Clear Sky 2023: Vzdušné síly testovaly funkčnost protivzdušné obrany

Unikátní cvičení se zapojením všech prvků integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany proběhlo v minulých dnech u 26. pluku velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi. Hlavním námětem společného výcviku téměř všech součástí Vzdušných sil Armády ČR byla ostraha vzdušného prostoru nad ČR v době míru, s přechodem do krize a otevřeného konfliktu.

Clear Sky je komplexní cvičení, a troufám si říci, jediné svého druhu v Armádě ČR. Zahrnuje vlastně všechny prvky integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany států Severoatlantické aliance NATINAMDS. Cvičili jsme, a následně i hodnotili, vše od efektivního přehledu o vzdušné situaci, systému varování, velení a řízení, až po nasazení protiletadlových raketových systémů a činnost taktického stíhacího letectva. Současná situace ve světě ukazuje, že bez výkonné protivzdušné obrany to prostě nejde,“ vysvětlil major Milan Chocholouš, který byl zapojený do přípravy a hodnocení cvičení.

Operační personál 261. Střediska řízení a uvědomování spolupracoval během výcviku s mezinárodním centrem vzdušných operací CAOC v německém Uedemu, jeho nadřízeným prvkem v rámci systému NATINAMDS. Specialisté, nepřetržitě sledující náš vzdušný prostor, museli správně reagovat na řadu nestandardních situací. Mezi ně patří například ztráta spojení s pilotem letounu, lety provedené v rozporu s letovým plánem nebo bez diplomatického povolení, řešení civilního letounu v tísni nebo možné použití letadla k teroristickému útoku, a také letecký útok na naše území.

Logistika a ochrana sil

Čisté nebe“ ale nebylo jen o sledování a řízení prostředků na obloze, vojáci také museli prokázat, že jsou schopni vše logisticky zabezpečit a personál operující z hlavního místa velení ochránit. Cvičící si tak museli poradit s výpadkem dodávky elektrické energie, znečištěným zdrojem pitné vody nebo útokem hackera. Na radiotechnických rotách řešili technici poruchy na radarech nebo rušení techniky nepřítelem.

Ochranu a obranu hlavního místa velení zajišťoval 263. prapor podpory. Ochrana sil, tzv. Force Protection (FP), zahrnuje obranu proti pozemnímu napadení, teroristickým útokům, sabotážním činnostem, nepovoleným vstupům a ochranu proti výbušným zařízením a proti účinkům zbraní hromadného ničení včetně detekce těchto látek. Scénář si pro ni nachystal rozmanité incidenty. Jednalo se například o neoprávněný vstup, narušitele v objektu, únik chloru z nedalekého vlakového nádraží, nález podezřelého balíčku, požár, zdravotní problémy příslušníků bojové směny nebo minometný útok.

Výcvik téměř všech součástí vzdušných sil

Clear Sky navazoval na předcházející cvičení vzdušných sil Odolné nebe, proto nebylo překvapením, že jej první den navštívil velitel vzdušných sil generálmajor Petr Čepelka. Ten zdůraznil, že operační příprava jednotek a zvyšování bojeschopnosti je jednou z jeho hlavních priorit, a že základním předpokladem pro úspěšné plnění úkolů je právě kvalitně připravený personál.

Cvičení bylo primárně koncipované jako hodnotící cvičení střediska řízení a uvědomování včetně úkolového uskupení obrany a ochrany plně v souladu s alianční metodikou STEM. Využili jsme však příležitosti a výrazně rozsah rozšířili. Výsledkem tak bylo cvičení nejen střediska samotného, ale i jedné radiotechnické roty, celé řady taktických míst velení i hlavního místa velení 26. pluku velení, řízení a průzkumu s podporou letecké základny i protiletadlovců pod aliančním velením,“ doplnil na závěr řídící cvičení plukovník Martin Novák.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR