Členská schůze ČAKO (ve fotografii Jana Parkmana)

Dne 31. 1. se v Praze uskutečnila členská schůze ČAKO s vysokou účastí členů – tito jednomyslně rozhodli o udělení čestného členství ČAKO emeritnímu prezidentovi Policie ČR Vladislavu Husákovi. Blahopřeji!

Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO