Zemřel Miroslav Prokop

Dne 20.1. podlehl těžké nemoci štábní praporčík ČAKO Miroslav Prokop (57 let).

Vedl Federaci výkonných zaměstnanců České pošty a byl pracovitým a spolehlivým členem České atlantické komise.

Čest jeho památce! In memoriam por. ČAKO Miroslav Prokop.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO