Slovo Prezidenta

SOCIETAS SINE CONSTITUTIO EST AVIS SINE ALIS (BÍLEK)

Vážení a milí přátelé,

od druhé poloviny února letošního roku jsme svědky a současně nepřímými účastníky bezprecedentní ruské invaze na Ukrajinu. Ani v nastávajícím zimním období konflikt – válečná vřava neustává, ba naopak její ničivé dopady zejména na civilním obyvatelstvu se násobí (zima, devastovaná energetická infrastruktura, těžké životní podmínky, oběti na životech).

Jako kruciální se tak jeví zachování jednoty internacionálního společenství.

Vynaložme veškeré myslitelné mezinárodní úsilí k ukončení trvajícího utrpení, ke sjednání příměří a posléze míru a následné rekonstrukci napadané země.

Dne 6. 10. se v Praze 1 na Újezdě uskutečnilo Slavnostní svatováclavské shromáždění ČAKO za účasti předních osobností české bezpečnostní komunity, z nichž některým byla udělena vysoká ocenění ČAKO. Zazněly zásadní referáty renomovaných bezpečnostních expertů, a to včetně odborné diskuse v rámci společenského setkání.

Podrobně čtěte v tomto čísle CZAF.

Dne 2. 12. proběhlo v Praze na Karlově již čtvrté Křeslo pro hosta – Setkání s osobností bezpečnostní komunity ČAKO (tentokráte s ředitelem Muzea Policie ČR plk. Mgr. Radkem Galašem, čerstvým nositelem Čestného uznání ČAKO), Pietní akt ČAKO k uctění památky příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a HZS ČR a společenské předvánoční setkání členů a příznivců ČAKO.

Celá akce se ze strany účastníků dočkala mimořádného zájmu a ohlasu.

Detailně v příštím čísle CZAF.

Při lednové volbě prezidenta republiky přeji všem pronikavou mysl a pevnou ruku!

Radostné a pohodové VÁNOCE, šťastný a zdravý rok 2023!

NEMINEM LAEDERE

V úctě

Váš Doc. Pavel Bílek