Energetická bezpečnost ČR

Dne 23.1. se v Praze v Senátu Parlamentu ČR uskutečnila reprezentativní národní konference Efektivní energetika, a to za přítomnosti politických, manažerských a odborných špiček oboru.

Akcentována byla budoucí podoba a bezpečnost sektoru energetiky jako jedné z klíčových výzev pro zajištění základních společenských potřeb a pro rozvoj českého státu (viz přiložený program).

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO