Konference „Připraveni k boji? Jak vědci přispívají ke společenské odolnosti vůči hybridním hrozbám“

Klíčové projevy přednesli gen. Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády ČR (dříve ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost), gen. Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby a Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která celou konferenci uspořádala.

Shrnutí a závěry konference budou zformulovány a publikovány.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

Z projevu ředitele BIS