Prezentace IZS v Praze

Dnes se na pražském výstavišti představily všechny složky Integrovaného záchranného systému, a to včetně dynamických ukázek. Veřejnost měla též možnost prohlídky využívané moderní techniky.

Praktická edukace obyvatelstva v této životy zachraňující oblasti je zásadní pro žádoucí kvalitní spolupráci občanů se složkami IZS.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál Č AKO