Arm. gen. Ing. Karel Pezl – LAUDATIO IN MEMORIAM

Generál Pezl byl vzácnou osobností po stránce lidské i profesní. Byl klíčovou figurou československé-české armády v přelomovém období po r. 1989, zásadním způsobem se osobně a funkčně podílel na transformaci naší armády a na nabytí prestiže českého vojáka, českého důstojníka a celého vojska – armády jakožto skutečného, silného a přitom demokratického ochránce vnější bezpečnosti ČR, české společnosti a každého českého občana.

Generál Pezl ve své noblesnosti a současně dostatečné rozhodnosti brzo rozpoznal (na rozdíl od části politické reprezentace) potřebu dalšího bezpečnostního směřování ČR a její armády, aktivně, velmi vstřícně a partnersky spolupracoval s naší komisí na společném díle profesionalizované, pevně ukotvené a respektované armády.

Stručný životopis generála Pezla:

Domažlický rodák Karel Pezl se stal vojákem z povolání v roce 1948, později působil v různých štábních funkcích. V roce 1971 jej z armády z politických důvodů propustili. Po sametové revoluci se stal poradcem a posléze i náměstkem ministra obrany.

V hodnosti generálporučíka nastoupil 1. května 1991 do funkce náčelníka Generálního štábu Československé armády, kterým byl až do rozdělení federace na konci roku 1992. Od ledna do června 1993 působil jako první náčelník Generálního štábu Armády České republiky, v únoru 1993 byl povýšen do hodnosti generálplukovníka. Od července 1993 byl poradcem prezidenta Václava Havla, který jej v září 1993 povýšil do hodnosti armádního generála. V roce 2002 převzal cenu Jaroslava Jandy za významný přínos k české bezpečnostní politice. V roce 2017 mu prezident Miloš Zeman propůjčil Řád bílého lva. V roce 2019 se stal čestným členem České atlantické komise a laureátem jejího Čestného uznání za vynikající zásluhy o bezpečnost ČR.

Děkujeme, pane generále!

(Ač zemřeli, stále mluví. VYŠEHRADSKÝ SLAVÍN)

Doc. Pavel Bílek

Prezident a generál ČAKO