100 000 navštívení webu ČAKO

S hrdostí oznamujeme, že ke dni 7. 5. 2023 přesáhl počet návštěv webu ČAKO za období cca patnácti měsíců 100 000 (připojení). Velké díky patří všem zájemcům o nadčasové hodnoty demokratického právního státu v mezinárodním a evropském ukotvení!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO