Slovo prezidenta ČAKO

Vážení a milí,

celé období březen až červen 2022 se neslo, bohužel, ve stínu pokračující ruské invaze na Ukrajinu a současně, bohudík, ve znamení jednotného a rozhodného postupu členských států Evropské unie a Severoatlantické aliance. Právě na udržení této jednoty bude záviset další vývoj válečného konfliktu, přičemž velmi záleží na politické a ekonomické stabilitě spojenecké koalice.

ČAKO v daném období uskutečnila celou řadu originálních a podle četných ohlasů úspěšných a záslužných akcí i aktivit.

Počínaje Ceremoniálem – společenským setkáním ČAKO 10.3. v Praze, přes tradiční slavnostní pietní akt ANZAC DAY a Den vítězství dne 7.5. na zámku Tábor – Měšice až k Setkání ČAKO s osobností – Křeslu pro hosta dne 7.6. v Praze. Všechny tři uvedené významné akce naleznete popsány a zdokumentovány na tomto webu ČAKO.

Chystá se zahraniční cesta delegace ČAKO do SRN (Berlín, britský válečný hřbitov) a do Francie (Fréthun, Memorial NATO – 10. výročí odhalení memoriálu a 1. výročí inaugurace českého památníku ČAKO našim vojákům padlým v misích NATO), která proběhne ve dnech 8.-12.9.

Pracuje se na Slavnostním svatováclavském shromáždění ČAKO (konec září v Praze), kde prezident ČAKO před členy a hosty ČAKO pronese zásadní projev a předá ocenění ČAKO vybraným osobnostem české bezpečnostní komunity. Součástí shromáždění bude i kulturní a společenský program.

V přípravě je i další Setkání ČAKO s osobností – Křeslo pro hosta (termín bude oznámen).

Odborná analytická studie ČAKO „Edukační prostor pro NATO“ doc. Mužíka je dokončena a bude předložena novému vedení MŠMT s návrhem vzájemné spolupráce expertní a praktické ve prospěch českého středního školství.

Další projekt „Branná edukace“ pro střední školy je rozpracován doc. Schormem v přímé spolupráci s vedením Univerzity obrany v Brně.

Letošní květen a červen se z hlediska českých bojových tradic nesly v duchu významného 80. výročí zásadních historických událostí – atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (27.5.), barbarského vyhlazení obcí Lidice (10.6.) a Ležáky (24.6.) nacisty a hrdinné smrti našich parašutistů – atentátníků (18.6.). Čest jejich památce!

1.7. počíná české předsednictví Evropské unie. Přejme sobě a naší vládě, nechť se tohoto úkolu zhostí se ctí a důstojně!

Příjemné léto přeje

doc. Pavel Bílek

Slavnostní inaugurace Památníku ČAKO českým vojákům padlým v misích Severoatlantické aliance – NATO Memorial Federation, 11.9. 2021 ve Fréthunu (fotografka Hana Machová)

Ve dnech 8.-13.9. 2021 se uskutečnila vpravdě historická zahraniční cesta delegace ČAKO (vedené jejím prezidentem a generálem doc. Pavlem Bílkem) do SRN a Francie.

Dne 9.9. 2021 byl delegací ČAKO proveden pietní akt na Britském válečném hřbitově v Berlíně – Charlottenburgu (uctění památky a položení věnce našim padlým hrdinům).

Dne 11.9. 2021 byl delegací ČAKO odhalen Památník ČAKO českým vojenským obětem misí NATO na tradiční slavnostní pietě NATO Memorial Federation ve francouzském Fréthunu (za přítomnosti významných politických představitelů Aliance a mnoha členských států).

Následně dne 12. 9. 2021 se delegace ČAKO spolu s belgickou delegací aktivně zúčastnila odhalení Památníku francouzským vojákům padlým v první a druhé světové válce v Gravelines (autentické prostory „Hitlerova atlantického valu“).

Uvedené počiny ČAKO jsou oficiálními autoritami Francie, Velké Británie a SRN velmi kladně hodnoceny.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta ČAKO (fotograf RNDr. Milan Minčič)

V úterý 7. 6. 2022 se uskutečnilo další v řadě ze Setkání s osobností – Křeslo pro hosta. Naším vzácným hostem byla brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně.

Místem konání bylo opět Muzeum Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl mimořádný zájem (průběžně bylo přítomno 30 – 40 členů a hostů ČAKO).

Křeslo pro hosta vedl a s rektorkou – velitelkou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Po uvedení gen. prof. Kročové se jmenovaná ujala slova: představila Univerzitu obranu a její základní funkce, pohovořila o institucionální i její osobní vizi rozvoje této jediné vysoké státní vojenské školy. Její projev byl otevřený, zasvěcený a poutavý, což přítomní velmi ocenili. Následně s ní prezident Bílek vedl rozhovor o dalších dílčích, avšak významných vojensko – vzdělávacích otázkách. Poté následovala všeobecná diskuse, přičemž padaly k tématu orientované komentáře a dotazy a jasné, vesměs optimistické odpovědi a reakce rektorčiny.

Vyvrcholením Křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání mimořádného ocenění ČAKO, kterým je Skleněný artefakt ČAKO, rektorce – velitelce brig. gen. prof. Z. Kročové za vynikající přínos české bezpečnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve vzájemně vstřícné, přátelské atmosféře a současně ve slavnostním duchu (doprovod živé trubky). Vedení ČAKO oceňuje přístup a pevnou hodnotovou orientaci (včetně rozvojové vize Univerzity obrany) gen. prof. Kročové.

Těšíme se na další odbornou a vědeckou spolupráci s Univerzitou obrany.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

OPERACE ANTHROPOID

OPERACE ANTHROPOID – ATENTÁT NA ZASTUPUJÍCÍHO ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA REINHARDA HEYDRICHA – REKONSTRUKCE U PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ, PRAHA 27. 5. 2022 (VE FOTOGRAFII MGR. J. PARKMANA)

Vážení,

dne 10. 6. jsme si připomněli 80. výročí bestiálního vyhlazení obce Lidice nacistickými okupanty jako odvety za atentát.

Čest památce nevinných obětí – nikdy nezapomeneme!

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V úterý 7. 6. 2022 se uskutečnilo další v řadě ze Setkání s osobností – Křeslo pro hosta. Naším vzácným hostem byla brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně (viz pozvánka).

Místem konání bylo opět Muzeum Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl mimořádný zájem (průběžně bylo přítomno 30 – 40 členů a hostů ČAKO).

Křeslo pro hosta vedl a s rektorkou – velitelkou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Po uvedení gen. prof. Kročové se jmenovaná ujala slova: představila Univerzitu obranu a její základní funkce, pohovořila o institucionální i její osobní vizi rozvoje této jediné vysoké státní vojenské školy. Její projev byl otevřený, zasvěcený a poutavý, což přítomní velmi ocenili. Následně s ní prezident Bílek vedl rozhovor o dalších dílčích, avšak významných vojensko – vzdělávacích otázkách. Poté následovala všeobecná diskuse, přičemž padaly k tématu orientované komentáře a dotazy a jasné, vesměs optimistické odpovědi a reakce rektorčiny.

Vyvrcholením Křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání mimořádného ocenění ČAKO, kterým je Skleněný artefakt ČAKO, rektorce – velitelce brig. gen. prof. Z. Kročové za vynikající přínos české bezpečnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve vzájemně vstřícné, přátelské atmosféře a současně ve slavnostním duchu (doprovod živé trubky). Vedení ČAKO oceňuje přístup a pevnou hodnotovou orientaci (včetně rozvojové vize Univerzity obrany) gen. prof. Kročové.

Těšíme se na další odbornou a vědeckou spolupráci s Univerzitou obrany.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Setkání s osobností

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ na zámku Tábor – Měšice dne 7. 5. 2022 (fotografka Zdeňka Pustayová)

V sobotu 7. 5. 2022 se u Památníku ČAKO v areálu zámku Tábor – Měšice uskutečnil již tradiční pietní akt u příležitosti ANZAC DAY a DNE VÍTĚZSTVÍ a k uctění památky obětí světových válečných konfliktů a nedemokratických režimů (viz pozvánka).

Na slavnostním aktu před početnými shromážděnými členy a hosty ČAKO promluvili prezident a generál ČAKO Pavel Bílek, první viceprezident a plukovník ČAKO Jan Berwid Buquoy, viceprezident a plukovník ČAKO Miroslav Tlamicha, šéfporadce prezidenta a generála ČAKO Jaroslav Vítek (plukovník ČAKO, pověřenec Úřadu Vlády ČR) a duchovní ČAKO Ondřej Soběslavský.

Poté byl v zámeckém parku odhalen Monument česko – německého porozumění jako živý doklad vzájemného usmíření.

Následovalo pohoštění originální c. a. k. vojenské polní kuchyně (první světová válka).

Odpoledne se neslo v kulturně – pietním duchu. V zámecké kapli byla sloužena mše svatá a ve freskové komnatě zámku zazněl klavírní koncert. Program dne byl završen závěrečným slovem prezidenta a generála ČAKO a společenským setkáním účastníků piety.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Pozvanka Anzac Day VIP2022

ANZAC DAY a DEN VÍTĚZSTVÍ na zámku Tábor – Měšice dne 7. 5. 2022 (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V sobotu 7. 5. 2022 se u Památníku ČAKO v areálu zámku Tábor – Měšice uskutečnil již tradiční pietní akt u příležitosti ANZAC DAY a DNE VÍTĚZSTVÍ a k uctění památky obětí světových válečných konfliktů a nedemokratických režimů (viz pozvánka).

Na slavnostním aktu před početnými shromážděnými členy a hosty ČAKO promluvili prezident a generál ČAKO Pavel Bílek, první viceprezident a plukovník ČAKO Jan Berwid Buquoy, viceprezident a plukovník ČAKO Miroslav Tlamicha, šéfporadce prezidenta a generála ČAKO Jaroslav Vítek (plukovník ČAKO, pověřenec Úřadu Vlády ČR) a duchovní ČAKO Ondřej Soběslavský.

Poté byl v zámeckém parku odhalen Monument česko – německého porozumění jako živý doklad vzájemného usmíření..

Následovalo pohoštění originální c. a. k. vojenské polní kuchyně (první světová válka).

Odpoledne se neslo v kulturně – pietním duchu. V zámecké kapli byla sloužena mše svatá a ve freskové komnatě zámku zazněl klavírní koncert. Program dne byl završen závěrečným slovem prezidenta a generála ČAKO a společenským setkáním účastníků piety.

Pavel Bílek, prezident a generál ČAKO

Pozvanka Anzac Day VIP2022

Ceremoniál ČAKO v Muzeu Policie ČR

Dne 10.3. 2022 se ve společenských prostorách Muzea Policie ČR uskutečnil ceremoniál – slavnostní setkání členů, příznivců a blízkých spolupracovníků ČAKO. Prezident P. Bílek v reakci na aktuální ruskou invazi na Ukrajinu seznámil přítomné s publikovaným Prohlášením ČAKO v této věci a následně byla vzdána úcta civilním obětem této absurdní války.

Dále připomněl významná institucionální výročí – 30 let od založení Československého atlantického klubu a 23 let od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance.

Upozornil i na významná osobní jubilea – nedožité 105. narozeniny právě zesnulého Eduarda Hroznýše Marka, čestného člena ČAKO, 95. narozeniny armádního generála Ing. Karla Pezla, čestného člena ČAKO, 90. narozeniny brig. gen. Ing. Zdeňka Čeřovského, čestného člena ČAKO, 83. narozeniny plk. doc. Ing. Stanislava Schorma, CSc., čestného člena ČAKO a dalších.

Poté prezident P. Bílek vedl rozhovor s plk. doc. Stanislavem Schormem, který se v Křesle pro hosta vyznal ze svých celoživotních aktivit v oblasti bezpečnosti a spolupráce s NATO v rámci jeho působení na Vojenské akademii, respektive Univerzitě obrany v Brně.

Na závěr setkání prezident P. Bílek vyhlásil zřízení čestného titulu Veterán XX. století při ČAKO a jeho vedením pověřil plk. Ing. Jaroslava Vítka, MBA.

Po oficialitách následovala neformální část setkání, kde přítomní rozvinuli bohatou diskusi o současné bezpečnostní situaci v Evropě a perspektivách evropské bezpečnostní architektury.

Pavel Bílek, Prezident ČAKO

remoniál v Muzeu Policie

Slavnostní Svatováclavské shromáždění ČAKO

Na této slavnostní a reprezentativní akci ČAKO, která se uskutečnila dne 30. 9. 2021 v Praze na Újezdě, vystoupili se zásadními bezpečnostními projevy doc. JUDr. Pavel Bílek, Ph.D., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (Úvod, Euroatlantická civilizace v proměnách času a právo na bezpečnost) a Ing. Jaroslav Vítek, MBA, zmocněnec Úřadu vlády ČR, šéfporadce prezidenta ČAKO a plukovník ČAKO (Evropská kolektivní bezpečnost – současné hrozby a výzvy). V závěru bylo uvedenými řečníky zformulováno Bezpečnostní poselství ČAKO.

Prestižní ocenění ČAKO při této příležitosti obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) genmjr. Mgr. Vladislav Husák, emeritní prezident Policie ČR

– Skleněný artefakt ČAKO za vynikající přínos bezpečnosti ČR.

2) genpor. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MBA, 1. zástupce náčelníka Gen. štábu Armády ČR

– Skleněný artefakt ČAKO za vynikající přínos bezpečnosti ČR

3) prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., prorektor Univerzity Karlovy v Praze

– Skleněný artefakt ČAKO za vynikající přínos ke kultivaci české společnosti

4) brig. gen. JUDr. Libor Lochman, ředitel URNA Policie ČR

– Čestné uznání ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR

5) plk. v. v. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., vedoucí katedry kriminalistiky VŠFS

– Čestné uznání ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR

6) Ing. Karel Charanza, ekonomický diplomat MZV ČR

– Děkovný list ČAKO za významný přínos k bezpečnosti ČR

7) plk. v. v. prim. MUDr. Lubomír Šindelář, primář Ústavu leteckého zdravotnictví

– Děkovný list ČAKO za významný přínos k bezpečnosti ČR

Slavnostní program byl podtržen Svatováclavským chorálem, Pochodem maršála Radeckého a Státní hymnou ČR, vše ztvárněno živými hudebními vstupy trubky.

Součástí slavnosti byl taktéž kulturní program v podobě chvilky poezie a pěveckého operního vystoupení. Po skončení formální části následovalo neformální setkání a debaty u kvalitního pohoštění.

Svatováclavské shromáždění ČAKO se následně dočkalo velmi příznivých odezev ze strany hostů i členů ČAKO.

Pavel Bílek, Prezident a generál ČAKO

Inaugurace Cyklu ČAKO Setkání s osobností

Inaugurace Cyklu ČAKO Setkání s osobností české bezpečnostní komunity – Setkání s genmjr. Mgr. Vladislavem Husákem, emeritním prezidentem a vysokým služebním funkcionářem Policie ČR v posledních třiceti letech, se uskutečnilo v klubu Muzea Policie ČR, Praha 2 – Karlov dne 25. 10. 2021 ve formátu Křesla pro hosta. Účastníky přivítal a s hostem rozmlouval doc. Pavel Bílek. Setkání se zúčastnilo 15 zájemců z řad ČAKO. Prezident Bílek vedl s prezidentem Husákem debatu na téma vnitřní bezpečnosti ČR a na téma poslání a stavu české policie v minulosti, současnosti a budoucím výhledu, a to cca po dobu 90 minut. Následujících zhruba 30 minut bylo věnováno dotazům, námětům a vzájemné diskusi členů ČAKO s prezidentem Husákem.

Přibližně po dvou hodinách byla formální část ukončena a následovala neformální interaktivní část u připraveného kvalitního občerstvení.

Celé setkání bylo naším hostem hodnoceno jako velmi přínosné a panuje jednoznačná shoda v další vzájemné odborné spolupráci mezi ním jakožto mimořádnou policejní osobností ČR a vedením ČAKO.

Příští Setkání ČAKO je připraveno s genpor. Ing. Mgr. Jaromírem Zůnou, Ph.D., MBA, 1. zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR a s brig. gen. prof. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D., rektorkou – velitelkou Univerzity obrany. Setkání se uskuteční v závislosti na vývoji pandemické situace.

V budoucnu jsou plánována také Setkání ČAKO se zahraničními osobnostmi – představiteli bezpečnostní komunity. Vše závisí na aktuálních cestovatelských možnostech.

Pavel Bílek, Prezident a generál ČAKO

Poradní sbor Prezidenta a generála České atlantické komise

pplk. v. v. Ing. Jaroslav Vítek, MBA, plk. ČAKO

šéfporadce pro oblast strategickou a projektovou

PhDr. Mgr. Pavel Hájek, plk. ČAKO

poradce pro oblast vnitřní bezpečnosti

JUDr. Jitka Lenková, mjr. ČAKO

poradkyně pro oblast juristickou a publicistickou

Hana Machová, por. ČAKO

poradkyně pro oblast kulturní a proviantní

pplk. v. v. Petr Mrázek, pplk. ČAKO

poradce pro oblast vnější bezpečnosti

pplk. v. v. RNDr. Milan Minčič, plk. ČAKO

poradce pro oblast forenzních policejních disciplín

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc., plk. ČAKO

poradce pro oblast akademickou a vzdělávací

plk. v. v. prim. MUDr. Lubomír Šindelář

poradce pro oblast vojenského zdravotnictví

Ing. Ludvík Šlancar, CSc., OEVE, Col. h. c.

poradce pro oblast technologickou a enologickou

Praha, leden 2022

Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c.

Prezident a generál ČAKO

Čestní členové České atlantické komise

brig. gen. v. v. Ing. Zbyněk Čeřovský

PhDr. Jiří Hýbner in memoriam

Eduard „Hroznýš“ Marek, Col.-Com. 

arm. gen. v. v. Ing. Karel Pezl

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

Karel kníže Schwarzenberg

JUDr. Jiří Štěpanovský, CSc. in memoriam

OMNIA PRAECLARA RARA

Praha, leden 2022

Doc. JUDr. et  Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c.

Prezident a generál ČAKO