Cvičení Loyal Leda 2024

V polovině března skončilo v České republice alianční cvičení Loyal Leda 2024 (LOLE24), které procvičilo společné vedení operací kolektivní obrany. Loyal Leda navazovalo na Steadfast Defender – největší výcvik NATO od dob studené války, který letos probíhá napříč státy Aliance.

Hlavním partnerem české armády byl německo-nizozemský sbor (1GNC), který na našem území rozvinul hlavní a předsunuté velitelské stanoviště, a to na letišti v Bechyni a na cvičišti Tisá. Bylo to vůbec poprvé, co v České republice cvičilo sborové velitelství. Téměř 750 aliančních vojáků z dvanácti zemí, kteří jsou součástí velitelství 1GNC procvičilo plánování a řízení operací, které by byly v případě potřeby vedeny Aliancí.

Čeští vojáci byli zapojeni ve velitelských strukturách 1GNC v Bechyni i Tisé a také v tzv. Response Cell (RC) hrající úlohu fiktivního velitelství 10. mechanizované divize a jednotek bojové podpory a bojového zabezpečení (např. protivzdušné obrany nebo průzkumu), které spadají do podřízenosti 1GNC. Činnost divizí byla simulovaně sehrána ve výcvikovém středisku společných sil NATO (Joint Force Training Centre, JFTC) v polské Bydhošti, které je vybaveno technologiemi pro počítačově podporovaná cvičení takového rozsahu.

Velký přínos pro Armádu ČR

Scénář cvičení vycházel z reakce na hypotetickou agresi protivníka proti členské zemi NATO a aktivace článku 5 Severoatlantické smlouvy. Vojenští lídři trénovali širokou škálu možných výzev moderní hybridní války až po různé druhy útoků z vesmírné nebo kybernetické domény. „Konkrétně jsme cvičili veškeré velitelské procesy, aby byli vedoucí důstojníci schopni velet tisícům vojáků v konfliktu vysoké intenzity. Naším cílem byl hlavně nácvik rozhodovacích procesů a reakcí štábů týkajících se nejen aktuálního přeskupování jednotek, ale i dlouhodobějšího plánování bojové činnosti,“ upřesnil velitel 1GNC generálporučík Nico Tak.

Cvičení proběhlo s počítačovou podporou, tzv. Computer Assisted Excercise (CAX). V praxi to znamená, že všechny manévry a incidenty proběhly pouze simulovaně, a to právě s využitím JFTC v polské Bydhošti. Útoky na infrastrukturu, vojska, kulturní dědictví napadené země, pohyb migrantů, kybernetické útoky, humanitární krize nebo například působení přírodních jevů, jako je geomagnetická bouře. To je jen drobný výčet z téměř tisíce incidentů, pokrývajících široké spektrum možných událostí.

Česká republika jako hostitelská země obstála na jedničku

Armáda ČR byla v tomto cvičení také hostitelem zahraničních vojáků a jejím úkolem bylo všestranně jim obstarat zázemí i pobyt na našem území. Kompletní podporu od zabezpečení infrastruktury, logistiky až po střežení samotných velitelských stanovišť zajišťovaly na čtyři stovky českých vojáků včetně vojáků aktivní zálohy.

Zdroj: Armáda České republiky