Korunovace britského krále

Dne 6. května bude provedena velkolepá ceremonie korunovace krále Karla III. a jeho choti Camilly, která získá titul královny. Za ČR se slavnosti zúčastní prezident Petr Pavel s chotí Evou.

Ať žije nový britský panovník!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO