Prezident ČR v OSN

Prezident ČR dnes odcestoval do USA (New York) na Valné shromáždění OSN.

Při této příležitosti bude také individuálně jednat s vybranými světovými státníky.

OSN je vrcholnou mezinárodní institucí, která usiluje o globální mír a bezpečnost.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO