Slovo Prezidenta

Vážení a milí přátelé,

právě přichází roční výročí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Těžkým šokem bylo její vypuknutí a těžkým šokem je i její trvání – pokračování po celém dlouhém roce (hora ruit). Konflikt se nepochybně dostal do velmi komplikované a nebezpečné fáze ohrožující nejen suverenitu a celistvost ukrajinského území, ale též bezpečnost celého evropského kontinentu.

Je nezbytné napřímit všechny diplomatické, politické i vojenské kroky k tomu, aby žhavá a ničivá fáze agrese byla v tomto roce ukončena a tím byla obnovena legalita a legitimita mezinárodního práva (viz má předchozí Slova Prezidenta ČAKO).

Bezpečnostní, ekonomická, energetická a právní nejistota trvající delší čas devalvuje a destruuje hodnoty právní jistoty principu právního státu a celkově cennou, avšak křehkou občanskou společnost jako základ naší demokratické civilizace.

V lednu proběhla přímá volba nového prezidenta republiky, od kterého se očekává důstojný, kvalifikovaný a uměřený výkon funkce nejvyššího ústavního činitele v podobě primus inter pares.

V únoru proběhla úspěšně členská schůze ČAKO, která dále precizovala Stanovy a vytyčila rámec činnosti pro rok 2023. Loňský rok byl z pohledu originálních aktivit ČAKO mimořádně bohatý a plodný (vše je popsáno na webu ČAKO) a v obdobném duchu bude probíhat i ten letošní. Uskuteční se dvě hlavní, reprezentativní akce – Slavnostní pietní akt ANZAC DAY a Den vítězství na zámku Tábor-Měšice (přelom dubna a května) a Slavnostní svatováclavské shromáždění v Praze (přelom září a října). V prvním případě jde o slavnostní pietu u vlastního památníku ČAKO včetně doprovodné mše svaté v zámeckém kostele, hodnostního a medailového ocenění členů a vybraných osobností s komorním koncertem a ve druhém případě jde o expertní přednášky k bezpečnostním tématům ve spojení s oceněním významných osobností české bezpečnosti a s kulturně-společenskou částí.

Dále budou provedena vysoce ceněná Křesla pro hosta – setkání s osobností české bezpečnostní komunity (předpokladem je červen a listopad) z oblasti vnější a vnitřní bezpečnosti, případně z akademického prostředí na úrovni excelllence.

Představitelé ČAKO se zúčastní mezinárodní slavnostní piety ve francouzském Fréthunu organizované NATO MEMORIAL FEDERATION (prezident W. Breton) a oficiální piety na britském válečném hřbitově v Berlíně (za české padlé vojáky).

Dále rozvíjena bude i spolupráce s našimi dalšími zahraničními partnery (Velká Británie, SRN, …). Prohlubována bude spolupráce s významnými českými partnery akademickými (UK, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie a další), s hlavou státu (Kancelář prezidenta republiky), s ústředními státními orgány zahraničních věcí, obrany, vnitra a školství, s vedením hl. m. Prahy i s vybranými subjekty bezpečnostního a obranného průmyslu atd.

Pokračuje pravidelné vydávání čtvrtletníku Czech Atlantic Forum a v plánu je vydání reprezentační knihy o ČAKO (po třech letech od první edice).

Náležitá pozornost a péče je a bude věnována nepřetržitému provozu oficiálního webu ČAKO, a to v maximálně informativní podobě.

Těšíme se i na úzkou spolupráci s respektovaným a odborně fundovaným Evropským institutem RENAISSANCE ve vzdělávacím a výchovném konceptu Evropské unie včetně evropské bezpečnostní architektury (kolektivní bezpečnosti).

Nejednejme de odio et ira, nýbrž bona fide.

Přeji příjemné jarní období plné perspektivních podnětů a radosti ze smysluplné práce!

V úctě

Váš

Doc. Pavel Bílek