Rozhodnutí Prezidenta ČAKO

Ke dni 6. 6. 2023 tímto zřizuji Skupinu mladých euroatlantiků ČAKO. Vedoucím jmenuji k témuž datu pana Ondřeje Rocha, poručíka ČAKO.

Činnost mladých českých atlantiků má historicky v ČAKO velkou tradici, přeji mnoho úspěchů i osobního uspokojení z výsledků tvůrčí práce!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

HENRY KISSINGER STOLETÝ

27. května se dožívá věku 100 let legendární americký státník a diplomat Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničí USA a hlavní bezpečnostní poradce prezidentů USA.

Tato diplomatická legenda si stále ve společnosti udržuje velký vliv.

Přejeme pevné zdraví!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

TEREZÍNSKÁ TRYZNA

Vážení,

dnes si připomínáme oběti nacistického holocaustu prostřednictvím symbolického vzpomínkového aktu v bývalém terezínském ghettu (současném Památníku Terezín).

Čest všem obětem nacistické genocidy – nikdy nezapomeneme!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Audience u císaře Karla I. (29. 4. 2023, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)

Prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek se jako čestný host zúčastnil tradiční Audience u císaře Karla I. pod záštitou JCKV arcivévody Karla Habsburského, hlavy Domu Rakouského – viz níže přiložená pozvánka a program.

Tato kulturně-historická událost má svoji letitou tradici, která upomíná na mírové snahy posledního držitele brandýského panství, blahoslaveného Karla I., v poslední fázi 1. světové války.

Vědomí společných křesťanských tradic a hodnot, z nichž vyrostla naše evropská civilizace, je zvláště významné v dnešní době relativizace hodnot a rozkolísaného vývoje postmoderní společnosti obecně.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Slovo Prezidenta

Drazí čtenáři,

jaro je po chladném a deštivém dubnu v plném rozpuku s předzvěstí horkého léta.

Ruská invaze na Ukrajinu stále trvá, spojenecká všestranná pomoc Ukrajině neopadá, očekává se ukrajinská protiofenziva. Stále častější a ničivější jsou hackerské útoky v České republice (cílící i na ČAKO) a další formy hybridních útoků. Nicméně se zdá, že evropská (dosud křehká) bezpečnostní resilience může v čase posilovat, což je dobrá zpráva.

V dubnu ČAKO uskutečnila jednu ze svých dvou hlavních akcí v roce – Slavnostní pietu ANZAC DAY a DEN VÍTĚZSTVÍ, tentokrát spojenou s oslavou 30. výročí založení (registrace) ČAKO. Celodenní akce v sobě zahrnula:

slavnostní pietní akt v zámeckém parku, slavnostní mši svatou v zámeckém kostele, ceremonii hodnostního a funkčního jmenování členů ČAKO v Rytířském sále zámku, komorní koncert ve freskovém sále zámku a společenské setkání. Slavnost se tradičně uskutečnila v areálu barokního zámku Tábor – Měšice, a to s vynikajícími ohlasy zúčastněných hostů. Více čtěte v CZAFO 2/2023 a na našem webu www.cakomise.cz.

V červnu bude provedeno významné Křeslo pro hosta – setkání s osobností české bezpečnostní komunity.

Uvítáme hned dvě osobnosti z různých oblastí profesního života – plk. doc. Felixe Černocha, CSc. (emeritního rektora a dlouholetého odborníka Ministerstva obrany ČR) a pana Romana Cabálka (emeritního generálního ředitele Microsoft ČR a současného generálního ředitele Dell Technologies ČR, experta na kybernetickou bezpečnost, informační technologie a management).

ČAKO intenzivně pokračuje ve spolupráci s našimi partnery tuzemskými a zahraničními, a to i na konkrétní projektové bázi.

Sledujte oficiální web ČAKO, který je neustále aktualizován a je plný zajímavých textů a obrazové dokumentace (Slavnostní pieta ČAKO, korunovace britského krále, Den vítězství atd).

Milí kolegové, vážení přátelé, řiďme se vlastním rozvinutým rozumem, nepodléhejme žádným laciným pokusům indoktrinace, kampaním a (kvazi)ideologiím.

Nebuďme pouhými „postmodernisty“ a „korektivisty“, buďme autenticky sebou samými – samostatně myslícími a zásadově (ve prospěch demokratického právního státu) jednajícími subjekty.

S přáním příjemného a ozdravujícího léta

Váš

Doc. Pavel Bílek

DNY VÍTĚZSTVÍ

Ve dnech 5. – 9. 5. si připomínáme konečné osvobození našeho území – vítězství nad fašistickými (nacistickými) okupanty a konec 2. světové války v Evropě.

Čest a sláva našim hrdinům – obráncům vlasti, a to na všech frontách! Nezapomeneme!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Korunovace

Dne 6. 5. 2023 se v Londýně uskutečnil velkolepý ceremoniál korunovace britského krále Karla III. Celý náročný akt (po 70ti letech) v sobě historicky a kulturně nese zásadní hodnotovou symboliku a poselství. Vnímejme je! Bůh chraň krále!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2023) ve fotografii Mgr. Dariany Kričkové

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 30 LET EXISTENCE ČAKO (22. 4. 2023, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 22. 4. 2023 se v zámeckém areálu Tábor- Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením velkověnce Uniformovaného sboru ČAKO tentokrát ve spojení s oslavou 30. výročí založení (právní registrace) ČAKO.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, dr. J. Berwid – Buquoy, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář O. Soběslavský). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen excelentní živou trubkou (Mgr. M. Trungelová) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele s živými vstupy saxofonu a trubky (souběžně prohlídka zámeckých interiérů). Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů nově přijatým členům ČAKO.

Následně ve freskovém sále zámku zazněl klavírní koncert klasické hudby (Mgr. Beránek), kdy některé skladby byly ztvárněny společně s trubkou. Celé vystoupení bylo doplněno slovem poezie (P. Ermite).

Na závěr dne proběhla v zámeckém interiéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení). Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to pro kultivaci kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze k němu přidala ještě Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

     

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2023) ve fotografii Zdeňky Pustayové

 

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 30 LET EXISTENCE ČAKO (22. 4. 2023, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 22. 4. 2023 se v zámeckém areálu Tábor- Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením velkověnce Uniformovaného sboru ČAKO tentokrát ve spojení s oslavou 30. výročí založení (právní registrace) ČAKO.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, dr. J. Berwid – Buquoy, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář O. Soběslavský). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen excelentní živou trubkou (Mgr. M. Trungelová) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele s živými vstupy saxofonu a trubky (souběžně prohlídka zámeckých interiérů). Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů nově přijatým členům ČAKO.

Následně ve freskovém sále zámku zazněl klavírní koncert klasické hudby (Mgr. Beránek), kdy některé skladby byly ztvárněny společně s trubkou. Celé vystoupení bylo doplněno slovem poezie (P. Ermite).

Na závěr dne proběhla v zámeckém interiéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení). Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to pro kultivaci kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze k němu přidala ještě Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

 

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ ČAKO (Tábor, 2023) ve fotografii Mgr. Jana Parkmana

SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ A OSLAVA 30 LET EXISTENCE ČAKO (22. 4. 2023, ZÁMEK TÁBOR – MĚŠICE)

V sobotu 22. 4. 2023 se v zámeckém areálu Tábor- Měšice uskutečnila tradiční výše uvedená PIETA ČAKO s položením velkověnce Uniformovaného sboru ČAKO tentokrát ve spojení s oslavou 30. výročí založení (právní registrace) ČAKO.

V krásném (slunečném a teplém) dni se sešlo cca 50 účastníků akce, kteří vyslechli projevy a pozdravy reprezentantů ČAKO (doc. P. Bílek, dr. J. Berwid – Buquoy, Ing. M. Tlamicha, Ing. J. Vítek, farář O. Soběslavský). Prezident a generál ČAKO doc. P. Bílek tlumočil v úvodu PIETY zdravice čestných členů ČAKO, mnoha významných představitelů – státníků, akademiků, šéfů bezpečnostních sborů a Armády ČR, jakož i zahraničních partnerů spolupracujících s ČAKO. Celý akt i den byl provázen excelentní živou trubkou (Mgr. M. Trungelová) a duchovním slovem. Zazněl Pochod Radeckého, Svatováclavský chorál, Večerka a česká státní hymna.

Poté v zámeckém parku následovalo oceňované občerstvení z autentické c. a k. polní kuchyně se vzájemnou interakcí přítomných hostů.

Odpoledne byla sloužena slavnostní bohoslužba v zámeckém kostele s živými vstupy saxofonu a trubky (souběžně prohlídka zámeckých interiérů). Následoval ceremoniál ČAKO v Rytířském sále zámku – promluva doc. P. Bílka k současné bezpečnostní situaci a předání hodnostních a funkčních dekretů nově přijatým členům ČAKO.

Následně ve freskovém sále zámku zazněl klavírní koncert klasické hudby (Mgr. Beránek), kdy některé skladby byly ztvárněny společně s trubkou. Celé vystoupení bylo doplněno slovem poezie (P. Ermite).

Na závěr dne proběhla v zámeckém interiéru řízená degustace moravských vín předního českého vinaře a enologa Ing. L. Šlancara.

Po celé odpoledne se v zámeckém parku konaly střelby vedené O. Rochem, které u dětí i dospělých zaznamenaly velký zájem a ocenění (šlo o věrné repliky palných zbraní v airsoft provedení). Celodenní nabitý program se dočkal mnoha kladných ohlasů zúčastněných. Děkujeme!

Vedení ČAKO je přesvědčeno o velkém významu připomínání historických událostí (originální formou) pro současníky i budoucí generace, a to pro kultivaci kolektivní paměti národa.

ANZAC DAY upomíná na hrůzy 1. světové války a oběti válek i nedemokratických režimů a státního násilí obecně, DEN VÍTĚZSTVÍ je mementem zvěrstev 2. světové války a nacismu – fašismu.

ČAKO vlastními silami a vlastními prostředky vybudovala Památník v zámeckém parku a posléze k němu přidala ještě Memoriál česko – německého usmíření tamtéž. Zásadním počinem ČAKO je i vybudování (slavnostní inaugurace v roce 2021) Památníku českým vojenským obětem misí NATO v rámci NATO Memorial Federation, který stojí spolu s hlavním Památníkem NATO ve francouzském Fréthunu.

Čest památce hrdinným předkům, kteří položili životy za naši svobodu.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO
 

 

Nová agenda pro Evropu 2024

Dne 24. 4. 2023 se v Praze uskutečnil úvodní kulatý stůl pro přípravu živé platformy dialogu o tématech Evropské unie.

Jednou z klíčových oblastí jsou bezpečnostní a obranné kapacity EU, tedy bezpečnostní resilience Evropy.

Práce na platformě koordinují Tomáš Petříček (exministr zahraničních věcí ČR), Ivo Kaplán (předseda Evropského Institutu Renaissance) a Pavel Bílek (prezident České atlantické komise).

Společná evropská budoucnost musí být udržitelná a bezpečná, o dalším vývoji tvorby vize pro Evropu budeme průběžně informovat.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

ANZAC DAY A DEN VÍTĚZSTVÍ

Blíží se termíny významných paměťových svátků, a to ANZAC DAY (konec dubna) a Dne vítězství (začátek května).

ČAKO při těchto příležitostech koná slavnostní pietní akt pro zvané členy bezpečnostní komunity.

Připomínka válečných hrůz první a druhé světové války, a to včetně obětí nesvobodných režimů, je důležitým počinem pro budoucnost naší civilizace.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Povstání ve varšavském ghettu

Dne 19. 4. jsme si připomněli 80. výročí povstání ve varšavském ghettu, kde byli koncentrováni a postupně likvidováni Židé nacistickým Německem.

U pomníku hrdinů ghetta německý prezident za přítomnosti prezidentů Polska a Izraele požádal o odpuštění za tyto zločiny a poděkoval za usmíření.

Věčná čest a sláva obětem holocaustu!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Skon Dany Němcové

Ve věku 89 let zemřela zásadní postava československého disentu Mgr. Dana Němcová.

Spoluzaložila Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) a Občanské fórum (OF). Jedna z prvních signatářek Charty 77.

Po roce 1990 předsedkyně Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Zasloužila se o demokracii.

Čest její památce!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Velikonoce a Univerzita Karlova

Dne 7. 4. si připomínáme 675. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Jedno z nejstarších vysokých učení vzniklo péčí Karla IV., císaře římského a krále českého. Původními fakultami se staly juristická, teologická, medicínská a artistická (filozofická). Letos výročí připadá na Velký pátek velikonoční, toť symbolické!

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky s velkým lidovým a jarním přesahem.

Ukřižování a následné zmrtvýchvstání Ježíše Krista patří k základům evropské civilizace a upomíná na naše tradice a hodnotové ukotvení.

Krásné svátky přeje

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO
 

 

 

 

 

 

Nová knížka

O atentátu na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha byla již napsána celá řada knih, a to nejen v češtině.

Všechny tyto publikace mají ovšem jednu vadu – publikují totiž neustále jedno a to samé! Místy se zdá, jako by události opisoval jeden autor od druhého… Bádání v archivech je velice náročné na čas. Opisování jednoho od druhého je naopak velice snadnou záležitostí…

Sledujete-li však kauzu pečlivým studiem britských, německých i českých archivních pramenů nebo vedete dialogy s očitými svědky, jako byl můj strýc Dr. Ing. Rudolf Svoboda (kapitán 310. perutě RAF a pobočník majora H. Pritcharda při přípravě atentátu na R. Heydricha, v letech 1940-1968 agent britské MI-6) a rovněž s Linou Heydrichovou, manželkou zastupujícího protektora, či s Karolou Frankovou, manželkou K. H. Franka, státního tajemníka Úřadu říšského protektora, získáte naprosto odlišný obraz tehdejších událostí…

Při této příležitosti mne napadá příběh, který se udál 12. 6. 1731 u Philippsburgu (dnešní SRN). Britský vojevůdce vévoda Berwick zůstal ležet těžce zraněný na bitevním poli a umíral. Kolem něho se shromáždili mladí důstojníci a jeden z nich promluvil: „Vaše vévodská Výsosti, vy umíráte s obrovskými zkušenostmi, které jste během svého života získal. Řekněte nám Vaši největší pravdu Vašeho života. My ji budeme potřebovat.

Vévoda Berwick pohlédl na kolem stojící důstojníky a pravil: „Everything is different!“ (Všechno je jinak!).

Atentátníci Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří provedli atentát na Heydricha, bezpochyby hrdinové byli. Otázkou pouze zůstává, zdali toto hrdinství, tak jak bylo provedeno, bylo vůbec nutné. Následkem byla krutá perzekuce českého obyvatelstva a vypálení dvou obcí – Lidic a Ležáků.

Atentát, jak ho plánovali major Alfred Cecil Hesketh Pritchard (velitel československého oddělení SOE v Londýně) a kapitán Dr. Ing. Rudolf Svoboda (asistent majora Pritcharda), měl proběhnout úplně jinak, aniž by padlo podezření na podzemní odboj a české obyvatelstvo… Vypálení Lidic a Ležáků, tak jako popravy a perzekuce, by vůbec nenastaly…

To vše se dočtete v publikaci „Zpackaný atentát“. Knihu lze objednat ve vydavatelství a tiskové agentuře „Karmášek“, K. Weise 2619, 370 04 České Budějovice, ISBN 978-80-87101-70-4, cena: 320,- Kč.

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy, viceprezident ČAKO

(autor)

Mezinárodní den učitelů

Dne 7. 4. si připomínáme 675. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Jedno z nejstarších vysokých učení vzniklo péčí Karla IV., císaře římského a krále českého. Původními fakultami se staly juristická, teologická, medicínská a artistická (filozofická). Letos výročí připadá na Velký pátek velikonoční, toť symbolické!

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky s velkým lidovým a jarním přesahem.

Ukřižování a následné zmrtvýchvstání Ježíše Krista patří k základům evropské civilizace a upomíná na naše tradice a hodnotové ukotvení.

Krásné svátky přeje

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

ČR v NATO

12. březen si připomínáme jako den, kdy se Česká republika stala plnohodnotným členem Severoatlantické aliance (1999).

Jde o pevné bezpečnostně – politické ukotvení, které spolu s naším členstvím v Evropské unii zásadně vypovídá o hodnotové orientaci a vysokém standardu demokratického právního státu české společnosti.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Ve věčné paměti

V noci z 8. na 9. března 1944 došlo v Osvětimi – Březince k vyhlazení tzv. terezínského rodinného tábora, kdy bylo povražděno téměř 4 000 mužů, žen a dětí, což představuje největší masovou vraždu v dějinách Československa.

MEMENTO MORI! Nikdy nezapomeneme!

Za více než 70 let ušlo Německo neuvěřitelnou cestu od zrůdného režimu k vyspělé evropské demokracii.

Připomínám, že i ČAKO se věnuje česko-německému usmíření konkrétní kooperací s německými partnery a na své náklady vybudovalo vlastní Memoriál česko-německého porozumění.

Doc. Pavel Bílek

Prezident a generál ČAKO

Odborné partnerství ČAKO – E I RENAISSANCE

S potěšením oznamuji uzavření exkluzivního odborného partnerství mezi Českou atlantickou komisí (ČAKO) a Evropským Institutem RENAISSANCE (EIR).

EIR je mezinárodně respektovaným a odborně fundovaným ústavem v oblasti vzdělávací a výchovné.

Úzká spolupráce bude zacílena zejména na vzdělávací projekty Evropské unie včetně evropské bezpečnostní architektury (kolektivní evropské bezpečnosti).

Odpovědnými osobami za EIR jsou předseda Ing. Ivo Kaplán a ředitelka Mgr. Jana Šimková.

Doc. Pavel Bílek

Prezident a generál ČAKO

Mnichovská bezpečnostní konference

Hlavním poselstvím této nejvýznamnější akce svého druhu, která se konala ve dnech 17. – 19. 2. 2023, je deklarovaná jednota Západu ve společném postupu proti ruské invazi a v pokračující všestranné pomoci ( včetně vojenské) Ukrajině.

Za ČR se konference zúčastnili ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a zvolený prezident Petr Pavel, který jednal se světovými státníky na prezidentské úrovni a s generálním tajemníkem NATO.

Čtěte níže připojenou analytickou stať plk. Ing. Jaroslava Vítka, MBA, šéfporadce Prezidenta a generála ČAKO.

Doc. Pavel Bílek

Prezident a generál ČAKO

Munich Security Conference 2023