Rozhodnutí Prezidenta ČAKO

Ke dni 6. 6. 2023 tímto zřizuji Skupinu mladých euroatlantiků ČAKO. Vedoucím jmenuji k témuž datu pana Ondřeje Rocha, poručíka ČAKO.

Činnost mladých českých atlantiků má historicky v ČAKO velkou tradici, přeji mnoho úspěchů i osobního uspokojení z výsledků tvůrčí práce!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO