Nadčasový citát pro dnešní den

„Národ, který si neváží hrdinů, je bude ve chvílích nejdůležitějších postrádat.“ T. G. Masaryk

Mějme vždy na zřeteli, přátelé!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO