MEMORANDUM ČAKO – ČIIRK ČVUT

S potěšením oznamuji, že v prosinci 2021 bylo mezi Českou atlantickou komisí a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze uzavřeno Memorandum o porozumění a spolupráci.

Pozornost bude zacílena zejména do oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

Uvedený institut je mezinárodně vysoce prestižním vědecko-výzkumným centrem.

Doc. Pavel Bílek,

prezident a generál ČAKO