15. březen 1939

Je tomu 85 let od počátku nacistické okupace naší vlasti.

Tzv. Protektorát Böhmen und Mähren trval od 16. 3. 1939 dlouhých 6 let (po celou dobu 2. světové války), kdy soustavně terorizoval české obyvatelstvo.

Tato neblahá a traumatizující historická etapa zůstává mementem pro všechny další generace.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO