20 let ČR v EU

Dne 22. 1. se péčí Úřadu vlády (ministra pro evropské záležitosti) a Evropské komise konala reprezentativní konference „20 let tvoříme Evropu“ – dopady členství v EU na českou společnost.

Konference kvalifikovaně hodnotila přínosy a dopady našeho členství včetně budoucího výhledu, a to optikou českých eurokomisařů a současné vlády (viz přiložený program).

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO