Svátek sv. apoštolů Petra a Pavla

Dne 29. 6. slavíme svátek svatých apoštolských knížat Petra a Pavla, vůdčích postav raného křesťanství.

Sv. Petr – skála církve,
sv. Pavel – učitel církve.

Ctěme křesťanské kořeny a hodnotový odkaz našeho civilizačního okruhu.

Níže podepsaný se osobně zúčastnil slavnostní bohoslužby konané v bazilice sv. Patra a Pavla na Vyšehradě v rámci Královské kolegiátní kapituly Vyšehrad.

Tento chrám i kapitula byly založeny prvním českým králem Vratislavem II. v letech 1070 – 1080 a celý vyšehradský komplex je národní kulturní památkou.

Doc. Pavel Bílek
prezident a generál ČAKO