HENRY KISSINGER STOLETÝ

27. května se dožívá věku 100 let legendární americký státník a diplomat Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničí USA a hlavní bezpečnostní poradce prezidentů USA.

Tato diplomatická legenda si stále ve společnosti udržuje velký vliv.

Přejeme pevné zdraví!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO