10. prosinec – Den lidských práv

Poprvé v roce 1950 (přesně dva roky po přijetí Všeobecné deklarace lidských práv) vyhlásilo Valné shromáždění OSN toto datum za Mezinárodní den lidských práv.

Obecně uznaný lidskoprávní kodex je osnovou konceptu konstitucionalismu, tedy demokratického právního státu s funkční občanskou společností.

Ctěme nezadatelnost, nezrušitelnost, nezcizitelnost a nepromlčitelnost lidských práv.

Současně buďme schopni individuálně, spolkově i institucionálně (stát, RE, EU, NATO, OSN) je účinně chránit a dodržovat.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO