Slovo Prezidenta

Vážení kolegové, milí přátelé,

toto zimní období se nese stále ve znamení pokračujících válečných konfliktů, agresí a následných obranných vojenských akcí, přičemž ruská invaze na Ukrajinu ani blízkovýchodní krize zatím nevykazují znaky ukončení. Odpovědnost klíčových a významných geopolitických aktérů mezinárodního společenství je veliká a měla by jednoznačně směřovat ke zklidnění situace a zásadně spravedlivému územně-politickému, mezinárodně-právnímu a suverénnímu řešení v reálném čase.

V prosinci a v lednu bylo organizováno hned několik důležitých konferencí s tématy Evropské unie, obranné, vnitřní a energetické bezpečnosti. Viz blíže web www.cakomise.cz a články v CZAF č. 1/2024.

V prosinci ČAKO uskutečnilo letošní druhé Křeslo pro hosta – setkání s osobností ve spojení s uctěním památky příslušníků českých bezpečnostních služeb, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, kteří ve službě položili své životy. Naším váženým hostem byl doc. Alexander Pilin, přední soudní lékař, patolog a toxikolog. Akce měla vynikající ohlas a byla následována předvánočním setkáním členů a hostů ČAKO. Viz blíže web www.cakomise.cz a článek v CZAF č. 1/2024.

V lednu ČAKO realizovalo svoji členskou schůzi, na které členové jednomyslně udělili status čestného členství emeritnímu prezidentovi Policie ČR gen. Mgr. Vladislavu Husákovi.

V plné přípravě je tradiční pietní akt Anzac Day a Den vítězství, který se v podobě významné kulturně-společenské akce uskuteční ve druhé polovině dubna v areálu barokního zámku Tábor – Měšice. Vzpomínkové projevy, mše svatá, vojenská ceremonie ČAKO, koncert, historické občerstvení a sportovní střelby, to vše bude tvořit bohatý program.

Žijeme ve světě postpandemickém, v době energeticky a ekonomicky náročné, v éře bezpečnostně i mezinárodně-politicky nestabilní. Klíčící frustrace a pocity ohrožení mohou ústit do projevů  agrese a nenávisti (viz tragický útok na FF UK v Praze v čase vánočním). Buďme vnitřně pevní, tužme psychickou odolnost. Jádro svobody, lidských práv a demokracie nechť souzní se silným právem na bezpečnost!

Letošní rok se nese ve znamení 20. výročí vstupu ČR do EU a 25. výročí vstupu ČR do NATO. Dobrá příležitost k posílení našeho vědomí o příslušnosti k této hodnotové části světa.

SALUS PUBLICA SUPREMA LEX (Cicero)

Váš

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO