Dvacet let ČR V EU

Dne 1. května 2024 tomu bylo 20 let, kdy se Česká republika stala plnohodnotnou součástí Evropské unie.

Při této příležitosti se v Praze dne 30. 4. 2024 uskutečnila návštěva německého prezidenta a předsedkyně Evropské komise.

Česká republika je v přirozeném politickém společenství, které jí přísluší. Členství v EU nám přináší další rozvojové možnosti ve všech oblastech občanského a společenského života. Je významnou garancí demokratického právního státu.

Buďme hrdými vlastenci a současně aktivními hybateli evropské politiky s jejími tradičními hodnotami!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO