Audience u císaře Karla I. (29. 4. 2023, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)

Prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek se jako čestný host zúčastnil tradiční Audience u císaře Karla I. pod záštitou JCKV arcivévody Karla Habsburského, hlavy Domu Rakouského – viz níže přiložená pozvánka a program.

Tato kulturně-historická událost má svoji letitou tradici, která upomíná na mírové snahy posledního držitele brandýského panství, blahoslaveného Karla I., v poslední fázi 1. světové války.

Vědomí společných křesťanských tradic a hodnot, z nichž vyrostla naše evropská civilizace, je zvláště významné v dnešní době relativizace hodnot a rozkolísaného vývoje postmoderní společnosti obecně.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO