Generál Řehka jednal ve Spojených státech amerických s generálem Brownem

Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka jednal tento týden ve Spojených státech amerických. V Pentagonu se setkal s předsedou Sboru náčelníků štábů generálem Charlesem Q. Brownem, Jr. Generálové diskutovali o bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě, vojenské pomoci Ukrajině a spolupráci obou armád v oblasti výcviku a společných projektů. Součástí naší delegace byl vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie MO Jan Jireš.

Významným tématem jednání byl vývoj války na Ukrajině a její dopad na bezpečnost v Evropě. Generálové se shodli na potřebě posílení a zrychlení zahraniční vojenské pomoci. Generál Brown, Jr. ocenil dosavadní poskytnutou pomoc České republiky, zejména výcvik ukrajinských ozbrojených sil a dodávky vojenské techniky a vybavení. Současně ocenil českou iniciativu k pořízení munice pro Ukrajinu ze třetích zemí. Dále projednávali bezpečnostní situaci na Blízkém východě a v Indopacifické oblasti.

Generálové se shodli na prohlubování vojenské spolupráce obou zemí na všech úrovních, strategické, operační a taktické, dále při modernizaci armády, posilování vojenských schopností a výcvikových aktivitách. Generál Řehka informoval o nových strategických dokumentech, modernizačních projektech a politickém rozhodnutí vydávat na obranu více jak 2% DPH a vysokém podílu investic do rozpočtu.

Čeští vojáci získávají zkušenosti se svými americkými kolegy během společného výcviku. Tento rok se zúčastní série cvičení pod názvem DEFENDER 24. V Polsku to bude SWIFT RESPONSE za účasti 43. výsadkového pluku a jednotek vzdušných sil. Ve výcvikovém prostoru Libavá se v květnu uskuteční cvičení IMMEDIATE RESPONSE, na kterém procvičí 72. mechanizovaný prapor s jednotkami V. sboru americké armády taktiku a střelby. Americké vzdušné síly se opětovně zapojují do cvičení AMPLE STRIKE na území České republiky.

Dalším společným působením je nasazení českých a amerických jednotek v Mnohonárodním bojovém uskupení MN BG SVK na Slovensku.

V centru CEPA (Center for European Policy Analysis) se generál Řehka zúčastnil panelové diskuze na téma „25 let od rozšíření NATO a význam Aliance pro bezpečnost v ČR a ve střední Evropě jako celku“. Diskutoval v Atlantické radě (Atlantic Council) k otázkám bezpečnostní situace ve střední Evropě a v Hudson Institute, kde hovořil o sílících aspektech ruské agrese na Ukrajině a jejích dopadech na budoucí bezpečnostní uspořádání světa. Během svého programu se setkal s kongresmany států Florida, Texas a Nebraska. Při těchto jednáních ho doprovázel vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie MO Jan Jireš.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR