Slovo Prezidenta

Drazí čtenáři,

jaro je po chladném a deštivém dubnu v plném rozpuku s předzvěstí horkého léta.

Ruská invaze na Ukrajinu stále trvá, spojenecká všestranná pomoc Ukrajině neopadá, očekává se ukrajinská protiofenziva. Stále častější a ničivější jsou hackerské útoky v České republice (cílící i na ČAKO) a další formy hybridních útoků. Nicméně se zdá, že evropská (dosud křehká) bezpečnostní resilience může v čase posilovat, což je dobrá zpráva.

V dubnu ČAKO uskutečnila jednu ze svých dvou hlavních akcí v roce – Slavnostní pietu ANZAC DAY a DEN VÍTĚZSTVÍ, tentokrát spojenou s oslavou 30. výročí založení (registrace) ČAKO. Celodenní akce v sobě zahrnula:

slavnostní pietní akt v zámeckém parku, slavnostní mši svatou v zámeckém kostele, ceremonii hodnostního a funkčního jmenování členů ČAKO v Rytířském sále zámku, komorní koncert ve freskovém sále zámku a společenské setkání. Slavnost se tradičně uskutečnila v areálu barokního zámku Tábor – Měšice, a to s vynikajícími ohlasy zúčastněných hostů. Více čtěte v CZAFO 2/2023 a na našem webu www.cakomise.cz.

V červnu bude provedeno významné Křeslo pro hosta – setkání s osobností české bezpečnostní komunity.

Uvítáme hned dvě osobnosti z různých oblastí profesního života – plk. doc. Felixe Černocha, CSc. (emeritního rektora a dlouholetého odborníka Ministerstva obrany ČR) a pana Romana Cabálka (emeritního generálního ředitele Microsoft ČR a současného generálního ředitele Dell Technologies ČR, experta na kybernetickou bezpečnost, informační technologie a management).

ČAKO intenzivně pokračuje ve spolupráci s našimi partnery tuzemskými a zahraničními, a to i na konkrétní projektové bázi.

Sledujte oficiální web ČAKO, který je neustále aktualizován a je plný zajímavých textů a obrazové dokumentace (Slavnostní pieta ČAKO, korunovace britského krále, Den vítězství atd).

Milí kolegové, vážení přátelé, řiďme se vlastním rozvinutým rozumem, nepodléhejme žádným laciným pokusům indoktrinace, kampaním a (kvazi)ideologiím.

Nebuďme pouhými „postmodernisty“ a „korektivisty“, buďme autenticky sebou samými – samostatně myslícími a zásadově (ve prospěch demokratického právního státu) jednajícími subjekty.

S přáním příjemného a ozdravujícího léta

Váš

Doc. Pavel Bílek