Švédské královské výročí

Dne 15. 9. Švédsko slaví 50 let od nástupu na trůn krále Carla XVI. Gustafa.

Panovník se vyznačuje osobní skromností a svůj úřad vede neokázale. Ačkoli má jen ceremoniální funkce, požívá ve švédské společnosti přirozené autority a respektu.

Švédsko je vyspělou severskou zemí, která nyní vstupuje do Severoatlantické aliance.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO