30. výročí přijetí Ústavy ČR

Dne 16. 12. 1992 byla přijata Ústava ČR, základní právní dokument demokratického právního státu.

Ústava ČR je normotvorným ohniskem celého českého právního řádu o nejvyšší právní síle.

Ústavu obecně lze považovat za svorník nad disciplínami veřejnoprávními a soukromoprávními (P. Peška).

Občasné stesky na její údajné nedokonalosti pramení zhusta z nepochopení zásadního významu a postavení rigidní české ústavy, která je široce mezinárodně uznávána.

Připomeňme si toto významné výročí a považujme si faktu, že patříme do rodiny států s nejvyspělejšími ústavami.

Doc. Pavel Bílek

prezident a generál ČAKO