Den boje za svobodu a demokracii – 17.11.

Připomínáme si dvojí významné výročí – uzavření českých vysokých škol nacisty za protektorátu (1939) a přechod od nedemokratického politického režimu k demokratickému politickému systému (1989).

Mějme na zřeteli, že svoboda není samozřejmostí, přičemž je nezbytné o ni neustále pečovat a rozvíjet ji!

Doc. Pavel Bílek