Mgr. Vladislavem Husákem, emeritním prezidentem a vysokým služebním funkcionářem Policie ČR v posledních třiceti letech, se uskutečnilo v klubu Muzea Policie ČR, Praha 2 – Karlov dne 25. 10. 2021 ve formátu Křesla pro hosta. Účastníky přivítal a s hostem rozmlouval doc. Pavel Bílek. Setkání se zúčastnilo 15 zájemců z řad ČAKO. Prezident Bílek vedl s prezidentem Husákem debatu na téma vnitřní bezpečnosti ČR a na téma poslání a stavu české policie v minulosti, současnosti a budoucím výhledu, a to cca po dobu 90 minut. Následujících zhruba 30 minut bylo věnováno dotazům, námětům a vzájemné diskusi členů ČAKO s prezidentem Husákem.

Přibližně po dvou hodinách byla formální část ukončena a následovala neformální interaktivní část u připraveného kvalitního občerstvení.

Celé setkání bylo naším hostem hodnoceno jako velmi přínosné a panuje jednoznačná shoda v další vzájemné odborné spolupráci mezi ním jakožto mimořádnou policejní osobností ČR a vedením ČAKO.

Příští Setkání ČAKO je připraveno s genpor. Ing. Mgr. Jaromírem Zůnou, Ph.D., MBA, 1. zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR a s brig. gen. prof. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D., rektorkou – velitelkou Univerzity obrany. Setkání se uskuteční v závislosti na vývoji pandemické situace.

V budoucnu jsou plánována také Setkání ČAKO se zahraničními osobnostmi – představiteli bezpečnostní komunity. Vše závisí na aktuálních cestovatelských možnostech.

Pavel Bílek, Prezident a generál ČAKO

ANZAC DAY 20.6.2020

Odložená akce Slavnostní pietní akt ANCAZ DAY se uskuteční v sobotu dne 20.6.2020 od 11 hod. v zámeckém parku Tabor-Měšice. Všichni členové, přátelé ČAKO a zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni.

Pietní akt „Anzac Day“ na barokním zámku v Táboře-Měšicích, dne 25.04. 2020, se z důvodu corona viru, nekoná.

Vážení přátelé / Dear friends / Chers amis / Liebe Freunde

Pietní akt „Anzac Day“ na barokním zámku v Táboře-Měšicích, dne 25.04. 2020, se z důvodu corona viru, nekoná.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Commemorative Act „Anzac Day“ at the Baroque Chateau in Tábor-Měšice at 25.04. 2020, because of the corona virus, does not take place.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Acte commémoratif „Anzac Day“ au château baroque de Tábor-Měšice, 25.04. 2020, à cause du virus corona, n’a pas lieu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Der Gedenkfeier „Anzac Day“ im Barockschloss Tábor-Měšice am 25.04. 2020 findet, wegen des Corona-Virus, nicht statt

Přednáška – EUROATLANTICKÁ CIVILIZACE V PROMĚNÁCH ČASU

ČESKÁ ATLANTICKÁ KOMISE, NATO

I SVAZ DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, pobočka Praha,

si vás dovoluje pozvat na přednášku a následnou diskuzi předsedy České atlantické komise, NATO

pana

doc. JUDr. Pavla BÍLKA, PhD.,

na téma:

EUROATLANTICKÁ CIVILIZACE V PROMĚNÁCH ČASU

– Lidská práva, právní stát a bezpečnost –

Přednáška se uskuteční v „Rytířském sále“ barokního zámku v Táboře-Měšicích, Chýnovská 1/67, dne 02.06. 2019 (neděle) v 10:00 hod.

Pan doc. JUDr. Pavel BÍLEK, PhD., je vynikajícím znalcem uvedené problematiky.

Z jeho úst uslyšíte vysoce odborné postoje a názory člověka, který je příkladným humanistou a bojovníkem za lidská práva.

Hojná účast je vítána!

„ANZAC DAY“ BERLIN 2019

„ANZAC DAY“ BERLIN 2019

H A R M O N O G R A M

Středa, 24.04. 2019, příjezd do 20:00 hod.

Bývalý francouzský vojenský hotel „STEPS HOTEL„, Liebenwalder Str. 22, 13347 Berlín-Wedding (bývalý francouzský okupační sektor). Ubytováni a společná večeře.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Čtvrtek, 25.04. 2019,

05:00 hod. Odjezd k britskému hřbitovu „British War Cemetery“ v Berlíně-Charlottenburgu. Bude tam na nás čekat zástupce australského vojenského atašé Clare McENIERY. Musíme mu odevzdat náš věnec do 05:45 hod., aby nás mohlo australské diplomatické zastoupení zařadit do tzv. „Dawn Service“ (Bohoslužba za ranního rozbřesku).

Protože se náš stát od roku 1918 této vzpomínkové akce nikdy nezúčastnil, je Česká atlantická komise, NATO (ČAKO) považována za oficiální delegaci České republiky.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

06:00 hod.. Zahájení pietního aktu ANZAC DAY, bohoslužba DAWN SERVICE a položení věnců k hlavnímu katafalku. Poté odchod delegace ČAKO k hrobkám 4 československých letců a zapíchnutí českých, a také britských vlaječek před náhrobní štít.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

08:15 hod. Rozhovor s vládními zástupci Austrálie, Nového Zélandu a Velké Británie na téma „Anzac Day“ také v České republice a když ano, za jakých okolností.

Vyjednávání s australským a novozélandským diplomatickým zastupitelstvem o podpoře ČAKO při zavádění ANZAC DAY na území České republiky a vybudování pomníku ANZAC DAY v parku barokního zámku Tábor-Měšice s nápisem „Obětem válek a státního násilí“ (viz příloha), přední strana pomníku. Dále s nápisem „Obětem válek, revolucí, fašistických a nacistických, stejně jako i komunistických diktatur.“ Vše čtyřjazyčně: Česky, anglicky, francouzsky a německy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

09:00 hod. Odchod české delegace ČAKO na snídani k nejlepšímu berlínskému pekařství „Thoben“ v Berlíně-Spandau (bývalý britský okupační sektor).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:00 hod.

PAMÁTNÍK PLÖTZENSEE – BERLIN-WEDDING, UCTĚNÍ PAMÁTKY POPRAVENÝCH ČESKÝCH DŮSTOJNÍKŮ od 11:00 hod. Položení věnce. V popravčí věznici Berlin-Plötzensee bylo v letech 1939 – 1945 prokazatelně popraveno celkem 109 příslušníků československé předválečné armády (1939 – 2016 = 80. výročí). Čest jejich památce!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12:00 hod. Oběd v restauraci „Doreedos„, výborná mezinárodní kuchyně, Berlin-Wedding (bývalý francouzský okupační sektor).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14:00 hod. Pietní akt Zavěšení malého věnce na zeď budovy bývalé „Československé vojenské mise “ v Berlíně-Dahlemu, a tím uctění památky generála Františka HRABČÍKA.

Prvním vedoucím a velitelem „Československé vojenské mise“ v Berlíně 1946 (bývalý americký okupační sektor), byl generál František HRABČÍK (1894 – 1967). Náhle byl ze své funkce odvolán, v roce 1949 komunistickou státní bezpečností zatčen, vyslýchán, degradován na vojína a z armády vyloučen (70. výročí). Čest jeho památce!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16:00 hod. Přesun delegace ČAKO k Braniborské bráně, položení malého věnce k památníku „Obětem Berlínské zdi 13. srpen 1961 “ (datum vystavění Berlínské zdi), nápis v originále „Den Opfern der Mauer, 13. August 1961“.

Návštěva sovětského válečného monumentálního památníku, omylem postaveného Rudou armádou v britském vojenském sektoru hned po ukončení II. svět. války 1945.

Vchod lemují dva tanky T 34, které jako první vjely do Berlína a dvě houfnice 152 mm, ML-20, které jako první zahájily dělostřeleckou přípravu před útokem na Berlín 1945.

