Slavnostní svatováclavské shromáždění ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

Tato tradiční a reprezentativní akce ČAKO se uskutečnila dne 25. 9. 2023 v Muzeu Policie ČR v Praze na Karlově. Se zásadními bezpečnostními projevy vystoupili doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., Dr. h. c., prezident a generál ČAKO (úvod, Ústavní stát a bezpečnostní identita, závěr), pplk. Ing. Petr Masopust, emeritní ředitel SMOSK a poradce prezidenta ČAKO (Ke společenské úloze ČAKO), plk. Petr Mrázek, předseda Vojenského spolku rehabilitovaných Armády ČR a poradce prezidenta ČAKO (Víme, co je obrana?) a plk. Ing. Jaroslav Vítek, MBA, pověřenec Úřadu vlády ČR a šéfporadce prezidenta ČAKO (Bezpečnost moderního světa a MY).

Připomenuti byli zemřelí čestní členové ČAKO, kteří se mimořádně zasloužili o naši organizaci. Bylo rozhodnuto, že všichni zesnulí čestní členové ČAKO za zásluhy o ČAKO a bezpečnost ČR obdrží záslužnou medaili ČAKO. Navíc byl nedávno zemřelému plk. doc. Ing. Stanislavu Schormovi, CSc. udělen Skleněný artefakt ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR (in memoriam).

Prestižní ocenění ČAKO obdržely následující významné osobnosti ČR:

1) JUDr. Cyril Svoboda,

emeritní ministr zahraničních věcí, vnitra a spravedlnosti ČR, současný ředitel Diplomatické akademie

– Skleněný artefakt ČAKO za zásluhy o bezpečnost a diplomacii ČR,

2) genmjr. JUDr. Jiří Komorous,

vrcholový služební funkcionář – manažer Policie ČR, současný ředitel Ochranné služby Policie ČR

–  Skleněný artefakt ČAKO za zásluhy o bezpečnost ČR,

3) Ing. Edvard Outrata,

emeritní předseda Českého statistického úřadu a místopředseda Senátu Parlamentu ČR

– Čestné uznání ČAKO za významný přínos v oblasti tvorby demokratických institucí ČR,

4) Doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.,

emeritní přednosta a současný zástupce přednosty Ústavu soudního lékařství 1. LF UK

– Čestné uznání ČAKO za významný přínos v oblasti vnitřní bezpečnosti a soudní medicíny,

5) npor. Hana Machová,

poradkyně prezidenta ČAKO,

– Děkovný list za dlouholetou obětavou a kvalifikovanou činnost pro ČAKO.

Slavnostní program byl provázen Svatováclavským chorálem, Pochodem Radeckého, fanfárami, předehrou Libuše, Večerkou a českou státní hymnou ve ztvárnění virtuózní trubky.

Po ukončení formální části následovalo neformální setkání účastníků shromáždění s diskusemi nad aktuálními tématy bezpečnostní komunity, a to u živé hudby a kvalitního občerstvení.

Srdečně děkuji všem hostům a členům ČAKO, kteří přijali naše pozvání k aktivní osobní účasti na této události. Blahopřeji vyznamenaným!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO