Hradec Králové už po 26. hostil konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)

Do Hradce Králové se na konferenci ISSS každoročně sjíždějí vrcholní političtí představitelé a zástupci soukromého sektoru, kteří digitalizují českou veřejnou správu. Na letošní konferenci ISSS 2024 si během dvou dnů 13. a 14. května mohli hosté poslechnout více než 180 přednášek, které se věnují využití umělé inteligence v úřadech, kyberbezpečnosti nebo 588, také načerpat inspiraci u téměř 50 vystavovatelských firem. Na pondělním zahájení dostali slovo zástupci obou komor Parlamentu ČR, představitelé a ředitelé státních institucí a ředitelé předních ICT firem.

Konferenci ISSS spolupořádá Kraj Vysočina, spolupracuje s ní Královéhradecký kraj a město Hradec Králové. Generálním partnerem konference ISSS 2024 je Česká spořitelna, hlavními partnery jsou Asseco, CETIN, CISCO, Česká pošta, EVIDEN, ICZ, Microsoft a Vita. Pořádá ji společnost Triada a spolupořádá spolek Český zavináč, který je také pořadatelem mezinárodní konference V4 DIS, v rámci níž se potkávají přední politici ze zemí Visegradské skupiny.

První proslov přednesla primátorka Statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová, která hosty přivítala v pořadatelském městě. Připomněla, že konference je pro pořadatelské město důležitou a tradiční akcí, která pomáhá digitalizovat už 26 let českou veřejnou správu.

Královéhradecký kraj zastupoval 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček, který prezentoval nový obor na Univerzitě Hradec Králové – Kyberbezpečnost. Ten vznikl jako odpověď na stále větší kyberútoky na státní ale i soukromý sektor a s nimi se zvyšující se poptávkou po cybersecurity expertech.

Dalším projevem pokračoval předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, který vyzdvihl přidanou hodnotu konference, jelikož je formálním i neformálním prostorem pro rozhovory. Připomněl, že v digitalizaci je zapotřebí spolupracovat i napříč politickým spektrem.

1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová hovořila o tom, že digitalizace je zdrojem rychlých změn a pro starší generaci je problém se tomuto trendu přizpůsobovat. Navíc zdůraznila, že, že existuje i opačný směr – například právo být off-line, či možnost platit hotovostí.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj, začal proslov připomínkou, že plány v digitalizaci prezentované na minulé konferenci byly během roku převedeny do praxe – jde například o projekty na Ministerstvu dopravy či na Ministerstvu práce a sociálních věcí, či eDoklady, které v současnosti používá přes 400 tisíc obyvatel. Vyjmenoval čtyři body důležité pro úspěšnou digitalizaci státu – spolupráce, koordinace, jasný cíl a vize.

Za spolupořadatele konference ISSS 2024 Kraj Vysočina mluvil hejtman Vítězslav Schrek, který otevřel téma možné digitalizace ve sportu.

Tradiční kavárna

Od zdravic a proslovů se program zahájení přenesl do bloku tradičně přezdívaného „kavárna“, který moderoval Jan Pokorný. Ten postupně diskutoval se všemi hosty na pódiu, mezi které patřili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka. Poslanec za ANO Robert Králíček, poslanec Národní rady SR a primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, Jiří Koubek, vrchní ředitel sekce na Ministerstvu vnitra, předseda Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert a Roman Saraj, předseda Oblastní rady Zakarpatské Ukrajiny.

„Umělá inteligence je stále pouze stroj, co plní rozkazy člověka. Nachází se v podobném stavu jako internet v 90. letech, který neměl téměř žádná omezení a právní rámec. Bylo na něm možné téměř cokoliv. Umělá inteligence se postupně zapojuje do našeho každodenního života, prolíná se všemi odvětvími, veřejnou správu nevyjímaje. Je tedy nutné, aby u umělé inteligence do budoucna byly jasně vykolíkované mantinely a vytvořená pravidla. A právě my, tady na konferenci ISSS, máme možnost nastavit diskurs a debatovat o možnostech využití umělé inteligence ve veřejné správě,“ řekl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

Výhercem celostátního kola Zlatého erbu 2024 je Plzeň Na konferenci ISSS 2024 v Hradci Králové výherci celostátního kola Zlatého erbu 2024, soutěže o nejlepší webový portál, převzali během pondělního galavečera 13. května 2024 ocenění. Letos se konal 26. ročník, ve kterém se hodnotilo ve 12 krajích, celkem se hodnotilo 287 obcí, z toho pak 168 obcí s rozšířenou působností. V této kategorii zvítězila Plzeň. V kategorii obcí, které nemají rozšířenou působnost, zvítězil Poděšín. Cenu Jana Savického za nejlepší zvládnutí kritéria povinné informace získala obec Mnetěš. Cena veřejnosti pak putovala do Moravských Budějovic a Líšťan.

Letos soutěž Zlatý erb zaštítil Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Sdružení místních samospráv ČR, hlavním organizátorem byl spolek Český zavináč, hlavním partnerem byla IT společnost Gordic a hlavními mediálními partnery byly Deník veřejné správy a měsíčník PRO města a obce. Spolupořádala ji firma Triada.

Další ročník této prestižní konference se uskuteční ve dnech 12. – 13 .5. 2025.

Pavel Bílek, Jaroslav Prošek

Atentát na slovenského premiéra

Slovenský premiér Robert Fico utrpěl při středečním atentátu vícečetná závažná poranění.

Slovenská média odpoledne uváděla, že Fico má prostřelené břicho, ruku a možná i nohu.

Členové slovenské vlády následně uvedli, že premiér je po náročné několikahodinové operaci stále ve velmi vážném, avšak stabilizovaném stavu.

Přejeme mu brzké zotavení a slovenské společnosti menší polarizaci a celkové zklidnění zjitřené situace.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Český baletní mistr Vlastimil Harapes zemřel

Mistr Harapes byl vynikajícím českým umělcem – baletním sólistou a choreografem ND a úspěšně působil i jako herec.

Zasloužil se o českou kulturu a kultivaci českého národa. Čest jeho památce!

Níže viz Laudatio naší první scény.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

„Dnes v poledne nás opustil po kruté a intenzivní nemoci v jedné z pražských nemocnic emeritní sólista Baletu Národního divadla Vlastimil Harapes,“ uvedl tiskový mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Emeritní sólista a šéf Baletu Národního divadla  Vlastimil Harapes, laureát Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, nositel titulů zasloužilý a národní umělec, dnes zemřel. Třebaže působil v jiných uměleckých žánrech jako herec, zpěvák, moderátor a taneční pedagog, jeho jméno je trvalým synonymem Baletu Národního divadla.

Poslední rozloučení vypraví Národní divadlo v pondělí 27. května 2024 ve 12:00 z jeviště historické budovy Národního divadla za účasti veřejnosti.
Divadlo bude otevřeno od 11:20, aby smuteční hosté mohli položit květiny a poklonit se u rakve.

Dnes v poledne nás po těžké nemoci opustil emeritní sólista a bývalý umělecký šéf Baletu Národního divadla, Vlastimil Harapes.

Životní dráha baletního umělce je sevřena neúprosností času, prchavými lety mládí, hranicí fyzických sil. Jako tanečník končí na scéně v době plné duševní energie, kdy se v jiných profesích teprve dospívá k vrcholům úspěšnosti. Díky jevištní magii tanečního umění se stává legendou ještě zaživa.

Jako tanečník oplýval pohybovou elegancí, vytříbenou kulturou, muzikalitou projevu i hereckou suverenitou, oslňoval technickou bravurou s klidnou a neokázalou jistotou.

Svým tanečním mistrovstvím a charizmatickým jevištním projevem se trvale zapsal do srdcí několika divadlomilovných generací. Díky velké šíři uměleckého záběru a talentu přispěl k popularizaci oboru, za což mu patří veliký dík.

International Conference „Czechia and Ibero-America – Facing Together the Challenges in the Globalized World“ (The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Prague, Czernin Palace, May 14, 2024)

This important Conference mainly focused on Latin America – EU relations with special concentration on the position of the Czech Republic.

See more belowe.

Assoc. Prof. Pavel Bílek
President and General
Czech Atlantic Commission

International Conference

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2024) ve fotografii Mgr. Jana Parkmana

V sobotu 27. 4. 2024 se v zámeckém areálu Tábor – Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením květin Uniformovaného sboru ČAKO, tentokráte ve spojení s oslavou 25. výročí vstupu ČR do NATO a 20. výročí vstupu ČR do EU.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář Bc. I. Bařinka). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen živou trubkou (P. Novák) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele, kterou vedl vikář CČSH Bc. I. Bařinka. Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů členům ČAKO. Přítomné oslovil i majitel zámku dr. J. Berwid-Buquoy a předseda Českého helsinského výboru Mgr. M. Krutina.

Na závěr dne proběhla v zámeckém exteriéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara včetně lehké recepce.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení).

Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to  ve smyslu posilování kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze také Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

 

 

 

 

Slovo Prezidenta

Vážení kolegové, milí čtenáři,

letošní velmi rozhárané až extrémní jarní počasí ve světě i u nás důrazně upomíná na nespornou klimatickou změnu, která dopadá na současníky.

Známé a opakovaně detailně popisované konflikty a ohniska napětí ve světě vykazují nadále vysokou intenzitu a značná bezpečnostní rizika i mimo jejich dosavadní hranice. Napětí je nezbytné mezinárodně tlumit a spět postupně k zadušení planoucích svárů.

V období únor až duben se uskutečnilo vícero odborných kongresů a konferencí k evropské bezpečnosti a k členství ČR v EU (20 let) a v NATO (25 let), vybrané za aktivní účasti představitelů ČAKO. Na významné mezinárodní akci Central & Eastern Europe Nuclear Industry Congress 2024 (Prague, Czech Republic | April 25-26) byl autor tohoto Slova jedním z klíčových řečníků (Czechia and Nuclear Energy: European Security). Začátek května se nesl ve znamení 79. výročí konce 2. světové války – vítězství nad německým fašismem. Čest a sláva hrdinům – obráncům svobody! Více viz web www.cakomise.cz a články v CZAF č. 2/2024.

V sobotu 27. 4. byl proveden tradiční Slavnostní pietní akt ANZAC DAY a Den vítězství a OSLAVA 25 let členství ČR v NATO a 20 let členství ČR v EU na zámku Tábor – Měšice. Celý den byl za účasti cca 50 členů ČAKO a hostů akce velice programově a společensky bohatý a podle četných ohlasů hodnotný. Podrobně viz web www.cakomise.cz a článek v CZAF č. 2/2024.

V přípravě je další Křeslo pro hosta – setkání s osobností, které bude realizováno v červnu letošního roku, a to s doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc., primátorem hl. m. Prahy. Bližší informace následně viz web ČAKO a CZAF č. 3/2024.

Soustřeďme se na posilování evropské a vlastní bezpečnostní resilience, abychom mohli trvale a úspěšně hájit a rozvíjet demokratické hodnoty, na nichž civilizačně stojíme!

Inter arma silent musae.

Vita brevis, ars longa.

S přáním příjemného léta

Váš

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Výroční zpráva o extremismu za rok 2023

Tradiční extremistické strany jsou v útlumu. Scéně dominuje antisystémové hnutí.

Takzvané antisystémové hnutí zcela zastínilo tradiční extremistickou scénu v Česku. Informuje o tom výroční zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v České republice za rok 2023, kterou dnes, 7. května 2024, schválila vláda. Zpráva také uvádí, že v online prostředí se i nadále objevovaly rasisticky a xenofobně motivované projevy.

V roce 2023 pokračoval trend započatý koronavirovou pandemií, kdy na extremistické scéně dominuje takzvané antisystémové hnutí. Jeho představitelé nedůvěřují demokratickému systému, často vyjadřují obdiv k ruskému režimu a nerespektují stát a jeho instituce. Mezi témata, která hnutí účelově zneužívalo, patří zdražování, energetická a migrační krize, ruská agrese na Ukrajinu nebo konflikt na Blízkém východě. „Toto hnutí zneužívá strachu lidí, kteří jsou nespokojeni s ekonomickou či politickou situací nebo jsou vystrašení inflací. Často jim pak nabízí jednoduchá, radikální a líbivá řešení,“ doplnil ministr vnitra Vít Rakušan. Slabinou tohoto hnutí je roztříštěnost a absence jakéhokoliv politického programu. Přesto se některým aktivistům prostřednictvím různých dezinformací a konspiračních teorií dařilo získávat důvěru nespokojených občanů převážně středního a vyššího věku.

Výroční zpráva dále uvádí, že rasisticky a xenofobně motivované projevy v online prostředí směřovaly zejména proti migrantům, Romům, Ukrajincům, muslimům, Židům či LGBT+ komunitě. Například v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě policie zahájila v několika případech úkony trestního řízení pro projevy antisemitismu. Bezpečnostní složky rovněž v souvislosti s konfliktem zvýšily ochranu židovských objektů. Na stupňování napětí se významně podílela i kvazi-mediální scéna, jejíž představitelé využívali reálné události k rozdmýchávání napětí. Často si přitom samotné konfliktní události vymýšlejí nebo je přejímají z jiných zdrojů. Zpráva též uvádí, že možné riziko představují i jedinci, pro něž je extremistická ideologie pouze určitým doplňkem. Jedná se o velmi mladé lidi, kteří často trpí nějakou formou sociální izolace nebo psychickými poruchami.

V roce 2023 policie řešila celkem 181 trestných činů s nenávistným podtextem. Stíhala 98 osob, nejčastěji se jednalo o trestný čin proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Nejvíce nenávistně motivovaných skutků a nejvíce stíhaných osob registrovala policie v Praze.

Více ve výroční zprávě zde.

Adam Rözler
odbor komunikace Ministerstva vnitra

DNY VÍTĚZSTVÍ

Ve dnech 5. – 9. 5. si připomínáme konečné osvobození našeho území – vítězství nad fašistickými (nacistickými) okupanty a konec 2. světové války v Evropě.

Čest a sláva našim hrdinům – obráncům vlasti, a to na všech frontách! Nezapomeneme!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Vojenské cvičení ČR – USA

V příštím týdnu začne ve vojenském prostoru Libavá cirka čtrnáctidenní společné armádní cvičení Immediate Response. Zapojí se do něho 350 českých vojáků a 800 amerických gardistů.

Specializovaná akce je dokladem úzké spolupráce obranných složek obou států.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Internet ve státní správě a samosprávě 2024

Jedná se o největší konference o eGovernementu ve Visegrádské skupině.

Renomovaná konference ISSS je jednou z největších akcí v rámci Visegradské skupiny, která se zabývá digitalizací státní správy a samosprávy. Konference má dlouhou tradici – minulý rok oslavila 25. výročí. Koná se pravidelně každé jaro v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Letos konference připadá na 13. a 14. května 2024. V rámci konference je i výstavní část firem, které veřejné správě nabízejí služby v oblasti digitalizace. Generálním partnerem konference je už tradičně Česká spořitelna, spolupracuje Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj a město Hradec Králové, konferenci pořádá společnost Triada.

„Stav a budoucnost eGovernmentu v Česku jsou neodmyslitelně spojeny s otázkou financování eGov projektů. Jednu z klíčových rolí zde začíná hrát využití umělé inteligence, která umožňuje efektivní rozhodování na základě dat a posiluje koncept data-driven eGovernmentu, zahrnující robotizaci a interoperabilitu. Dále je zásadní implementace cloudových technologií, které ovšem vyžaduje adekvátní kroky v oblasti kybernetické bezpečnosti veřejnoprávních korporací, zahrnující legislativní opatření, krizové řízení a bezpečnostní řešení,“ říká Vojtěch Dvořáček, programový ředitel ISSS.

Liberalizace společnosti skrze větší transparentnost veřejných dat

Otevřená data také představují obrovský potenciál ve větší liberalizaci a transparentnosti společnosti, ale jejich efektivní a praktické využití vyžaduje důkladné plánování a implementaci otevřených řešení ve veřejné správě. Rovněž je nezbytný větší postup v oblasti digitální identity a digitalizaci archivů.

Letošní ISSS neopomíjí ani digitalizaci zdravotnictví, geoinformatiku a prostorové informace, stejně jako digitalizaci v oblasti turismu a propagace destinací. Tyto aspekty společně utvářejí nejen budoucnost eGovernmentu v ČR, ale i jeho schopnost efektivně sloužit občanům a podnikům v digitální éře.

Mezi aktivními účastníky se pravidelně objevuje řada členů vlády, desítky senátorů a poslanců Parlamentu ČR, vedoucí státních organizací, hejtmani, starostové a další představitelé státní správy a samosprávy. Pravidelně se účastní i vzácní hosté ze zahraničí.

Zdroj: web ISSS

Usilujme o moderní, efektivní a občansky přívětivou veřejnou správu!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Dvacet let ČR V EU

Dne 1. května 2024 tomu bylo 20 let, kdy se Česká republika stala plnohodnotnou součástí Evropské unie.

Při této příležitosti se v Praze dne 30. 4. 2024 uskutečnila návštěva německého prezidenta a předsedkyně Evropské komise.

Česká republika je v přirozeném politickém společenství, které jí přísluší. Členství v EU nám přináší další rozvojové možnosti ve všech oblastech občanského a společenského života. Je významnou garancí demokratického právního státu.

Buďme hrdými vlastenci a současně aktivními hybateli evropské politiky s jejími tradičními hodnotami!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2024)

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 25 let členství ČR v NATO a 20 let členství ČR v EU (27. 4. 2024, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 27. 4. 2024 se v zámeckém areálu Tábor – Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením květin Uniformovaného sboru ČAKO, tentokráte ve spojení s oslavou 25. výročí vstupu ČR do NATO a 20. výročí vstupu ČR do EU.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář Bc. I. Bařinka). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen živou trubkou (P. Novák) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele, kterou vedl vikář CČSH Bc. I. Bařinka. Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů členům ČAKO. Přítomné oslovil i majitel zámku dr. J. Berwid-Buquoy a předseda Českého helsinského výboru Mgr. M. Krutina.

Na závěr dne proběhla v zámeckém exteriéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara včetně lehké recepce.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení).

Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to  ve smyslu posilování kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze také Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Fotografická dokumentace:
Mgr. Dariana Kričková
RNDr. Milan Minčič
Petr Pešek
Božena Waisová

 

Central & Eastern Europe Nuclear Industry Congress 2024 (Prague, Czech Republic | April 25-26)

V pražském hotelu Clarion se za účasti významných zahraničních a českých účastníků a hostů uskutečnil výše uvedený mezinárodní kongres.

Jako jeden ze zásadních řečníků na něm vystoupil i prezident České atlantické komise doc. P. Bílek (Czechia and Nuclear Energy: European Security).

Kompletní program kongresu viz níže v příloze.

Foto: Hana Machová a organizátoři kongresu

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Agenda-Nuclear CEE 2024-Final

Generál Řehka vedl jednání náčelníků generálních štábů armád V4

Autor: podplukovnice Vlastimila Cyprisová

V liblickém zámku na Mělnicku se ve dnech 22. až 24. dubna uskutečnilo setkání náčelníků generálních štábů armád V4, tedy nejvyšších armádních představitelů Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Jednání z pozice předsedající země V4 vedl náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka.

Generálové diskutovali o vývoji konfliktu na Ukrajině, vojenské pomoci zemi a výcviku ukrajinských vojáků. Dále mluvili o dopadu nového aliančního modelu sil na armády V4 a úkolech logistického zabezpečení při podpoře partnerských zemí. Projednávali rostoucí vliv Ruska a Číny na bezpečnostní situaci v Evropě.

Mezi hlavní priority českého předsednictví patří pomoc a podpora Ukrajině, společné výcvikové aktivity, budoucnost bojového uskupení V4 EUBG a velitelství společné logistické skupiny V4 JLSG HQ, výměna zkušeností z války na Ukrajině, čelení hybridním hrozbám z Ruska, oblast protivzdušné obrany a zajištění logistické podpory hostitelskou zemí. Dále je to efektivní spolupráce zemí V4 při zavádění nových zbraňových systémů.

Od 1. července 2023 předsedá Visegrádské skupině Česká republika. Od 1. července 2024 převezme předsednictví Polsko.

Generálové hodnotili situaci na Ukrajině. Další formou pomoci zemi může být centrum pro výcvik a asistenci JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre). Má vzniknout pod hlavičkou NATO na území Polska. Jeho vznik se bude probírat na summitu NATO ve Washingtonu v červenci 2024. „Česká republika vznik centra podporuje. Nyní je důležité identifikovat možnosti českého zapojení“, vysvětlil generál Řehka.

Významným bodem jednání byly národní příspěvky do nového aliančního modelu sil NFM a systém připravenosti vojsk. Aliance usiluje o výstavbu robustních spojeneckých sil a jejich přesuny do operačních prostorů východní Evropy. Klíčovou oblastí je podpora hostitelskými zeměmi – Host Nation Support. Tuto úlohu plní Česka republika na základě požadavků, které specifikuje Aliance.

Jednou z priorit českého předsednictví je budoucnost bojového uskupení V4 EUBG. V4 EUBG je vnímána jako projekt obranné spolupráce zemí V4. Postupně se přechází na delší dobu pohotovosti, z šesti na dvanáct měsíců. „Armáda ČR vyčlení ve prospěch EU BG pod vedením Polska zdravotnický odřad v druhé polovině letošního roku a prvním pololetí roku 2025,“ zhodnotil generál Řehka.

Během českého předsednictví se uskutečnilo několik odborných workshopů, seminářů a konferencí v mnoha vojenských oblastech, kde si armádní specialisté vyměňovali a sdíleli zkušenosti.

Stovky chemiků NATO budou v létě cvičit v ČR, podobný výcvik u nás nemá obdoby

Čtyři stovky českých a několik set vojáků z 12 členských zemí Severoatlantické aliance včetně USA se v létě setkají na mezinárodním cvičení chemických jednotek Coronat Mask 2024. Výcvik, který u nás nemá obdoby, se zaměří na plnění úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Cvičení se uskuteční ve dnech 9. až 14. června ve Vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku, ve výcvikovém prostoru Pereč na Žatecku a na polygonu v Ralsku-Boreček.

„Cílem je sladit činnosti chemických jednotek, podělit se o zkušenosti, postupy a procedury a prověřit fungování systému velení a řízení při plnění úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení na taktické úrovni,“ říká řídící cvičení plukovník gšt. Tomáš Unzeitig, zástupce velitele 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.

Coronat Mask 2024 připravuje pluk ve spolupráci s alianční iniciativou Framework Nations Concept (FNC), konkrétně CBRN Protection Cluster.

Cvičit budou chemické jednotky z Německa, Nizozemska, Slovenska, Slovinska, Litvy, Belgie, Lucemburska, Rumunska, Bulharska, Maďarska, Černé Hory a USA. Kromě chemických jednotek se zapojí i vojáci 15. ženijního pluku, 14. pluku logistické podpory, aktivní zálohy, Univerzity obrany, 4. brigády rychlého nasazení, Vojenského zdravotního ústavu, Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO Moravská Třebová a další.

Specialisté i nejnovější technologie

„Cvičení je skutečně výjimečné. Nejde pouze o přítomnost specialistů ze třinácti států, ale zejména o rozsah cvičení, které je připraveno tak, aby reflektovalo současné hrozby. Ověřovány budou schopnosti chemického a radiačního průzkumu, odběru a transportu vzorků, radiometrických a chemických laboratoří, dekontaminace osob, raněných a techniky. Nasazeny budou i schopnosti CBRN-EOD, biologický tým a další schopnosti, kterými disponuje chemické vojsko Armády ČR a alianční partneři,“ doplnil Unzeitig.

Naposledy se stejnojmenné cvičení uskutečnilo v roce 2018. Záměrem FNC – CBRN Protection Cluster je realizovat ho pravidelně každé dva roky. Roli hostitele pro Coronat Mask 2026 předběžně přislíbilo Slovensko.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Český premiér jednal s prezidentem USA

Česko-americké vztahy jsou nejlepší v historii. Po setkání s prezidentem USA Joem Bidenem v Bílém domě to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Český ministerský předseda je ve Spojených státech na dvoudenní návštěvě. Šéf Bílého domu se podle Fialy vyznal z velmi vřelého vztahu k České republice. Oba státníci také hovořili o ekonomické spolupráci a jaderné energetice.

Biden a Fiala spolu hovořili asi hodinu. Řeč přišla na česko-americké vztahy, které Fiala označil za vynikající. „Jsou nejlepší v historii. Pan prezident Joe Biden se vyznal z velmi vřelého vztahu k České republice,“ sdělil. Pochopitelně se řešily také zahraniční otázky, jako je nelichotivá situace na Blízkém východě či ruská invaze na Ukrajinu.

„Nemohu slovy vyjádřit, jak velmi si vážíme vašeho partnerství a spolupráce. Rád bych vám poděkoval za to, jak jsou naše vztahy silné,“ řekl Biden Fialovi. Česko podle šéfa Bílého domu hraje velkou roli v pomoci Ukrajině, která se již přes dva roky brání ruské invazi. Biden rovněž zdůraznil českou muniční iniciativu týkající se dělostřeleckých granátů.

Zdroj: CNN Prima NEWS

Český premiér v USA

Washington – O bezpečnostní situaci ve světě jednal dnes premiér Petr Fiala v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) s jejím ředitelem Williamem Burnsem. Schůzky, která zahájila Fialovu návštěvu v USA, se zúčastnili i šéfové všech tří českých tajných služeb. Pozvání je podle Fialy projevem vysoké důvěry a oceněním spolupráce mezi zpravodajskými službami. Ministerský předseda je ve Spojených státech na dvoudenní návštěvě, jejímž hlavním bodem bude dnešní setkání s prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě.

„Bylo to velmi úspěšně strávené dopoledne,“ uvedl Fiala o schůzce s Burnsem a jeho kolegy, které se vedle šéfů českých tajných služeb zúčastnil i národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar. „Pozvání i debata ukázaly vysokou míru důvěry ze strany USA. Je to také ocenění spolupráce v bezpečnostní oblasti a mezi zpravodajskými službami, která dlouhodobě probíhá,“ dodal český premiér.

Zdroj: ČTK

GÉANT SECURITY DAYS

Duben 2024 přinesl první ročník GÉANT Security Days. Jde o příležitost spojit odborníky v oblasti bezpečnosti z celého výzkumu a vzdělávání, univerzit, vysokých škol, výzkumných infrastruktur a dalších oblastí se zájmem o bezpečnost. Hlavní téma tohoto setkání bylo zabezpečení znalostí zítřka.

75 let NATO

Dne 4. 4. 1949 byla podepsána zakládající listina Severoatlantické aliance. Původních členů bylo 12 a dnes má NATO už 32 členských států.

Tato vojensko-politická struktura je hlavním euroatlantickým bezpečnostním garantem.

25 let je členem Aliance i Česká republika, která se stala její součástí dne 12.3. 2019.

Dbejme o bezpečnost naší společnosti a státu – české vlasti v srdci Evropy zasazené – každý svým dílem!

Doc. Pavel Bílek,
Prezident a generál ČAKO

Akademicko – vojenská spolupráce (pražská konference na ČVUT, 3.4. 2024)

Na konferenci živě vystoupili prezident republiky, náčelník Generálního štábu Armády ČR a jako hlavní hostitel rektor ČVUT. Po jejich projevech následovala diskuse v plénu, přičemž přítomni byli rektoři a zástupci cca patnácti VŠ a vysocí představitelé armády.

Přímé zapojení akademiků a jejich pracovišť (vědeckých poznatků a výzkumu) do praktické ochrany a obrany společnosti a státu je nezbytným předpokladem skutečné bezpečnostní resilience ČR.

Jednání se zúčastnila i rektorka – velitelka Univerzity obrany, která byla v minulém roce vyznamenána Skleněným artefaktem ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR.

Podrobněji viz Prezident Petr Pavel vystoupil na konferenci o spolupráci akademické obce a Armády ČR, kterou pořádalo ČVUT – Zpravodajský servis – České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Velikonoce

Nejvýznamnější křesťanský svátek a svátek jara je tu.

Využijme letošních Velikonoc a připomeňme si duchovní rozměr a hodnotový základ naší společnosti.

Meditujme.

Přeji požehnané a radostné Velikonoce!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Ředitel BIS: Bezpečnostní situace je nejvážnější od druhé světové války

Prezident Petr Pavel jako teprve druhá hlava státu za třicetiletou historii služby vkročil do přísně chráněné budovy Bezpečností informační služby (BIS). Petr Pavel se tam v úterý dopoledne setkal s ředitelem kontrarozvědky Michalem Koudelkou a dalšími členy vedení BIS.

„Když se podíváme na bezpečností situaci ve světě, ale i u nás doma, určitě bychom ji neoznačili za bezproblémovou. Výhled není do budoucna nijak optimistický, naopak se dá očekávat, že situace se bude ještě dále komplikovat,“ uvedl Pavel po setkání s Koudelkou.

Prezident dodal, že je rád, že české zpravodajské služby poskytují objektivní informace nezatížené politickou zakázkou a mají důvěru spojenců. „Je to mimořádně důležitá věc. Spolupráce není možná bez naprosté důvěry,“ dodal Pavel s tím, že s Českem kooperují ty nejlepší zpravodajské služby světa.

Ředitel Koudelka varoval, že Česko musí být připraveno čelit hrozbám a hájit bezpečnost a svobodu.

„Bezpečností situace je nejvážnější od druhé světové války. Měli bychom si naprosto jednoznačně uvědomit, že to, co dělají ruští vojáci na Ukrajině, to, co dělají palestinští teroristé v Izraeli, by naprosto bez milosti a bez soucitu dělali také u nás,“ varoval Koudelka. „Musíme být připraveni se zlu postavit,“ dodal ředitel BIS.

Koudelka upozorňoval i na hrozbu návratu islámského terorismu do Evropy. „Nemůžeme ho podceňovat. To bychom měli vnímat i u nás, i přesto, že v tuto chvíli nedisponujeme žádnou informací o přímém ohrožení bezpečnosti České republiky,“ dodal Koudelka.

S prezidentem jednal i o hrozbě dezinformací.

„Boj s dezinformacemi je věcí, která je zlehčovaná, někdy i vysmívaná, ale je to zásadní problém,“ uvedl Pavel. „Našim protivníkům se zatím daří zasévat nedůvěru ve státní instituce, daří se jim prezentovat realitu v jiné podobě, než se odehrává. V konečném důsledku to může mít zásadní bezpečnostní dopady. Dezinformace může vyvolat paniku i vlnu násilí,“ uvedl prezident.

Ten byl po Václavu Havlovi druhou hlavou státu, která BIS navštívila.

Zdroj: Seznam Zprávy

Cvičení Loyal Leda 2024

V polovině března skončilo v České republice alianční cvičení Loyal Leda 2024 (LOLE24), které procvičilo společné vedení operací kolektivní obrany. Loyal Leda navazovalo na Steadfast Defender – největší výcvik NATO od dob studené války, který letos probíhá napříč státy Aliance.

Hlavním partnerem české armády byl německo-nizozemský sbor (1GNC), který na našem území rozvinul hlavní a předsunuté velitelské stanoviště, a to na letišti v Bechyni a na cvičišti Tisá. Bylo to vůbec poprvé, co v České republice cvičilo sborové velitelství. Téměř 750 aliančních vojáků z dvanácti zemí, kteří jsou součástí velitelství 1GNC procvičilo plánování a řízení operací, které by byly v případě potřeby vedeny Aliancí.

Čeští vojáci byli zapojeni ve velitelských strukturách 1GNC v Bechyni i Tisé a také v tzv. Response Cell (RC) hrající úlohu fiktivního velitelství 10. mechanizované divize a jednotek bojové podpory a bojového zabezpečení (např. protivzdušné obrany nebo průzkumu), které spadají do podřízenosti 1GNC. Činnost divizí byla simulovaně sehrána ve výcvikovém středisku společných sil NATO (Joint Force Training Centre, JFTC) v polské Bydhošti, které je vybaveno technologiemi pro počítačově podporovaná cvičení takového rozsahu.

Velký přínos pro Armádu ČR

Scénář cvičení vycházel z reakce na hypotetickou agresi protivníka proti členské zemi NATO a aktivace článku 5 Severoatlantické smlouvy. Vojenští lídři trénovali širokou škálu možných výzev moderní hybridní války až po různé druhy útoků z vesmírné nebo kybernetické domény. „Konkrétně jsme cvičili veškeré velitelské procesy, aby byli vedoucí důstojníci schopni velet tisícům vojáků v konfliktu vysoké intenzity. Naším cílem byl hlavně nácvik rozhodovacích procesů a reakcí štábů týkajících se nejen aktuálního přeskupování jednotek, ale i dlouhodobějšího plánování bojové činnosti,“ upřesnil velitel 1GNC generálporučík Nico Tak.

Cvičení proběhlo s počítačovou podporou, tzv. Computer Assisted Excercise (CAX). V praxi to znamená, že všechny manévry a incidenty proběhly pouze simulovaně, a to právě s využitím JFTC v polské Bydhošti. Útoky na infrastrukturu, vojska, kulturní dědictví napadené země, pohyb migrantů, kybernetické útoky, humanitární krize nebo například působení přírodních jevů, jako je geomagnetická bouře. To je jen drobný výčet z téměř tisíce incidentů, pokrývajících široké spektrum možných událostí.

Česká republika jako hostitelská země obstála na jedničku

Armáda ČR byla v tomto cvičení také hostitelem zahraničních vojáků a jejím úkolem bylo všestranně jim obstarat zázemí i pobyt na našem území. Kompletní podporu od zabezpečení infrastruktury, logistiky až po střežení samotných velitelských stanovišť zajišťovaly na čtyři stovky českých vojáků včetně vojáků aktivní zálohy.

Zdroj: Armáda České republiky

Rusko: teror v Moskvě

Policie v Rusku zadržela 11 lidí, kteří mají být zapojeni do pátečního útoku v koncertním sále Crocus City Hall ve městě Krasnogorsk nedaleko Moskvy. Mezi nimi mají být i čtyři útočníci. Střelba si vyžádala nejméně 150 obětí a dalších více než 140 lidí je zraněných. Očekává se, že počet mrtvých ještě poroste. Rusko vyhlásilo na 24. březen státní smutek.

V sobotu dopoledne podle agentury TASS oznámil ředitel ruské tajné služby FSB, že zadrželi 11 lidí včetně dvou údajných útočníků, kteří mají mít na svědomí páteční útok v koncertním sále Crocus City Hall. Jeden ze zadržených při výslechu uvedl, že byl naverbován na sociální síti Telegram. Za útok mu prý bylo nabídnuto 500 tisíc rublů, tedy zhruba 127 tisíc korun.

Poslanec Státní dumy Alexander Khinshtein ještě předtím informoval, že v autě podezřelých nalezli útočné pušky AKM a pasy občanů Tádžikistánu. „Podle předběžných informací byl Renault, ve kterém podezřelí jeli, objeven v noci u vesnice Chatsun v Brjanské oblasti. Vůz na žádost strážců zákona nezastavil a pokusil se ujet,“ napsal na kanálu Telegram.

Policisté tak vůz začali pronásledovat, museli po něm i střílet. Auto se nakonec převrátilo. „Jeden terorista byl zadržen na místě, zbytek zmizel v lese. V důsledku pátrání byl přibližně ve 3:50 odhalen a zadržen druhý podezřelý. Po zbytku pokračuje pátrání,“ popsal. Informace o dalších devíti zadržených se objevila v sobotu dopoledne.

K teroristickému útoku se už po několika hodinách od něj přihlásil Islámský stát. FSB tvrdí, že zadržení podezřelí měli mít kontakty na Ukrajině. Údajně se snažili utéct směrem k rusko-ukrajinské hranici.

Brjanská oblast, kde skupinu policie dostihla, leží skutečně v blízkosti hranic Ruska s Ukrajinou a Běloruskem. Kyjev odmítá, že by měl s masakrem cokoliv společného.
Pachatelé měli střelbu v koncertním sále rozpoutat v pátek okolo šesté hodiny večer našeho času. Útočníci v maskovaném oblečení měli vtrhnout o objektu a začít střílet. Podle svědků zazněl i výbuch.

Tamní média původně hovořila o 12 obětech, během několika hodin se jejich počet vyšplhal na více než 100. Podle telegramového kanálu 112 jich má být minimálně 150. Mezi mrtvými jsou i dětí. Příčinami úmrtí byla střelná poranění a otravy zplodinami ohně. Útok si vyžádal také minimálně 146 zraněných.

Ruský prezident Vladimir Putin označil čin za „krvavý teroristický útok“. Na 24. března vyhlásil státní smutek.

Zdroj: TN.cz

Mezinárodní konference „Leadership & Politics & Governance in Turbulent Times“

Ve dnech 14. a 15. března 2024 se úspěšně uskutečnila mezinárodní konference s názvem „Leadership & Politics & Governance in Turbulent Times: Global and Geopolitical Challenges in a Changing Europe“, kterou organizovala Katedra regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE Praha ve spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami. Konference tematicky navázala na sérii konferencí, které již byly realizovány v květnu 2023 v Newcastlu (Northumbria University, Velká Británie) a v říjnu 2023 v Angers (ESSCA School of Management, Francie).

Letošní konference v Praze se účastnilo v obou konferenčních dnech téměř 50 účastníků, z toho 40 osobní formou a 10 on-line formou.

Na konferenci vystoupili nejvýznamnější odborníci v tématu Leadership studies, kterými byli např. prof. Markku Sotarauta (Tampere university, Finsko), prof. Joyce Liddle a prof. John Shutt (Northumbria University), prof. Ignazio Cabras ESSCA School of Management), a další. Z českých přednášejících lze zmínit např. doc. Tomáše Hudečka (bývalý primátor Hl. m. Prahy) a doc. Mariana Piechu (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Hlavní diskutovaná témata se týkala faktorů a současných trendů, které zásadním způsobem ovlivňovaly a stále ovlivňují Leadership aktérů působících na evropské, národní, regionální i lokální úrovni. Zásadní byla témata spojená s vlivem současného filozofického přístupu EU k formování hospodářské politiky založené na zeleném růstu (green growth) a strategicky na nízko-uhlíkové, resp. bezemisní ekonomiky v horizontu do roku 2050. Tento politicko-ekonomický kontext byla a je dále ovlivňován dopady pandemických opatření na situaci v jednotlivých státech, regionech i obcích, a dále geopolitickými trendy spojené s migrační krizí (zejména od roku 2015) a dopady války na Ukrajině v širším rozměru, tj. energetické krize. Jednotlivé prezentované příspěvky přinesly velmi dobré zacílené přednášky, které z různých perspektiv reflektovaly tyto trendy s ohledem na roli, význam a možnosti Leadership.

Organizátoři konference prof. Martin Pělucha a Ing. Martina Kubíková připraví během jarních měsíců ve spolupráci s partnerskými zahraničními univerzitami sborník z konference, ve kterém budou zahrnuty kromě abstraktů jednotlivých příspěvků také širší vyhodnocení hlavních zjištění a poznatků z konference. Sborník bude vydán univerzitním nakladatelstvím Acta Oeconomica Pragensia.

Zdroj: Vysoká škola ekonomická

Chcete pilotovat F-35 či americké vrtulníky? Univerzita obrany od září otevře nový studijní program

Do konce března je možné podat přihlášku do nového studijního programu Vojenský letový provoz. Na rozdíl od stávajícího pětiletého magisterského, bude pouze bakalářské a o rok a půl kratší. Po absolvování a následném výcviku u příslušných útvarů se noví piloti budou moci těšit, že usednou do kokpitů nejmodernější techniky.

Důvodem otevření nového studijního programu je potřeba zefektivnit doplňování personálu pro nově pořizovanou leteckou techniku – zejména pro letouny F-35 a vrtulníky Venom a Viper.

„Reagujeme na požadavky a potřeby Ministerstva obrany a Vzdušných sil Armády ČR na přípravu vojenských pilotů v co nejkratším čase tak, aby jim bylo poskytnuto nezbytné teoretické vzdělání a praktický letecký výcvik,“ vysvětluje plukovník gšt. Michal Kudyn z Velitelství vzdušných sil AČR s tím, že kratší doba strávená studiem na vojenské vysoké škole v ČR také zvýší atraktivitu studia u případných uchazečů.

Nový bakalářský studijní program Vojenský letový provoz nahradí specializace Vojenský pilot a Řídící letového provozu. Ke studiu v akademickém roce 2024/25 bude přijato pro obě specializace celkem 20 studentů, z toho 12 pro všechny druhy letectva, tj. taktické, dopravní a vrtulníkové. Stávající studenti magisterského oboru jej dostudují, noví se už přijímat nebudou a program bude s tímto rokem uzavřen.

„Do pilotní specializace se nyní počítá s 12 studenty. Jedná se o číslo, které vychází z předpokládaných potřeb armády v době dokončení studia. Vezměme v úvahu, že v momentě, kdy skončí tito studenti svůj bakalářský běh, dostudují i magistři stávajícího pětiletého studia,“ vysvětluje major Aleš Svoboda, stíhací pilot Velitelství Vzdušných sil AČR.

Pouze bakalářské studium není v západních armádách ničím výjimečným. „Univerzita obrany Brno je tu zejména od toho, aby vybavila budoucí důstojníky teoretickou základnou, na kterou je pak nutné u útvaru navázat specificky zaměřeným výcvikem, dalšími odbornými kurzy nebo samostatným vzděláváním, které je u létajícího personálu součástí jejich profesního života,“ upozorňuje plukovník Kudyn.

Úvodní praktický výcvik absolvují studenti už během studia. Podle studijních výsledků a dalších schopností jsou pak přiřazeni ke konkrétnímu druhu letectva. Další letecký výcvik je pak čeká na konci studia – konkrétně v Centru leteckého výcviku v Pardubicích. „Po absolvování Univerzity obrany zamíří k útvaru, odkud jsou ihned odesláni do CLV, kde podstupují další výcvik, tentokrát v délce dvou až tří let,“ vysvětluje major Svoboda.

Vzdušné síly nyní podle něj čeká přechodné období, kdy část nových pilotů ještě projde současnými stroji, přičemž další už půjdou přímo na nové. „Zatímco stávající studenti, předurčení pro taktické letectvo, budou před přechodem na F-35 létat ještě na L-159, případně na Gripenu, u studentů nového programu je předpoklad, že půjdou z cvičných L-39NG rovnou na letouny páté generace,“ upozorňuje.

Nákup 24 amerických F-35A Lightning II odsouhlasila vláda v září 2023, smlouva byla podepsána 29. ledna 2024. První stroje by měly do ČR dorazit v roce 2031, poslední do roku 2035, dokdy by měla česká armáda používat švédské letouny JAS-39 Gripen. Vzdušné síly AČR také obdrží celkem 20 vrtulníků systému H-1, 12 z toho nových. V armádě nahradí zastaralé Mi-35/24V.

Zdroj: Univerzita obrany

Prague Cyber Security Conference 2024

Česká republika a Spojené státy americké uspořádaly dne 18. března 2024 v Praze na okraj Prague Cyber Security Conference první bilaterální dialog o kybernetické bezpečnosti. Česká republika a Spojené státy si připomněly páté výročí přijetí Pražských návrhů, které představují významný milník v podpoře bezpečného rozvoje sítí nové generace ve světovém měřítku. Česká republika a Spojené státy znovu potvrdily svůj společný závazek rozvíjet důvěryhodnou infrastrukturu informačních a komunikačních technologií (ICT), a to i v souvislosti s 6G sítěmi a podmořskými kabely.

Představitelé USA a České republiky se zabývali širokou škálou kybernetických a digitálních otázek. Obě strany zopakovaly svůj závazek podporovat otevřený, svobodný, globální, interoperabilní, bezpečný a spolehlivý internet a stabilní kyberprostor, a chránit a respektovat lidská práva na internetu. Obě strany znovu potvrdily svůj závazek čelit škodlivému chování autoritářských států v kyberprostoru.

Představitelé zdůraznili význam ochrany integrity informací a zamezování všem formám jejího narušování. Diskutovali o významu budování pojistek ve veřejné digitální infrastruktuře, které by chránily bezpečnost a soukromí uživatelů a zároveň rozvíjely inkluzivitu.  Účastníci si rovněž vyměnili zkušenosti týkající se ochrany dětí v digitálním prostoru.

Obě strany poukázaly na nárůst škodlivých kybernetických aktivit státních i nestátních aktérů proti kritické infrastruktuře. Spojené státy a Česká republika se vzájemně informovaly o změnách  vnitrostátních strategií a politik z nedávné doby. Obě strany diskutovaly o možnostech prohloubení spolupráce, mimo jiné posílením sdílení informací mezi týmy pro reakci na počítačové hrozby (CERTs) o kybernetických hrozbách a zranitelnostech, spoluprací na kybernetických cvičeních, řešením rizik spojených s umělou inteligencí v kontextu kybernetické bezpečnosti, a řešením výzev v oblasti kvantově odolné kryptografie.

V souvislosti s vážnou hrozbou, kterou představuje ransomware, obě strany diskutovaly o způsobech posílení spolupráce v oblasti boje proti kyberkriminalitě a narušování činnosti škodlivých kybernetických aktérů, a to i v rámci International Counter Ransomware Initiative. Česká republika zmínila svou nedávnou účast na operaci DYING EMBER, mezinárodním úsilí proti více než tisícovce kompromitovaných routerů patřících nic netušícím obětem ve Spojených státech a jinde po celém světě, které byly zneužity škodlivými národními aktéry v Rusku, aby jim usnadnily sběr strategických zpravodajských informací. Obě strany jednaly o vzájemných opatřeních k posílení odstrašujících kapacit, včetně rozvoje kybernetických schopností, připravenosti v kyberprostoru a atribucí  škodlivých kybernetických aktivit.

Spojené státy a Česká republika zdůraznily význam transatlantické spolupráce v oblasti nových a přelomových technologií. Obě strany se rozhodly rozšířit dvoustrannou spolupráci se zvláštním důrazem na umělou inteligenci a kvantové technologie, včetně výzkumu a vývoje v oblasti kvantových věd a kvantové výpočetní techniky, a prozkoumat nové možnosti pro zapojení svých výzkumných institucí a průmyslových odvětví. Obě strany si rovněž vyměnily názory na relevantní přístupy k regulaci v oblasti umělé inteligence a rozhodly se pokračovat ve spolupráci při podpoře zodpovědných inovací v oblasti AI, které respektují lidská práva, bezpečnost a sdílené demokratické hodnoty, a to i v rámci Globálního partnerství pro umělou inteligenci.

V oblasti kybernetické diplomacie obě strany projednaly pokrok Otevřené pracovní skupiny pro bezpečnost používání informačních a komunikačních technologií v kontextu mezinárodní bezpečnosti a status Ad hoc výboru pro kyberkriminalitu a odhodlání pokračovat ve vzájemné spolupráci v mezinárodních organizacích. Spojené státy a Česká republika se rozhodly dále koordinovat úsilí v budování odolnosti a kybernetických kapacit v dalších zemích a regionech, mimo jiné na Ukrajině, Západním Balkáně, Latinské Americe, Karibiku, jakož i v Indo-Pacifiku.

Jennifer Bachus, hlavní zástupkyně náměstka pro kyberprostor a digitální politiku Ministerstva zahraničí věcí USA, a Kateřina Sequensová, vrchní ředitelka Sekce mimoevropských zemí, hospodářské a rozvojové spolupráce zahájily dialog úvodním slovem, v němž zdůraznily vztahy a spolupráci mezi USA a Českou republikou v oblasti kybernetiky a digitálních technologií. Dialogu předsedali Liesyl Franz, zástupkyně náměstka pro mezinárodní kybernetickou bezpečnost Úřadu pro kybernetický prostor a digitální politiku Ministerstva zahraničních věcí USA, a velvyslanec Richard Kadlčák, zvláštní zmocněnec pro kybernetický prostor Ministerstva zahraničních věcí ČR. Spojené státy americké byly dále zastoupeny Ministerstvem vnitřní bezpečnosti, Agenturou pro kybernetickou bezpečnost a infrastrukturu, Ministerstvem obrany, Federálním úřadem pro vyšetřování, Federální komunikační komisí, Národní bezpečnostní agenturou a Ministerstvem obchodu.  Českou republiku zastupovaly Ministerstvo zahraničních věcí, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Nejvyšší státní zastupitelství, Národní úřad pro boj proti organizovanému zločinu, Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, Ministerstvo obrany, Velitelství kybernetických sil a zpravodajské služby.

V těchto dnech také proběhla Prague Cyber SecurityConference 2024 pod záštitou NÚKIB. Letošní akce měla zvláštní význam, protože si připomínáme páté výročí přijetí Pražských návrhů na zabezpečení 5G přijatých v roce 2019. Tyto návrhy představují významný milník v celosvětovém hledání bezpečných a důvěryhodných dodavatelů pro sítě nové generace.

Program byl zaměřen na globální výzvy a příležitosti pro spolupráci založenou na společných demokratických hodnotách a sdílených prioritách. Diskuse se ponořila do přístupu mnoha zúčastněných stran ke kybernetické bezpečnosti a vznikajícím a převratným technologiím v kontextu národní a mezinárodní bezpečnosti.

„Vzhledem k proměně mezinárodního prostředí je nezbytné, aby demokratické státy držely pospolu. Chránit naše hodnoty musíme nejen offline ale i online. Je potřeba vést i konstruktivní dialog o našich pozicích se zeměmi napříč všemi kontinenty. Kybernetická diplomacie je jedním z hlavních pilířů naší obrany a bezpečnosti,“ dodává k letošnímu programu ministr Lipavský.

I z těchto důvodů podnikl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský cestu za demokratickými partnery do regionu Indo-Pacifiku, aby s nimi mohl přímo diskutovat o současné kybernetické bezpečnosti. Indo-Pacifik je jedním z hlavních hybatelů světového technologického a sociálního růstu, který čelí řadě výzev stejně jako my, zejména ze strany Číny. Konkrétně navštívil Indii, Austrálii a Japonsko.

Rostoucí význam kyberbezpečnosti potvrzuje i fakt, že v Austrálii byl zřízen post kybernetické attaché pro region Indo-Pacifiku, který za NÚKIB zastává Veronika Kolek Netolická.

„Česká diplomacie musí být schopna čelit kybernetickým výzvám a plnit tak svou bezpečnostní roli. Z těchto důvodů i po transformaci zůstává agenda kybernetické bezpečnosti mezi prioritními úkoly, které se bude nadále věnovat sekce bezpečnostní a multilaterální, protože diplomacie má za úkol nás bránit,“ dále komentuje ministr Lipavský změny na ministerstvu.

Tímto společným prohlášením potvrzujeme náš zájem na ochraně kybernetického prostoru, podporu kybernetické diplomacie a důležitost spolupráce napříč státní správou. Jsme připraveni spolupracovat na dosažení společných cílů a vytvářet bezpečnější a odolnější prostředí pro Česko.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

15. březen 1939

Je tomu 85 let od počátku nacistické okupace naší vlasti.

Tzv. Protektorát Böhmen und Mähren trval od 16. 3. 1939 dlouhých 6 let (po celou dobu 2. světové války), kdy soustavně terorizoval české obyvatelstvo.

Tato neblahá a traumatizující historická etapa zůstává mementem pro všechny další generace.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO