Dobrovolné předurčení (další možnost zapojení se do obrany vlasti)

Dne 22. 7. vstoupila v platnost vládní novela branné legislativy, která mj. zavádí tzv. Dobrovolné předurčení. Níže najdete základní informace.

Co je dobrovolné předurčení?

  • Jde o další možnost, jak se může občan dobrovolně zapojit do obrany státu.

Čím se dobrovolné předurčení liší od vstupu do armády?

  • Oproti vstupu do armády jako profesionální voják, vstupu do aktivní zálohy nebo účasti na dobrovolném vojenské cvičení je dobrovolné předurčení výrazně méně zatěžující fyzicky i časově.

Co je pro dobrovolné předurčení třeba udělat?

  • Dobrovolné předurčení znamená: bezprostřední absolvování zdravotní prohlídky a závazek k povinnosti zúčastnit se cvičení a osvojit si základní vojenské dovednosti.

Za jakých okolností budu na cvičení povolán?

  • Cvičení by bylo reakcí na podstatné zhoršení bezpečnostní situace. O uspořádání takového cvičení by musela rozhodnout vláda se souhlasem Poslanecké sněmovny.

Pro koho je dobrovolné předurčení určeno?

  • Je pro ty, kteří chtějí pro svou zemi něco udělat, ale třeba z pracovních nebo osobních důvodů nemohou vstoupit do aktivní zálohy či se zúčastnit dobrovolného vojenského cvičení.

O jaké lidi má armáda především zájem?

  • O každého, kdo se chce nějak podílet na obranyschopnosti své země. Primárně však máme zájem o technické specialisty v prakticky jakémkoli oboru od IT až po strojírenství.

Je dobrovolné předurčení nějak omezeno?

  • Ano, je omezeno věkem stejně jako služba v armádě, tj. minimální věk je 18 let, maximální 60 let. Uchazeč dále musí být při prohlídce shledán zdravotně způsobilý a také musí být trestně bezúhonný.

Kde konkrétně se mohu přihlásit nebo získat další informace?

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR