ZEMŘEL KAREL SCHWARZENBERG (LAUDATIO POST MORTEM)

Zemřel Karel Schwarzenberg, předlistopadový předseda Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva ve Vídni a polistopadový předseda České atlantické komise (Mezinárodní asociace atlantické smlouvy), posléze její čestný člen.

K. Schwarzenberg pocházel z orlické větve šlechtického rodu Schwarzenbergů, studoval práva ve Vídni a Štýrském Hradci a lesnictví v Mnichově, studia nedokončil. Do roku 1989 žil v zahraničním exilu, po listopadové revoluci se stal kancléřem prezidenta Václava Havla.

Mezi roky 2007 až 2009 a znovu v letech 2010 až 2013 byl ministrem zahraničí, v roce 2013 v první přímé volbě prezidenta postoupil do druhého kola, ve kterém těsně neuspěl s M. Zemanem. V letech 2004 až 2010 byl Schwarzenberg senátorem a po roce 2010 i poslancem.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 se jako 79letý stal nejstarším zvoleným poslancem v české historii.

Schwarzenberg byl uznávaným českým státníkem, který se významně zasloužil o vstup ČR do NATO v r. 1999 – právě v té době vedl Českou atlantickou komisi a mně bylo ctí s ním úzce spolupracovat v pozici jeho místopředsedy a ředitele ČAKO, do které si mne vybral.

Silné rodové kořeny, brilantní znalost historie a mnoha současných evropských představitelů – to vše ho předurčovalo ke službě vlasti a myšlence evropanství.

K. Schwarzenbergovi dne 28.10. 2023 prezident republiky P. Pavel propůjčil Řád bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát a přísluší mu i zlatá medaile ČAKO za vynikající zásluhy v oblasti diplomacie, bezpečnosti a lidských práv.

Čest jeho památce! Nezapomeneme!

Doc. Pavel Bílek