KŘESLO PRO HOSTA – SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ ČAKO (fotograf Mgr. Jan Parkman)

V úterý 6. 6. 2023 se v Muzeu Policie ČR na pražském Karlově uskutečnilo již páté Křeslo pro hosta – setkání s osobností české bezpečnostní komunity.

Tentokrát jsme uvítali hned dvě vzácné osobnosti: plk. doc. PhDr. Felixe Černocha, CSc. (emeritní rektor a expert rezortu obrany) a pana Romana Cabálka (emeritní generální ředitel Microsoft ČR a současný generální ředitel Dell Technologies ČR).

Křeslo pro hosta vedl a s hosty rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Ten představil gen. řed. Romana Cabálka jako špičkového a úspěšného manažera a odborníka v oblasti kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence a celého odboru IT. Jmenovaný ve své brilantní řeči poukázal na aktuální bezpečnostní hrozby a význam informačních technologií pro dnešní společnost, to vše s využitím vlastního profesního a životního příběhu. Dále doc. Pavel Bílek uvedl doc. Felixe Černocha jako významného akademika celoživotně působícího v českém rezortu obrany a posléze i jako rektora civilních VŠ. Jmenovaný se ve svém projevu zabýval historickým vývojem společností (válka – mír) a originálně vystavěnou teorií tzv. paxologie.

Diskusi obou hostů s plénem moderoval Ing. Petr Masopust, pplk. ČAKO, přičemž tato byla bohatá a současně koncentrovaná na recentní společenský vývoj a názory pozvaných osobností na něj.

Vrcholem Setkání se stalo předání vysokého ocenění ČAKO, kterým je Čestné uznání ČAKO, za významný přínos pro českou bezpečnostní komunitu. Toto ocenění převzaly obě výše uvedené osobnosti, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Slavnostní ráz celé akce byl umocněn živým doprovodem virtuózní trubky v podání Mgr. Miloslavy Trungelové za přítomnosti cca 40 členů a hostů ČAKO.

Po skončení oficiálního programu následovalo neformální diskusní setkání s občerstvením.

Těšíme se na další konkrétní odbornou spolupráci!

Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO