Česká republika a Evropa

Český prezident vystoupil v Evropském parlamentu s projevem, ve kterém zdůraznil nutnost účinného boje s dezinformacemi, poukázal na význam blížících se eurovoleb a prohlásil, že klíčem k míru a prosperitě Evropy jsou její jednota a rozmanitost.

Český premiér se účastní jednání Evropského politického společenství, které jako nový politický koncept přesahuje současný rigorózní formát Evropské unie a jejích orgánů. Osvědčí se? Sledujme pozorně.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO