Generál Řehka vedl jednání náčelníků generálních štábů armád V4

Autor: podplukovnice Vlastimila Cyprisová

V liblickém zámku na Mělnicku se ve dnech 22. až 24. dubna uskutečnilo setkání náčelníků generálních štábů armád V4, tedy nejvyšších armádních představitelů Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Jednání z pozice předsedající země V4 vedl náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka.

Generálové diskutovali o vývoji konfliktu na Ukrajině, vojenské pomoci zemi a výcviku ukrajinských vojáků. Dále mluvili o dopadu nového aliančního modelu sil na armády V4 a úkolech logistického zabezpečení při podpoře partnerských zemí. Projednávali rostoucí vliv Ruska a Číny na bezpečnostní situaci v Evropě.

Mezi hlavní priority českého předsednictví patří pomoc a podpora Ukrajině, společné výcvikové aktivity, budoucnost bojového uskupení V4 EUBG a velitelství společné logistické skupiny V4 JLSG HQ, výměna zkušeností z války na Ukrajině, čelení hybridním hrozbám z Ruska, oblast protivzdušné obrany a zajištění logistické podpory hostitelskou zemí. Dále je to efektivní spolupráce zemí V4 při zavádění nových zbraňových systémů.

Od 1. července 2023 předsedá Visegrádské skupině Česká republika. Od 1. července 2024 převezme předsednictví Polsko.

Generálové hodnotili situaci na Ukrajině. Další formou pomoci zemi může být centrum pro výcvik a asistenci JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre). Má vzniknout pod hlavičkou NATO na území Polska. Jeho vznik se bude probírat na summitu NATO ve Washingtonu v červenci 2024. „Česká republika vznik centra podporuje. Nyní je důležité identifikovat možnosti českého zapojení“, vysvětlil generál Řehka.

Významným bodem jednání byly národní příspěvky do nového aliančního modelu sil NFM a systém připravenosti vojsk. Aliance usiluje o výstavbu robustních spojeneckých sil a jejich přesuny do operačních prostorů východní Evropy. Klíčovou oblastí je podpora hostitelskými zeměmi – Host Nation Support. Tuto úlohu plní Česka republika na základě požadavků, které specifikuje Aliance.

Jednou z priorit českého předsednictví je budoucnost bojového uskupení V4 EUBG. V4 EUBG je vnímána jako projekt obranné spolupráce zemí V4. Postupně se přechází na delší dobu pohotovosti, z šesti na dvanáct měsíců. „Armáda ČR vyčlení ve prospěch EU BG pod vedením Polska zdravotnický odřad v druhé polovině letošního roku a prvním pololetí roku 2025,“ zhodnotil generál Řehka.

Během českého předsednictví se uskutečnilo několik odborných workshopů, seminářů a konferencí v mnoha vojenských oblastech, kde si armádní specialisté vyměňovali a sdíleli zkušenosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized a jeho autorem je Jaroslav Prošek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.