Nacházejí se zde i hroby celkem 2000 padlých rudoarmějců. Následně obhlídka bývalého Říšského sněmu (nyní Bundestag) zvenčí.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18:00 hod. Večeře v turecké restauraci „Saray „. Vynikající orientální restaurace s chutnými specialitami turecké kuchyně.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pátek, 26.04. 2019,

8:00 hod. snídaně ve „Steps Hotelu“ a odjezd delegace ČAKO do Prahy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Celkové náklady: Za osobu a pobyt (ubytování, včetně snídaně):1600,- Kč. Jeden oběd pro delegaci ČAKO sponzoruje berlínská firma KLEINERT GmbH..

Organizace osvětového zájezdu ČAKO: Dr. et Dr. Jan BERWID-BUQUOY, kpt. v.v., 1. místopředseda ČAKO a předseda Sekce osvěty a zpravodajství.

Vedoucí delegace ČAKO: Ing. Miroslav TLAMICHA, pplk. v.v., místopředseda ČAKO a předseda Sekce bezpečnostní a vojenské.

V našem snažení nám žehnej Bůh!

Tuzemské akce ČESKÉ ATLANTICKÉ KOMISE

AKCE ČESKÉ ATLANTICKÉ KOMISE, NATO (ČAKO)

TUZEMSKÉ POŘADY 2019

(Veranstaltungen im Barockschloß Tabor-Meschitz 2019)

Protože se naších pořadů zúčastňují i návštěvníci z Německa, Rakouska a Švýcarska, jsou názvy jednotlivých akcí, uváděny dvojjazyčně – v češtině a němčině.

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu na Měšicích, barokní zámek Měšice.

1. místopředseda České atlantické komise, NATO a předseda Sekce Osvěty a zpravodajství, kapitán v.v., 2nd Lieutenant i.R., Britské královské armády.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

V. ročník, Novoroční koncert na počest úspěšných akcí České atlantické komise, NATO v roce 2018 „Pozdraveno budíž světlo!“, 06. 01. 2019, od 16:00 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO a barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(Neujahres Konzert „Hoch lebe das Licht“ am 06. 01. 2019 um 16:00 Uhr).

——————————————————————————————————————————————————————-

VI. ročník, Mezinárodní střelecký trénink záložníků a veteránů, (střelnice Borek u Českých Budějovic), 01. 06. 2019, od 09:30 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO, 248 GSU 2nd Regiment British Military Police (Veteráni Britské vojenské policie – Západní Berlín) a Barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(Internationales Schützentraining der Reservisten und Veteranen, Schießstand Borek).

——————————————————————————————————————————————————————-

XII. ročník Mezinárodní měšické slavnosti, „Den s armádou“, 02. 06. 2019, od 14:00 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO, prezentace nástupu 248 GSU 2nd Regiment British Military Police a spolek historického šermu Jezerničtí Páni (válečný středověk). Barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(Internationale Meschitzer Feierlichkeiten, der Tag mit dem internationalen Heer) am 02.06. 2019 um 14:00 Uhr).

——————————————————————————————————————————————————————-

III. ročník „Ohňová Show Jezernických Pánů“, válečný středověk, 26. 06. 2019 od 22:00 hod.

Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO, spolek historického šermu Jezerničtí Páni a Barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(„Feuer Show“am 26. 06. 2019 um 22:00 Uhr)

——————————————————————————————————————————————————————-

V. ročník „Den pro rodiny s dětmi – Armáda dětem“, 30. 06. 2019, od 14:00 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO a spolek historického šermu Jezerničtí Páni, Barokní zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

(„Der Tag für Familien und Kinder mit dem Tschechischen Heer“ am 30. 06. 2019 um 14:00 Uhr).

——————————————————————————————————————————————————————-

VII. ročník „Mezinárodní půlnoční mše – Mír a lásku všem!“ v zámeckém kostele sv. Jana Nepomuckého, 24. 12. 2019 od 22:00 hod. Pořadatelé: Česká atlantická komise, NATO a ČIMS v zámeckém kostele sv. Jana Nepomuckého, Chýnovská 1/67, 39156 Tábor, dne 24. 12. 2019 od 22:00 hod.

(„Internationale Mitternachtsmesse“ in der Schloßkirche des hl. Johann von Nepomuk am 24. 12. 2019 um 22:00 Uhr).

——————————————————————————————————————————————————————–

Sämtlichen Veranstaltungen finden im Schloßpark des Barockschloßes Tabor-Meschitz, Chýnovská Str. 1/67, Südböhmen, Tschechische Republik, statt.

E-mail: jan.berwid-buquoy@arcor.de, Tel.: (00420) 607 395 400

Berlínské fórum 2019

AKCE ČAKO

„BERLÍNSKÉ FÓRUM 2019“

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ANZAC DAY, 25. 04. 2019, od 09:30 hod. Britský vojenský hřbitov (War Cemetery), Berlin-Charlottenburg.

Jedná se o pietní akt obětem všech válek a státního násilí (především oběti, nacismu, fašismu a komunismu). Pietní akty „Anzac Day“ se konají hlavně ve Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu.

Svátek vznikl dne 25. 04. 1915 a začal se uctívat nejdříve v Austrálii a na Novém Zélandě. Po I. světové válce se přiřadilo Spojené království Velká Británie. Po II. světové válce se k pietě připojilo dalších 14 států světa včetně Japonska. V roce 1985 přistoupilo na oslavu „Anzac Day“ dokonce i Turecko. Po ukončení studené války v roce 1990 se účastní i Polsko, jako jediná postkomunistická země. Československo, tak jako Česko tuto mezinárodní pietu od roku 1918 zásadně ignoruje. To, že ČAKO je jedinou organizací v ČR, která od Austrálie získala pozvání na daný pietní akt do Berlína, je jasným důkazem důležitosti naší České atlantické komise, NATO.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PIETNÍ AKT, POLOŽENÍ MALÉHO VĚNCE KE ZDI „ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ MISE“ ZÁPADNÍ BERLÍN, 25. 04. 2019, od 14:00 hod. Berlin-Dahlem. Prvním vedoucím a velitelem „Československé vojenské mise“ 1946, byl generál František HRABČÍK (1894 – 1967). Náhle byl ze své funkce odvolán, v roce 1949 komunistickou státní bezpečností zatčen, vyslýchán, degradován na vojína a z armády vyloučen (70. výročí). Čest jeho památce!

Dnešní majitel budovy Dr. GERLACH se na nás již těší a bude nás očekávat se zástupcem záložníka Armády USA.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PAMÁTNÍK PLÖTZENSEE – BERLIN-WEDDING, UCTĚNÍ PAMÁTKY POPRAVENÝCH ČESKÝCH DŮSTOJNÍKŮ, 03. 08. 2019 od 11:00 hod. Položení věnce. V popravčí věznici Berlin-Plötzensee bylo v letech 1939 – 1945 prokazatelně popraveno celkem 109 příslušníků československé předválečné armády (2019 – 1939 = 80. výročí).

Čest jejich památce!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10. VÝROČÍ „SUMMER SUMMIT 248 GSU 2nd ROYAL MILITARY POLICE 03. 08. 2019 od 15:30 hod., královská kasárna Smuts Barracks, Berlin-Spandau. Vedoucí důstojníci 248 GSU zvou všechny příslušníky ČAKO ke slavnostnímu aktu. Příslušníci jiných organizací ČR zásadně zváni nejsou, protože v oblasti Britských ozbrojených sil je – prostě a jednoduše – nikdo nezná. Buďme upřímní: Je to tragédie!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

01. ZÁŘÍ 2019, 80. VÝROČÍ VYPUKNUTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, 01. 09. 2019 od 09:30 hod. „British War Cemetery“, Berlin-Charlottenburg. Jsme coby ČAKO zváni velvyslanectvím Polské republiky v Berlíně. Žádná jiná organizace ČR od Poláků pozvání neobdržela. ČAKO je mezinárodně uznávaná vojenská organizace.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEZINÁRODNÍ DEN ZÁLOŽNÍKŮ (Tag der Reservisten), Britské vojenské letiště Berlin-Gatow ve dnech 07. 09. – 08. 09. 2019, vždy od 11:00 hod. Dostali jsme nabídku a povolení mít tam své vlastní stanoviště s vojenským stanem, ale tak složitá záležitost se nedá dělat bez podpory MO a GŠ AČR. Je nutné vyjednávat, neboť ČR se tohoto aktu bohužel nikdy nezúčastňovala. Tento termín však koliduje s naším projektem „Normandie 2019“, takže je nemožné ho z naší strany v roce 2019 uskutečňovat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

REMEMBRANCE DAY 2019, dne 10. 11. 2019 od 09:30 hod. opět v Berlíně-Charlottenburgu „British War Cemetery“, pod patronátem 248 GSU a po pietním aktu pohoštění v Anglikánském kostele West-End.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu, kpt. v.v. ČAKO, Sekce osvěty a zpravodajství.

Ing. Miroslav Tlamicha, pplk. v z. ČAKO, Sekce bezpečnosti a vojenství.

 

Česká atlantická komise, NATO,

barokní zámek Tábor-Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor.

E-mail: atlantic.commission@seznam.cz

tel. / fax: 381 256 049, mobil: 607 935 400 (Sekce osvěty a zpravodajství)

E-mail: jan.berwid-buquoy@arcor.de (Sekce osvěty a zpravodajství)

Přehled akcí za rok 2018

Akce České atlantické komise, NATO

leden – prosinec

2018

06. 01. 2018 – Novoroční křesťanský koncert táborské skupiny „HLAHOL“, v kostele barokního zámku Tábor-Měšice, věnovaný požehnanému sloganu „Nechť žije znovuzrození České atlantické komise, NATO „.

05. 02. 2018 – Vydání knižní glosy Jana Berwida-Buquoye „Co to bylo ‚Pražské jaro‘ 1968 a přepadení Československa Sovětskou armádou 21. srpna 1968“. Publikace věnovaná 50. výročí „Pražského jara“ 1968.

25. 03. 2018 – Přednáška plk. v.v. Ing. Zbyňka Čeřovského na téma „Persekuce důstojníků a vojáků po 21. srpnu 1968, v době temna, zvané ‚normalizace’…“ Přednáška věnovaná 50. výročí „Pražského jara“ 1968, „Rytířský sál“ barokního zámku Tábor-Měšice.

27. 05. 2018 – XI. ročník Mezinárodních měšických slavností: „Den s armádou“, v zámeckém parku barokního zámku Tábor-Měšice.

24. 06. 2018 – Přednáška pplk. v.v. Ing. Petra Mrázka na téma: „Persekuce důstojníků a vojáků v letech 1948 – 1968 v době totality KSČ“. „Rytířský sál“ barokního zámku Tábor-Měšice.

29. 06. 2018 – Ukázky feudálního vojenství: „Ohňová show středověkých válečníků Jezernických Pánů „, ukončená slavnostním ohňostrojem v zámeckém parku barokního zámku Tábor-Měšice.

01. 07. 2018 – Pořad „Armáda dětem „, odpoledne pro rodiny s dětmi v zámeckém parku, barokního zámku Tábor-Měšice.

30. 07. 2018 – Přátelské setkání „Vojenské grilování“ s veterány německého Bundeswehru, organizované des. v.v. Karl-Heinzem Waffenschmidtem v Heřmaničkách u Benešova. Na závěr pro naše německé přátele – ohňová show a ohňostroj v zámeckém parku barokního zámku Tábor-Měšice.

04. 08. 2018 – Pracovní meeting v Berlíně: „Program a organizace operace ‚Berlínské fórum 2018‘ „. Zastoupení – 248 GSU (Carsten), US Army (Kurzius), ČAKO (Buquoy).

12. 08. 2018 – Přednáška kpt. v.v. Dr. Dr. Jana Berwida-Buquoye na téma: „Mohly USA zabránit okupaci Československa 21 srpna 1968, a pakliže ano, tak jak?“. Přednáška věnovaná 50. výročí „Pražského jara“ 1968, „Rytířský sál“ barokního zámku Tábor-Měšice.

18. 08. 2018 – Akce „Prohlídka britského vojenského letiště Berlin-Gatow „, bývalý britský okupační sektor Berlin-Spandau (součást operace „Berlínské fórum 2018“).

18. 08. 2018 – Akce „Summer Summit 2018 „ společná konference 248 GSU 2nd Regiment British Royal Military Police a Czech Atlantic Commission, NATO v Berlíně-Spandau, britská kasárna „Smuts Barracks“, bývalý britský okupační sektor (součást operace „Berlínské fórum 2018 „).

19. 08. 2018 – Akce „Kladení věnců k hrobům padlých čs. letců nad Berlínem 1942 – 1945 “ na britském válečném hřbitově „British War Cemetery“, bývalý britský okupační sektor Berlin-Charlottenburg (součást operace „Pochody k náhrobním štítům“ a „Berlínské fórum 2018 „).

19. 08. 2018 – Akce „Umístění pamětní desky ‚Československá vojenská mise‘, 1946 – 1990 „, bývalý okupační sektor USA, Berlin-Dahlem, za účasti veteránů americké, britské, německé a české armády. Úvodní projev měl nynější majitel budovy Dr. Tilo Gerlach (součást operace „Berlínské fórum 2018“).

19. 08. 2018 – Akce „Položení věnců v ‚Památníku Berlin-Plötzensee‘ (nacistické popraviště 1933 – 1945) „, Berlin-Wedding, bývalý francouzský okupační sektor. Zde byli popravováni v letech 1939 – 1945 důstojníci armády ČSR a také komunistický novinář Julius Fučík (součást operace „Pochody k náhrobním štítům“ a „Berlínské fórum 2018 „).

01. 09. 2018 – Akce „Pietní akt k výročí zahájení 2. světové války „, britský vojenský hřbitov „British War Cemetery“, Berlin-Charlottenburg. Účast: Polsko (velvyslanec Polské republiky v SRN Andrzej Przylebski), Česká republika (vojenský atašé AČR plk. Petr Váňa), ČAKO (kpt. v.v. Dr. Dr. Jan Berwid-Buquoy). Položení věnců (součást operace „Pochody k náhrobním štítům“ a „Berlínské fórum 2018 „).

02. 09. 2018 – Akce „Den záložníků „, Britské vojenské letiště Berlin-Gatow. Vedení letiště (Grimmová), 248 GSU 2nd Regiment British Royal Military Police (Carsten) a ČAKO (Buquoy). Seznamovací prohlídka exponátů (součást operace „Berlínské fórum 2018“).

27. 09. 2018 – Pracovní meeting „Příprava organizace a provedení ‚Remembrance Day 2018‘, tak jako ‚Berlínské fórum 2019‘ „, Berlin-Mariendorf. Přítomni: 248 GSU (Carsten), US Army (Kurzius) a ČAKO (Buquoy). Akce je součástí operace „Berlínské fórum 2018“.

11. 11. 2018 – Akce „Remembrance Day 2018 „, den padlých britských vojáků v 1. a 2. světové válce, tak jako v době nepokojů v bývalých britských koloniích. Kladení věnců na vojenském hřbitově „British War Cemetery“, Berlin-Charlottenburg (součást operace „Pochody k náhrobním štítům“ a „Berlínské fórum 2018 „).

11. 11. 2018 – Akce, návštěva „Vojenského leteckého muzea „, Berlin-Gatow a muzea „Spojeneckých armád – Západní Berlín“ (Allierten Museum), Berlin-Zehlendorf (součást operace „Berlínské fórum 2018 „).

08. 12. 2018 – Přednáška paní brig. gen. Mgr. Lenky Šmerdové. Téma „Vojenský fond solidarity – Smysl a cíle humanitní armádní organizace „. „Rytířský sál“ barokního zámku Tábor–Měšice.

24. 12. 2018Půlnoční mše v kostele barokního zámku Tábor-Měšice k uctění památky obětem z řad letců a vojáků západní fronty perzekuovaných komunistickou diktaturou KSČ po roce 1948 (70. výročí). Duchovní: O. Soběslavský /církev českobratrská/ a Ch. Jackson /církev anglikánská/.

Za necelý rok (06. 01. – 24. 12. 2018) realizujeme celkem 22 vojensko-osvětových akcí ke zviditelnění Armády České republiky zde i v zahraničí.

Nos patriae servamus – Europae servamus

(Sloužíme vlasti – Sloužíme Evropě)

Pozvánka k zájezdu Berlínské fórum v termínu 17. 08. 2018 – 20. 08. 2018

Pozvánka k zájezdu
Berlínské fórum v termínu 17. 08. 2018 – 20. 08. 2018
Organizuje vojenská sekce důstojníků NATO České atlantické komise.
Vedoucí delegace: pplk. v zál. Ing. Miroslav Tlamicha
Průvodce a překladatel: Dr. Jan Berwid-Buquoy

Odjezd v pátek 17.8.2018, od hostince U Kalicha ulice Na bojišti 12-14, Praha 2 v 11,30 hod., kde bude oběd odjezd bude ve 13 hod.,nebo ve 13,30 hod. od čerpací stanice u obchodního centra Letňany
Veselská 663, Praha, Letňany
Doprava vlastními auty a 9 místní dodávkou na dopravu se složíme do 1500 Kč na osobu.
Vzdálenost 357 km se urazí za 3,30 hod. až 4 hod.

Ubytování bude v hotelu, jenž se nazývá Steps-Hotel v Berlíně, adresa je: Liebenwalder Strasse 22, Psč.: 13347, Berlín – Wedding.
Částka za 3 noci by za osobu neměla překročit 40,- EUR (cca. 1.000,- Kč).
Stravování – každý na své náklady.
Cestovní pojištění – doporučujeme, aby si každý uzavřel kompletní cestovní pojištění do zahraničí.
Cestovní doklady – vzít s sebou platný cestovní pas nebo občanský průkaz.
Na níže uvedené akce jsou vstupy zdarma.
Kapesné – doporučené kapesné 150 – 200 EUR/osoba
Ústroj – civilní oděv. Při jednání s vojenskými představiteli německé, britské a americké armády vojáci budou mít vycházkovou uniformu, i na oběd v japonské restauraci „Sakura“.

Program zájezdu:
Dne 17. 8.2018 příjezd do Berlína, ubytování a volný program.

Dne 18. 08. 2018 v 9 hod. se, po snídani, přesuneme na Britské vojenské letiště (dnes Muzeum vzdušných ozbrojených sil) v Berlíně-Gatow, kde nás uvítá velitel letiště.
Dále jsme dne 18.08. 2018 v 15:30 hod. pozváni vedením 284 GSU bývalé britské vojenské policie na SUMMER SUMMIT v prostoru bývalých britských kasáren Smuts Barracks. Zde se bude grilovat a hodovat za doprovodu skotských dudáckých lidových písní. Na konci Summer Summitu bude pro nás uspořádán britský vojenský ohňostroj.

Dne 19. 08. 2018 v 11:00 hod. na britském válečném hřbitově BRITISH WAR CEMETRY v Berlíně-Charlottenburgu (padlí váleční letci RAF v boji o Berlín – mezi nimi Češi, Slováci a Poláci) se zúčastníme odhalení pamětní desky českým a slovenským letcům v boji o osvobození Evropy od nacistické tyranie. Dojde k položení věnce u katafalku „Their name livet for everymore“ (Jejich jména budou žít na věky věků).
19. 08. 2018 ve 12:00 hod. oběd v japonské restauraci „SAKURA“. Majitelka podniku paní Lam z Tokia se na nás těší, neboť ještě žádného Čecha v uniformě nikdy neviděla a v takovém množství už vůbec ne. Dostaneme velmi přátelskou paušální cenu a můžeme sníst, co chceme a kolik toho chceme …
19. 08. 2018 ve 14:00 hod. odhalení pamětní desky ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ MISE v americkém vojenském sektoru Západního Berlína 1946 – 1990 v Berlíně-Dahlemu ( pamětní deska je ve výrobě). Přítomni budou: americké vojenské zastoupení, vojenský atašé Velvyslanectví ČR a nynější majitelé objektu.
V 15:30 hod. návštěva Památníku Plötzensee. Justiční vraždy českých důstojníků (2. odboj) na popravišti v Berlíně-Plötzensee v době nacistické okupace 1939 – 1945. Položení věnců popraveným obětem.

Dne 20. 08. 2018 po snídani v „Quartier Napoléon“ odjezd na trase Berlín – Praha – Tábor.

Přihlášky na zájezd u pplk. v zál. Ing. Miroslava TLAMICHY na email predsedasdappraha@seznam.cz nebo mobil: 604 717 598.

Leaflet Berlínské fórum 2018