ROZHODNUTÍ PREZIDENTA ČAKO

S účinností od 1. srpna 2021 bylo zřízeno ODDĚLENÍ VĚDY A VÝZKUMU České atlantické komise.

S účinností od 6. října 2022 určuji za členy následující osoby:

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, CSc., DrSc. – vědecký sekretář ČAKO

Doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. – emeritní vedoucí  vědecký pracovník Vojenské akademie – Univerzity obrany a ČAKO

Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., Dr. h. c. – samostatný vědecký pracovník

Dr. et Dr. Jan Berwid Buquoy – samostatný vědecký pracovník

Ing. Jaroslav Vítek, MBA – samostatný výzkumný pracovník

Úkolem tohoto oddělení je zpracovávat vědecké texty a výzkumné studie v oblasti bezpečnosti státu a společnosti, a to v úzké součinnosti s vybranými univerzitními a akademickými pracovišti.

Výše uvedený výčet osob není uzavřený a může se průběžně měnit.

V Praze dne 26. 9. 2022

Pavel Bílek

Prezident a generál ČAKO