Slovo prezidenta ČAKO

Vážení a milí,

celé období březen až červen 2022 se neslo, bohužel, ve stínu pokračující ruské invaze na Ukrajinu a současně, bohudík, ve znamení jednotného a rozhodného postupu členských států Evropské unie a Severoatlantické aliance. Právě na udržení této jednoty bude záviset další vývoj válečného konfliktu, přičemž velmi záleží na politické a ekonomické stabilitě spojenecké koalice.

ČAKO v daném období uskutečnila celou řadu originálních a podle četných ohlasů úspěšných a záslužných akcí i aktivit.

Počínaje Ceremoniálem – společenským setkáním ČAKO 10.3. v Praze, přes tradiční slavnostní pietní akt ANZAC DAY a Den vítězství dne 7.5. na zámku Tábor – Měšice až k Setkání ČAKO s osobností – Křeslu pro hosta dne 7.6. v Praze. Všechny tři uvedené významné akce naleznete popsány a zdokumentovány na tomto webu ČAKO.

Chystá se zahraniční cesta delegace ČAKO do SRN (Berlín, britský válečný hřbitov) a do Francie (Fréthun, Memorial NATO – 10. výročí odhalení memoriálu a 1. výročí inaugurace českého památníku ČAKO našim vojákům padlým v misích NATO), která proběhne ve dnech 8.-12.9.

Pracuje se na Slavnostním svatováclavském shromáždění ČAKO (konec září v Praze), kde prezident ČAKO před členy a hosty ČAKO pronese zásadní projev a předá ocenění ČAKO vybraným osobnostem české bezpečnostní komunity. Součástí shromáždění bude i kulturní a společenský program.

V přípravě je i další Setkání ČAKO s osobností – Křeslo pro hosta (termín bude oznámen).

Odborná analytická studie ČAKO „Edukační prostor pro NATO“ doc. Mužíka je dokončena a bude předložena novému vedení MŠMT s návrhem vzájemné spolupráce expertní a praktické ve prospěch českého středního školství.

Další projekt „Branná edukace“ pro střední školy je rozpracován doc. Schormem v přímé spolupráci s vedením Univerzity obrany v Brně.

Letošní květen a červen se z hlediska českých bojových tradic nesly v duchu významného 80. výročí zásadních historických událostí – atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (27.5.), barbarského vyhlazení obcí Lidice (10.6.) a Ležáky (24.6.) nacisty a hrdinné smrti našich parašutistů – atentátníků (18.6.). Čest jejich památce!

1.7. počíná české předsednictví Evropské unie. Přejme sobě a naší vládě, nechť se tohoto úkolu zhostí se ctí a důstojně!

Příjemné léto přeje

doc. Pavel Bílek