ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY ČAKO

S účinností od 1. srpna 2021 zřizuji ODDĚLENÍ VĚDY A VÝZKUMU České atlantické komise.

Za členy určuji následující osoby:

Doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. – vedoucí vědecký pracovník

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. – samostatný vědecký pracovník a vědecký sekretář

Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c. – samostatný vědecký pracovník

Ing. Jaroslav Vítek, MBA – samostatný výzkumný pracovník

Úkolem tohoto oddělení bude zpracovávat vědecké texty a výzkumné studie v oblasti bezpečnosti státu a společnosti, a to v úzké součinnosti s vybranými univerzitními a akademickými pracovišti.

Výše uvedený výčet osob není uzavřený a může se průběžně měnit.

V Praze dne 30. 7. 2021

Pavel Bílek

Předseda a generál ČAKO